Nova KBM

Nadzorniki Nove KBM pozitivno o delu uprave | NKBM

Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se nadzorniki seznanili z informacijo o poslovanju banke v lanskem letu ter z akcijskim načrtom za izvedbo dokapitalizacije banke. Nova KBM je v lanskem letu uspešno izvedla vse ukrepe za dvig količnika kapitalske ustreznosti Tier 1 nad 9 odstotkov. V prvi polovici letošnjega leta uprava načrtuje izvesti dokapitalizacijo ter reorganizirati banko v bolj učinkovito, konkurenčno in ugledno finančno institucijo. Nadzorni svet ocenjuje, da uprava dobro uresničuje poslovne in strateške aktivnosti ter pričakuje odgovorno ravnanje banke tudi v prihodnje.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorniki Nove KBM pozitivno o delu uprave

29 januar 2013
OBVESTILA
Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se nadzorniki seznanili z informacijo o poslovanju banke v lanskem letu ter z akcijskim načrtom za izvedbo dokapitalizacije banke. Nova KBM je v lanskem letu uspešno izvedla vse ukrepe za dvig količnika kapitalske ustreznosti Tier 1 nad 9 odstotkov. V prvi polovici letošnjega leta uprava načrtuje izvesti dokapitalizacijo ter reorganizirati banko v bolj učinkovito, konkurenčno in ugledno finančno institucijo. Nadzorni svet ocenjuje, da uprava dobro uresničuje poslovne in strateške aktivnosti ter pričakuje odgovorno ravnanje banke tudi v prihodnje.
 

»Nova KBM je dobro likvidna, solventna, ima ustrezen kapital, je varna in uresničuje ukrepe za boljše poslovanje. Po makroekonomskih napovedih bo gospodarsko okolje letos še zaostreno, kar bo vplivalo tudi na poslovni izid banke. Načrtujemo, da bomo z izvedbo letos načrtovane dokapitalizacije, reorganizacijo in novo strategijo utrdili finančno moč in poslovno uspešnost banke ter Skupine Nove KBM,« je povedal predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc.


Nerevidirani računovodski izkazi Nove KBM in Skupine Nove KBM za leto 2012 bodo  objavljeni v skladu s finančnim koledarjem, predvidoma konec februarja letos. Ob koncu leta bo banka predvidoma izkazala izgubo iz rednega poslovanja ter ustrezen dobiček pred rezervacijami in slabitvami. Zaradi zaostrene situacije, nadaljnjih slabitev in rezervacij ter negativnih makroekonomskih napovedih tudi za leto 2013 banka še načrtuje izgubo, ki bo predvidoma manjša od izgube v letu 2012. Pozitiven poslovni izid iz rednega poslovanja Nova KBM predvideva v letu 2014.


Uprava banke je nadzornemu nasvetu predstavila okviren načrt za izvedbo dokapitalizacije. Pripravljalne aktivnosti so se v banki že pričele, o  podrobnostih pa bo banka pravočasno seznanila delničarje in ostale zainteresirane javnosti skladno z načelom enakomerne obveščenosti ter pravili borze.


Nadzorniki so se danes seznanili še s potekom oblikovanja nove strategije ter s predlogom nove organizacije banke in Skupine, katere glavni cilji so višja učinkovitost, večja usmerjenost k strankam in zmanjševanje stroškov. Reorganizacija bo predvidoma zajemala centralizacijo in poenotenje dejavnosti, kjer je to smiselno in ekonomsko upravičeno ter prenovo poslovnih procesov. Skladno z reorganizacijo bo banka med drugim spremenila število in strukturo vodilnih in drugih delovnih mest ter centralizirala in okrepila komercialno področje. Banka bo tudi povečala standardizacijo postopkov, nadgradila razvojno funkcijo in izboljšala upravljanje s tveganji.