POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiKorporativno upravljanjeMejniki v razvoju

Mejniki v razvoju

 
 

Nova KBM je univerzalna banka z najdaljšo tradicijo bančništva v Sloveniji ter močnim ugledom doma in po svetu.

 
Zgodovina banke in Skupine Nove KBM dokazuje premišljenost vizije in strateških usmeritev, s katerimi se krepi njun ugled doma in po svetu. Nova KBM je univerzalna banka z najdaljšo tradicijo bančništva v Sloveniji, ki sega v polovico 19. stoletja. V začetku devetdesetih let 20. stoletja je banka kot obvladujoča družba začela oblikovati Skupino Nove KBM, ki danes združuje že 10 družb.

Rast in razvoj Skupine Nove KBM in vsej njenih družb sta rezultat zavzetega in kakovostnega dela vseh zaposlenih ter zaupanja in zadovoljstva strank in poslovnih partnerjev. Naše delovanje temelji na uresničevanju zaupanja, ki je naša temeljna vrednota.

V banki in ostalih članicah Skupine Nove KBM se zavedamo svoje vloge in soodvisnosti v okoljih, kjer delujemo, zato dejavno sodelujemo pri razvoju gospodarskega in družbenega okolja.
 
 
 
2015
 
 
 
 

30. junija so Slovenski državni holding (SDH), Apollo Global Management, LLC (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sklenili pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Republike Slovenije v Novi KBM.

 

Vsa pogodbena razmerja med Novo KBM in komitenti ostajajo nespremenjena.

 

Vloge so varne, poslovanje poteka nemoteno naprej tako kot doslej. 

 
 
 
 
 
2013
 
 
 
 
 • Nova KBM se je organizacijsko preoblikovala, z namenom doseganja večje učinkovitosti, boljšega in varnejšega poslovanja.
 • Družbe iz Skupine Nove KBM: Nova KBM, KBM Invest, KBM Leasing, Gorica Leasing, KBM Leasing Hrvatska in PBS so lansirale novo skupno spletno stran za prodajo nepremičnin www.nkbm.si/nepremicnine.
 • Evropska komisija je potrdila načrt prestrukturiranja Nove KBM in Skupine Nove KBM.
 • Republika Slovenija je dokapitalizirala Novo KBM ter tako postala edini lastnik in delničar banke. 
 • Izpeljan je bil knjigovodski prenos nekaterih terjatev na DUTB.
 • Zaključena je prodaja deleža Nove KBM v Zavarovalnici Maribor.
 
 
 
 
 
2012
 
 
 
 
 • 4. januar - obeležitev 150 letnice delovanja Mestne hranilnice Maribor, predhodnice Nove KBM.
 • Nova KBM je gostila 40. mednarodno konferenco Eurobanking.
 • Nova KBM je predstavila mBank@Net, najsodobnejšo mobilno banko v Sloveniji.
 • Z odprtjem nove poslovalnice v Luciji je Nova KBM razširila svoje poslovanje na Primorskem.
 • Nova KBM je podpisala pogodbo prodaji 51 % deleža v Zavarovalnici Maribor s Pozavarovalnico Sava in Slovensko odškodninsko družbo. 
 • Nova KBM je začela z izvajanjem aktivnostmi v okviru projekta RAST, katerega cilj je znižanje stroškov.


 
 
 
 
 
2011
 
 
 
 
 • V prvi polovici leta 2011 - druga dokapitalizacija Nove KBM.

 • 11. maj - Nova KBM kot prva slovenska družba začne s trgovanjem svojih delnic na Varšavski borzi.
 
 
 
 
 
2010
 
 
 
 
 • Nova KBM je dokapitalizirala srbsko Credy banko – tako je le-ta postala 14. članica Skupine Nove KBM.
 
 
 
 
 
2009
 
 
 
 
 • Družba KBM Leasing d.o.o. postane v okviru reorganizacije Skupine Nove KBM članica Divizije lizing Nove KBM d.d. in hkrati vodilna družba znotraj divizije.

 • Nova KBM d.d. dokapitalizira družbe KBM Leasing d.o.o., Gorica Leasing d.o.o, Multiconsult Leasing d.o.o, KBM Invest d.o.o. in Zavarovalnica Maribor d.d.

