Nova KBM

Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen | NKBM

Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen

Začnite tipkati, kar iščete

Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen

6 februar 2023
OBVESTILA
Skupina OTP sporoča, da je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov uspešno zaključila prevzem Skupine Nove KBM v Sloveniji. Gre za najbolj kompleksen in največji prevzemni postopek v zgodovini Skupine OTP, ki ji omogoča, da bo postala tržni vodja že v peti državi, obenem pa z njim dodatno utrjuje tržni položaj v Srednji in Vzhodni Evropi. Banka OTP je na slovenskem trgu prisotna preko svoje podružnice SKB banke, ki se je Skupini OTP pridružila leta 2019. Rezultat povezovanja Nove KBM in SKB banke, ki se zdaj začenja ob močni podpori Skupine OTP, bo oblikovanje vodilne finančne institucije, ki bo svojim strankam in zaposlenim zagotavljala inovativne rešitve in navdihujoče priložnosti. Med integracijo bosta banki še naprej zagotavljali enako visoko raven storitev in nespremenjen produktni portfelj. Sprememba lastništva Nove KBM za stranke ne prinaša pomembnejših sprememb.
 
Budimpešta, 6. februar 2023 – Z današnjim dnem je OTP banka postala uradna lastnica Skupine Nove KBM, ki obsega Novo KBM d.d. in družbo Aleja finance d.o.o. OTP Banka je kupila Skupino Novo KBM od dosedanjih lastnikov, finančnih skladov v upravljanju povezanih družb Apollo Global Management (80 %) in EBRD (20 %). Na dan zaključka transakcije se je 100 % lastniški delež Nove KBM d.d. v družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o prodal in ostaja v lasti skladov Apollo in EBRD.
Skupina OTP bo s prevzemom Nove KBM še okrepila položaj na slovenskem bančnem trgu. Z zaključkom prevzema bo bančna skupina prevzela vodilno vlogo s približno 30-odstotnim tržnim deležem ter postala tržni vodja na področju bančnih posojil in depozitov.

»Nova KBM je ena najbolj inovativnih bank na trgu in zdaj tudi nadvse pomembna članica Skupine OTP. Z nakupom in načrtovano združitvijo potrjujemo našo dolgoročno in resno zavezo Sloveniji in hkrati dokazujemo, da ima Skupina OTP trdne temelje, kapitalsko ustreznost, visoko stopnjo likvidnosti ter vodstvo, predano krepitvi prisotnosti v regiji,« je dejal Sándor Csányi, predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor OTP banke. Dodal je, da je dogodek pomemben mejnik ne le v razvoju bančne skupine v Sloveniji, temveč tudi za Skupino OTP v celoti. »Nakup Nove KBM je za Skupino OTP najbolj pomemben prevzem doslej in Slovenija je peto tržišče, kjer smo postali tržni vodje. Prizadevamo si, da bo imela združitev SKB banke in Nove KBM pozitivne učinke po eni strani za stranke na področju poslovanja s prebivalstvom, za mala in srednje velika podjetja ter za velika podjetja, po drugi strani pa za zaposlene obeh bank, ki bodo izkusili prednosti optimalne velikosti nove, združene banke. Načrtovana združitev ne prinaša zgolj razvoja kakovostnih bančnih produktov in storitev, ki bodo pomenili odlično razmerje med ceno in kakovostjo, temveč tudi enostavnejši dostop do bančnih poslovalnic in bankomatov ter večje možnosti za razvoj digitalnih in drugih inovativnih storitev. Nova KBM bo strankam tudi v prihodnje zagotavljala najsodobnejše storitve, visoko stopnjo strokovnosti in prijaznosti – prva razlika, ki jo bodo stranke zaznale ob obisku poslovalnic in spletnih bančnih poti, bo barva logotipa banke. Ta bo postopoma prehajala v zeleno, kar je skladno z našo celostno grafično podobo Skupine OTP,« je dodal gospod Csányi.

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: »Z veseljem pričakujemo načrtovano združitev Nove KBM in SKB banke in prepričani smo, da bo prinesla mnogo prednosti našim strankam in zaposlenim. Sprememba lastništva za Novo KBM pomeni zaključek izjemne preobrazbe, ki jo je banka doživela v lastništvu skladov Apollo in EBRD. V imenu uprave Nove KBM se želim zahvaliti za vso podporo, osredotočenost in usmeritve v preteklih letih, ki so Novi KBM omogočile, da postane ena vodilnih finančnih institucij v Sloveniji. Z veseljem se podajamo na pot, ki je pred nami, in pozdravljamo prednosti, ki jih bomo deležni iz naslova bogatih izkušenj OTP na področju bančništva in združitev, s čimer bodo možnosti za dosego našega cilja postati najboljša banka v Sloveniji še večje kot prej. Skupaj z SKB banko si bomo prizadevali, da bo postopek integracije potekal karseda gladko, našim strankam pa zagotavljamo, da bodo pravočasno obveščene o vseh ključnih mejnikih povezovanja naših dveh bank.«

Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke:
»V obdobju, odkar je SKB banka članica Skupine OTP, je naša matična družba že dokazala svojo strateško vlogo in razvojno usmeritev. Integracija SKB banke v Skupino OTP je bila uspešna in z veseljem bomo svoje znanje in izkušnje delili z našimi bodočimi sodelavci. Prav tako menimo, da nam bodo izkušnje, ki sta jih dobili OTP in Nova KBM pri preteklih prevzemih, zelo pomagali, ko bomo skupaj gradili novo, združeno banko, ki bo vodilna v Sloveniji. SKB banka bo v obdobju integracije ostala močan in zanesljiv finančni partner, ki je usmerjen na potrebe strank. Kot delodajalec bo banka zaposlenim še naprej omogočala, da dodatno razvijajo potencial, hkrati pa bomo spodbujali ekipni duh. Prizadevali si bomo združiti najboljše obeh bank in tako ustvariti zgodbo o uspehu.«

