Nova KBM

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval revidirano letno poročilo | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji obravnaval revidirano letno poročilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011.

Začnite tipkati, kar iščete

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval revidirano letno poročilo

17 april 2012
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji obravnaval revidirano letno poročilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011.
 

Nova KBM je v letu 2011 ustvarila čisto izgubo v višini 83,9 milijona evrov. Izgubo banke so v primerjavi z letom prej povzročile predvsem višje neto rezervacije in oslabitve (višje za 90,0 milijonov evrov), čiste obresti (nižje za 10,8 milijona evrov), čiste provizije (nižje za 6,4 milijona evrov) in drugi čisti poslovni dobički oziroma izgube (nižji za 6,7 milijona evrov).  Dobiček banke pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 54,2 milijona evrov.


Bilančna vsota banke je 31. 12. 2011 znašala 4.811,1 milijona evrov in je za 4,6 milijona evrov višja glede na 31. 12. 2010. Na ohranjanje bilančne vsote je pozitivno vplivala uspešna dokapitalizacija banke ter porast dolgov do nebančnega sektorja.


Skupina Nove KBM je poslovala negativno ter leto 2011 zaključila s čisto izgubo v višini 81,1 milijona evrov. Negativen vpliv na dobiček so imele predvsem oblikovane slabitve in rezervacije v višini 175,4 milijona evra.


V letu 2011 je bilančna vsota Skupine Nove KBM ostala na enakih nivojih kot konec leta 2010. Kapitalska ustreznost na celotni kapital je na dan 31. 12. 2011 znašala 11,47 odstotka, nivo temeljnega kapitala za namen izračuna kapitalske ustreznosti pa 421,6 milijona evrov oziroma 7,5 odstotka več kot ob koncu leta 2010. Nova KBM je uspešno prestala obremenitveni test na ravni Evropske unije v letu 2011.


Celotno revidirano letno poročilo bo v skladu s finančnim koledarjem Nove KBM objavljeno na Seonetu 20. 4. 2012.