 • Nova KBM d.d. pridobi 90% kapitalski delež v družbi Multiconsult Leasing d.o.o. na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža družbe Multiconsult d.o.o. na Novo KBM d.d.

 • Nova KBM d.d. prejme listino o uvrstitvi delnic Nove KBM d.d. v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.
 
 
 
 
 
2008
 
 
 
 
 • Nova KBM d.d. in Pošta Slovenije d.o.o. odkupita drugo in tretjo tretjino VII. emisije delnic Poštne banke Slovenije d.d. in jo dokapitalizirata.

 • Uvedba novih kapitalskih standardov Basel II.

 • Vzpostavitev enotnega območja plačil v evrih – SEPA.

 • Začetek delovanja sistema SISBON.

 • Nova KBM d.d. dokapitalizira družbo Moja naložba d.o.o.

 • Nova KBM d.d. in ostali družbeniki dokapitalizirajo družbo Multiconsult d.o.o., Zagreb. Nova KBM d.d. pridobi 69,19% kapitalski delež.

 
 
 
 
 
2007
 
 
 
 
 • Od lastnikov prejme Poštna banka Slovenije d.d. hibridni depozit v višini 6 milijonov evrov. Skupščina Poštne banke Slovenije d.d. sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala banke z izdajo VII. emisije delnic. Prvi del VII. emisije delnic sta odkupila dosedanja delničarja Nova KBM d.d. in Pošta Slovenije d.o.o.

 • Nova KBM d.d. postane 100% lastnica družbe KBM Invest d.o.o.

 • Pričetek poslovanja v evrih.

 • Prvi del privatizacije Nove KBM d.d.: prva javna prodaja delnic malim vlagateljem ter dobro poučenim institucionalnim vlagateljem.

 • Prične se trgovanje z delnico Nove KBM d.d. z oznako KBMR. Nova KBM d.d. postane prva banka v Sloveniji, katere delnice kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

 • Nova KBM d.d. dokapitalizira Adrio Bank AG in s tem poviša lastniški delež na 50,54%.
 • Nova KBM d.d. dokapitalizira družbo Gorica Leasing d.o.o.
 
 
 
 
 
2006
 
 
 
 
 • Nova KBM d.d. in Pošta Slovenije d.o.o. dokapitalizirata Poštno banko Slovenije d.d.

 • Prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja.

 • Delovati prične družba Multiconsult Leasing d.o.o.
 
 
 
 
 
2005
 
 
 
 
 • Vključitev v TARGET – vseevropski medbančni plačilni sistem.

 • Mariborska borznoposredniška hiša d.o.o. (MBH d.o.o.) se pripoji k Novi KBM d.d.

 • Nova KBM d.d. na Teznem v Mariboru odpre najsodobnejši informacijski center.

 • Delovati prične družba Multiconsult d.o.o.

 • Nova KBM d.d. dokapitalizira družbo Moja naložba d.d.
 
 
 
 
 
2004
 
 
 
 
 • Izveden je prenos državnih delnic v višini 55 odstotkov na Novo KBM d.d., ki tako postane večinska lastnica Poštne banke Slovenije d.d. S tem je Poštna banka Slovenije d.d. kot hčerinska banka vključena v Skupino Nove KBM.

 • Ustanovitev družbe M-Pay d.o.o. skupaj z mobilnim operaterjem Mobitel d.d.

 • Nova KBM d.d. dokapitalizira družbo Moja naložba d.d.
 
 
 
 
 
2003
 
 
 
 
 • Začetek poslovanja v novem informacijskem sistemu NOBIS.

 • Nova KBM d.d. dokapitalizira družbo Moja naložba d.d.
 
 
 
 
 
2002
 
 
 
 
 • Nova KBM d.d. dokapitalizira Zavarovalnico Maribor d.d.
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 • Nova KBM d.d. od hranilno-kreditnih služb Goriška Brda, Žiri in Dobrovo prevzame vse komercialne posle – terjatve in obveznosti – in kupi tudi večinski delež LLT Murska Sobota.

 • Pridobitev 25,04% deleža Nove KBM d.d. v Adria Bank AG.
 
