Nova KBM
 

Nadzorni svet Nove KBM imenoval Johna Denhofa za predsednika uprave Nove KBM | NKBM

S ciljem preoblikovati Novo KBM v vodilno univerzalno banko v Sloveniji, je Nova KBM danes za predsednika uprave imenovala Johna Denhofa. Denhof bo svojo funkcijo v upravi prevzel potem ko bo za opravljanje funkcije prejel vsa potrebna regulatorna dovoljenja.

Nadzorni svet Nove KBM imenoval Johna Denhofa za predsednika uprave Nove KBM

14 november 2016
OBVESTILA
S ciljem preoblikovati Novo KBM v vodilno univerzalno banko v Sloveniji, je Nova KBM danes za predsednika uprave imenovala Johna Denhofa. Denhof bo svojo funkcijo v upravi prevzel potem ko bo za opravljanje funkcije prejel vsa potrebna regulatorna dovoljenja.
 
John Denhof je finančni strokovnjak z izkušnjami, ki jih je pridobil na različnih vodstvenih funkcijah v banki Citibank na več razvijajočih se in razvitih trgih, med drugim v Singapurju, Veliki Britaniji, Turčiji, Republiki Češki in Španiji. V svojih 25 letih delovanja v finančni dejavnosti je načrtoval in izvedel repoziconiranje bank ter jih preoblikoval v institucije z vzdržno rastjo in dobičkonosnostjo, razvijal je distribucijske kanale, izboljšal zmogljivosti za digitalno poslovanje ter povečal dodano vrednost za stranke.

Do prejema vseh regulatorno zahtevanih dovoljenj za opravljanje funkcije v upravi bo John Denhof deloval kot prokurist. Robert Senica, sedanji predsednik uprave pa bo nato postal njegov namestnik.   Senica se bo osredotočil na razvoj  strateških povezav in partnerstev v Sloveniji, v njegovi pristojnosti bo še naprej  področje poslovanja z gospodarskimi družbami ter korporativne zadeve,  vključno z upravljanjem odnosov s ključnimi deležniki.

Predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Andrej Fatur je ob imenovanju povedal, da se nadzorniki veselijo prihoda Johna Denhofa, ki v banko prinaša ustrezno kombinacijo podjetniške miselnosti, izvrstno razumevanje bančne panoge in preverjene izkušnje, kar je ključno za  preoblikovanje Nove KBM v vodilno slovensko banko.  Povedal je še, da je ekipa Nove KBM pod vodstvom Roberta Senice že naredila velik napredek in ustvarila dobro osnovo za uspešno prihodnost banke. Da bi to pot nadaljevali še uspešneje,  je nadzorni svet dopolnil obstoječo upravo banke z raznoliko in mednarodno izkušeno ekipo strokovnjakov.

V upravi Nove KBM sta  sedaj 2 člana: predsednik uprave Robert Senica in mag. Sabina Župec Kranjc kot članica uprave.  Po prejemu regulatornih dovoljenj bo uprava Nove KBM 5-članska in bo  delovala v sestavi: John Denhof (predsednik uprave – Chief Executive Officer), Robert Senica (namestnik uprave – deputy Chief Executive Officer), mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, odgovorna za finance (Chief Financial Officer), Jon Locke, odgovoren za upravljanje tveganj (Chief Risk Officer) in Josef Gröblacher, odgovoren za operativno poslovanje banke (Chief Operating Officer). Gröblacher in Locke sta se ekipi Nove KBM že pridružila  septembra oz. oktobra letos kot prokurista. 

Kljub zahtevnemu makroekonomskemu okolju in poslovanju v okolju nizkih obrestnih, se poslovanje  banke izboljšuje.  Po nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem polletju 2016 je Nova KBM ustvarila 36,2 milijonov evrov čistega dobička, Skupina Nove KBM pa 29,3 milijona evrov čistega dobička. Skupina Nove KBM je ob letošnjem polletju izkazovala visoko raven kapitalske ustreznosti v višini 25,3 odstotka in dober likvidnostni položaj. 26. oktobra letos je
bonitetna agencija Moody's Investors Service (Moody's) zvišala bonitetno oceno dolgoročnih depozitov Nove KBM z 'B3' na 'B2' in obete ocenila kot pozitivne.