Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM potrdil finančni načrt za leto 2015 | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na včerajšnji redni seji seznanil z letošnjim poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM, ki je še naprej stabilno in pozitivno. Potrdil je finančni načrt banke in Skupine za leto 2015, ki pomeni podlago za nadaljnje uresničevanje nalog iz načrta prestrukturiranja oz. zavez, danih Evropski komisiji.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM potrdil finančni načrt za leto 2015

18 december 2014
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na včerajšnji redni seji seznanil z letošnjim poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM, ki je še naprej stabilno in pozitivno. Potrdil je finančni načrt banke in Skupine za leto 2015, ki pomeni podlago za nadaljnje uresničevanje nalog iz načrta prestrukturiranja oz. zavez, danih Evropski komisiji.
 

Na včerajšnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil s poročilom o poslovanju Nove KBM in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar–oktober 2014. Podatki za to obdobje kažejo, da je bilo poslovanje tako na ravni banke kot Skupine v skladu z načrti oz. celo boljše od načrtov, zato v drugi največji bančni skupini pri nas ob koncu letošnjega leta načrtujejo pozitiven poslovni rezultat.


Nadzorni svet Nove KBM d.d. je soglašal s predlaganim finančnim načrtom Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2015. Ta predvideva, da bo Nova KBM leto 2015 sklenila z okoli 35 milijona evrov čistega dobička, če ne bo večjih sprememb gospodarskih razmer. Tudi v letu 2015 ostaja prednostna naloga uresničevanje načrta prestrukturiranja banke in Skupine s ključnim ciljem dosegati uspešno in dobičkonosno poslovanje. Načrt prestrukturiranja banko med drugim zavezuje k postopnemu zmanjševanju bilančne vsote in finančni načrt tako predvideva, da bo bilančna vsota Nove KBM konec leta 2015 znašala 3,5 milijarde evrov. Banka bo še naprej nižala tudi operativne stroške, in sicer za 3,1 odstotka.


V skladu s finančnim načrtom za Skupino Nove KBM je za leto 2015 predviden dobiček v višini okoli 28,2 milijona evrov, njena bilančna vsota pa bo predvidoma znašala 4,3 milijarde evrov. Tako v Novi KBM kot v drugih družbah njene skupine se bo nadaljevala optimizacija poslovanja. Skupina Nove KBM bo tudi v letu 2015 uresničevala ukrepe za nadaljnjo konsolidacijo, pri čemer se bo osredotočala predvsem na strateško pomembne in dobičkonosne segmente poslovanja. Postopno preoblikovanje Skupine v letu 2015 tako med drugim zajema likvidacijo lizinških družb in Adria Banke, v okviru delne integracije PBS d.d. v Novo KBM d.d. pa se bodo v prihodnjem letu začele dejavnosti za doseganje večje stroškovne optimizacije in aktivnega upravljanja te ključne hčerinske družbe. 


Nadzorni svet se je seznanil tudi s statusom postopka privatizacije Skupine Nove KBM. Ta čas še naprej poteka druga faza privatizacije, v kateri potencialni investitorji, v skladu s postopkom prodaje, pripravijo in oddajo zavezujoče ponudbe. Nova KBM kot predmet prodaje izpolnjuje vse svoje obveznosti v postopku in potencialnim investitorjem zagotavlja potrebne informacije.