Nova KBM
 

Nadzorni svet Nove KBM imenoval novega člana uprave | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Nove KBM imenoval novega člana uprave

26 julij 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Maribor, 26. 7. 2016 – Nadzorni svet Nove KBM je za novega člana uprave Nove KBM imenoval Josefa Gröblacherja. Izkušeni mednarodni bančni strokovnjak bo zadolžen za področje operativnega poslovanja banke (Chief Operating Officer). Za nastop svoje  funkcije mora pridobiti še dovoljenje Evropske centralne banke za opravljanje funkcije, nato se bo v upravi Nove KBM kot tretji član pridružil predsedniku uprave Robertu Senici in članici uprave mag. Sabini Župec Kranjc. Nadzorni svet Nove KBM ocenjuje, da bodo znanja, kompetence in izkušnje novega člana uprave lahko pomembno prispevale k razvoju banke in celotne Skupine Nove KBM ter nadaljnjemu uspešnemu delovanju sedanje uprave banke.
 
Nadzorni svet Nove KBM je Josefa  Gröblacherja imenoval 22. julija 2016, skladno s  Politiko ocenjevanja primernosti članov upravljalnih organov in nosilcev ključnih funkcij (t.i. Fit & Proper politika) ter na osnovi pozitivne ocene Komisije za imenovanje nadzornega sveta banke. Razširitev uprave Nove KBM je eden od korakov k uresničevanju ambiciozne vizije lastnikov, da se Nova KBM povzpne med vodilne banke v Sloveniji. Skrb za učinkovito upravljanje informacijske tehnologije je ena od ključnih strateških usmeritev Nove KBM in celotne Skupine, kar se tudi odgovorno uresničuje. 
 
 Josef Gröblacher ima več kot 15 let vodstvenih in upravljavskih izkušenj v bančništvu, zlasti na področju strateškega upravljanja informacijske tehnologije, bančnega operativnega poslovanja, digitalizacije poslovnih procesov, projektnega vodenja, upravljanja sprememb in optimizacije stroškov. V preteklosti je uspešno vodil več projektov vzpostavitve in uvajanja novega osnovnega (core) IT sistema v bančno poslovanje. Trenutno je zaposlen v Sberbank Europe na Dunaju, kjer kot starejši svetovalec za informacijsko tehnologijo svetuje izvršilnemu direktorju za operativno poslovanje na ravni skupine. Med 2010 in 2015 je  bil  član uprave Sberbank Madžarska, med 2007 in 2010 pa član uprave Volksbank Srbija (predhodnica Sberbank). Pred tem je devet let opravljal odgovorne naloge na različnih delovnih mestih v Hypo Alpe Adria Bank, med drugim je za celotno bančno skupino razvil in uvedel petletno IT strategijo, standardiziran IT proces kontrolinga in planiranja ter sistem upravljanja projektov.