Michele Raba, partner pri Apollu, je dejal: »Po šestih uspešnih letih lastništva Nove KBM smo v skladih Apollo in EBRD nadvse ponosni na skupne dosežke, ki smo jih uresničili v sodelovanju z ekipo Nove KBM. Iskreno se zahvaljujem izjemnemu vodstvu in zaposlenim Nove KBM za predano delo in podporo. Nova KBM je v času našega lastništva doživela izjemno preobrazbo in uresničila oziroma celo presegla vse strateške cilje ter uspešno pripojila in integrirala štiri banke, vključno z Abanko. Nova KBM je bistveno okrepila korporativno kulturo, poenostavila produkte in izboljšala storitve za stranke ter s tem vzpodbudila zanimanje visokokakovostnega strateškega kupca. Novi KBM in Skupini OTP želimo obilo sreče na novi in vznemirljivi poti.«
Postopek integracije obeh bank bo predvidoma trajal leto in pol. Obe banki bosta do konca postopka integracije poslovali kot samostojni pravni osebi in uporabljali ločeni blagovni znamki. Združena banka bo skupnim strankam in zaposlenim zagotavljala odlične priložnosti. Pomembnejša prednost načrtovane združitve Nove KBM in SKB banke je, da bodo lahko stranke že kmalu po zaključku prevzema Nove KBM uporabljale skupno mrežo okoli 450 bankomatov obeh bank v Sloveniji, in sicer brez nadomestila za dvig gotovine z debetno kartico.

O Skupini OTP
  • Skupina OTP je ena vodilnih finančnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi z izjemno zgodovino rasti, vrhunsko dobičkonosnostjo, kapitalsko ustreznostjo in visoko stopnjo likvidnosti. Bančna skupina posluje v 11 državah, s skorajšnjim prevzemom v Uzbekistanu se bo prisotnost povečala na 12 držav. Skupina OTP trenutno ponuja univerzalne bančne storitve za skoraj 16 milijonov strank in ima več kot 33.000 zaposlenih. Ponuja najsodobnejše digitalne storitve in zagotavlja poslovno mrežo z več kot 1400 poslovalnicami. V prihodnost usmerjeno poslovanje in razvojna prizadevanja Skupine OTP se osredotočajo na trajnostno poslovanje z okoljskega, socialnega in upravljavskega vidika, hkrati pa si skupina prizadeva okrepiti svoj položaj najbolj zaželenega delodajalca v celotni Srednji in Vzhodni Evropi. Skupina OTP je najbolj dejavna na področju konsolidacije bančnega trga v Srednji in Vzhodni Evropi, saj je od leta 2000 uspešno prevzela in integrirala že 23 bank. Sedež Skupine OTP je na Madžarskem. Skupina ima raznoliko in pregledno lastniško strukturo. Bančna skupina na budimpeški borzi kotira že od leta 1995. Poslovanje skupine je v celoti skladno s standardi in zakonodajo Evropske unije, ki ureja korporativno upravljanje, poslovno skladnost in preglednost. Skupina OTP je v preteklih letih vseskozi beležila izjemne poslovne rezultate (bilančna vsota je na 30. september 2022 znašala 80,7 mrd EUR, količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala CET1 pa je bil 16,4 %). Skupina je konec tretjega četrtletja 2022 imela 19,1 % donos na kapital. Skupina OTP je tudi ena najbolj dobičkonosnih bančnih skupin v regiji in vsej Evropi.
  • OTP banka ima skupaj s podružnicami 28 % tržni delež po bilančni vsoti in je tako eden največjih igralcev na madžarskem bančnem trgu. Skupina OTP je vodilna institucija ne le na Madžarskem, temveč tudi v Bolgariji, Srbiji, Črni gori in odslej tudi v Sloveniji. Z današnjim zaključkom nakupa Nove KBM bo imela Skupina OTP formalno približno 30 % delež na slovenskem bančnem trgu.

Skupina OTP v Sloveniji
  • Nova KBM je druga največja banka v Sloveniji s tržnim deležem 20,7 % po bilančni vsoti (30. september 2022) ter več kot 1500 zaposlenimi (ob koncu leta 2022). Ob storitvah za prebivalstvo in majhna podjetja ponuja tudi celovit nabor bančnih storitev za srednje velika podjetja ter velike gospodarske družbe. Nova KBM je v preteklih letih postopoma izboljševala dobičkonosnost in v letu 2019 prevzela Abanko, tretjo največjo banko v Sloveniji. Postopek integracije obeh bank je bil uspešno zaključen decembra 2020.
Nova KBM
 
  • SKB banka je razvojno usmerjena univerzalna banka, ki prek različnih distribucijskih kanalov ponuja celovit in raznolik nabor visokokakovostnih bančnih produktov in storitev. Banka kakovost storitev, ki temelji na odličnosti pri izvedbi in strokovnih nasvetih, dodatno nadgrajuje z odzivnostjo na potrebe strank. Finančni strokovnjaki so v sklopu natečaja strokovnih revij Global Finance in The Banker SKB banko več let zapored izbrali za najboljšo banko v Sloveniji. SKB banka je tretja največja banka v Sloveniji s tržnim deležem na področju kreditov v višini 10,9 % in tržnim deležem na področju depozitov v višini 9,1 % po stanju na dan 30. september 2022. Banka je leta 2019 postala strateška članica Skupine OTP, kar ji je zagotovilo dodatne priložnosti, da posluje kot močna banka, osredotočena na poslovna razmerja, ter na slovenskem trgu predstavlja zgled z vidika sodobnih rešitev in odličnosti pri poslovanju.