Nova KBM
 

Moody's zvišal bonitetno oceno Nove KBM | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Moody's zvišal bonitetno oceno Nove KBM

22 junij 2017
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 

Bonitetna agencija Moody's Investor Service je 21.6.2017 zvišala bonitetno oceno dolgoročnih depozitov Nove KBM iz B2 na Ba2 ter oceno finančne moči in prilagojene finančne moči iz b3 na ba3. Obeti so stabilni.

Zvišanje ocene finančne moči je predvsem posledica izboljšanja kakovosti sredstev in kapitalske ustreznosti ter nižanja deleža nedonosnih terjatev Nove KBM, ki je konec leta 2015 predstavljal 36,3% vseh terjatev, konec leta 2016 pa 28,2% vseh terjatev.

Stabilni obeti pomenijo, da bonitetna agencija ne pričakuje bistvenih sprememb kreditnega profila banke v obdobju naslednjih 12 – 18 mesecev.