Nova KBM
 

Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev pravnih oseb, zasebnikov in podjetnikov | NKBM

Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev pravnih oseb, zasebnikov in podjetnikov

Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev pravnih oseb, zasebnikov in podjetnikov

7 maj 2021
OBVESTILA
 

Obveščamo vas, da bo Nova KBM d.d. v izračunu nadomestil za vodenje prosto razpoložljivih sredstev s 1. junijem 2021 upoštevala tudi kratkoročne in dolgoročne depozite v valuti EUR, sklenjene po tem datumu.

V izračunu nadomestil bo tako upoštevan seštevek povprečnih mesečnih stanj naslednjih produktov pravnih oseb, zasebnikov in podjetnikov:

 

  • stanje sredstev vseh transakcijskih računov pri banki v valuti EUR,
  • okvirni depozit preko noči,
  • depozit za en dan,
  • depozit na odpoklic,
  • okvirne depozitne pogodbe in
  • kratkoročni in dolgoročni vezani depoziti v valuti EUR (sklenjeni po 1. juniju 2021).

Nadomestilo se zaračuna za seštevek povprečnih mesečnih stanj nad 100.000 EUR, kar pomeni, da se seštevajo stanja vseh v prejšnjem odstavku navedenih produktov, ki jih ima komitent pri banki. Nadomestilo znaša 0,5 odstotka letno od povprečnega preseganja vsakokrat določene meje za povprečna mesečna stanja.

S 1. junijem 2021 bo navedeno veljalo tudi za produkte podjetnikov, ki bodo prav tako vključeni v izračun nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev.

Banka bo ustrezno dopolnila Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in podjetniki z veljavnostjo od 1. junija 2021, kjer se bo nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev preimenovalo v nadomestilo za vodenje povprečnih mesečnih stanj. Dopolnjena verzija cenika bo na voljo na spletni strani banke nkbm.si/cenik-splosni-pogoji.

 

Če s predlaganimi spremembami splošnih pogojev ne soglašate, lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestila odstopite od pogodbe. Odstop od pogodbe je potrebno podati najkasneje do dneva pred dnem začetka veljavnosti spremembe. Če v tem roku banki ne sporočite, da s spremembami ne soglašate, se bo štelo, da predlagane spremembe sprejemate.