 
 
 
 
2000
 
 
 
 
 • Republika Slovenija prenese po 5 odstotkov delnic KBMR na Kapitalsko družbo d.d. in Slovensko odškodninsko družbo d.d. in ostane lastnica 90-odstotnega deleža Nove KBM d.d.

 • Nova KBM d.d. je prvič ocenjena s strani mednarodne bonitetne agencije Moody's Investors Service.

 • Nova KBM d.d. uvede elektronsko bančništvo za pravne osebe – Poslovni Bank@Net.

 • Povečanje deleža Nove KBM d.d. v Zavarovalnici Maribor d.d. na obstoječih 49,96% in ustanovitev pokojninske družbe Moja naložba d.d. – pridobitev kapitalskega deleža v višini 45%.
 
 
 
 
 
1999
 
 
 
 
 • Začetek prenove informacijskega sistema v Novi KBM d.d. – projekt NOBIS.
 
 
 
 
 
1998
 
 
 
 
 • Družbi Nova KBM d.d. in KBM Fineko d.o.o. ustanovita KBM Invest d.o.o.

 • Vpis vseh delnic Nove KBM d.d. z oznako KBMR v centralni register pri KDD; 100-odstotni lastnik je Republika Slovenija.

 • Nova KBM d.d. uvede elektronsko bančništvo Bank@Net za fizične osebe.

 • Ustanovitev družb KBM Invest d.o.o. ter Gorica Leasing d.o.o.
 
 
 
 
 
1997
 
 
 
 
 • Družba KBM Leasing d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

 • Nova KBM d.d. uspešno zaključi sanacijo.

 • Od Hipotekarne banke Brežice Nova KBM d.d. odkupi vse komercialne posle in odpre Podružnico Brežice z enotama v Krškem in Brežicah ter enoto Koper, ki posluje v okviru Podružnice Ljubljana.

 • Otvoritev podružnice Nove KBM d.d. v Dravogradu – Podružnica Koroška.
 
 
 
 
 
1996
 
 
 
 
 • Kot prva banka v Sloveniji Nova KBM d.d. pridobi certifikat kakovosti na področju poslovanja s prebivalstvom v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001.

 • Nova KBM d.d. kot prva med slovenskimi bankami vzpostavi spletno stran.

 • Povečanje deleža v Zavarovalnici Maribor d.d. na 25%.
 
 
 
 
 
1995
 
 
 
 
 • K Novi KBM d.d. se pripoji Komercialna banka Nova Gorica d.d.
 
 
 
 
 
1994
 
 
 
 
 • Banka dobi novo ime – Nova KBM d.d.

 • Otvoritev podružnice Nove KBM d.d. v Ljubljani – Podružnica Ljubljana.

 • Ustanovitev družbe KBM Leasing d.d.
 
 
 
 
 
1993
 
 
 
 
 • KBM d.d. izstopi iz Ljubljanske banke – združene banke. Prične se sanacija banke.

 • Ustanovitev Mariborske borznoposredniške hiše d.o.o. (MBH d.o.o.) in KBM Infond d.o.o.
 
 
 
 
 
1991
 
 
 
 
 • Začetek oblikovanja Skupine Nove KBM.

 • KBM d.d. kupi 10% delež v Zavarovalnici Maribor d.d.

 • Ustanovitev družbe KBM Fineko d.o.o.
 
 
 
 
 
1990
 
 
 
 
 • Kreditna banka Maribor postane delniška družba.
 
 
 
 
 
1978
 
 
 
 
 • Združitev z 22 drugimi bankami v Ljubljansko banko – združeno banko.
 
 
 
 
 
1972
 
 
 
 
 • Banka pridobi najširše pooblastilo za opravljanje vseh bančnih poslov s tujino.
 
 
 
 
 
1971
 
 
 
 
 • H Kreditni banki Maribor se pripoji Kreditna banka Ptuj.
 
 
 
 
 
1965
 
 
 
 
 • Preimenovanje Mestne hranilnice Maribor in Okrajne banke v Kreditno Banko Maribor – dobi  funkcijo komercialne investicijske banke.
 
 
 
 
 
1962
 
 
 
 
 • Združitev Mestne hranilnice Maribor in Okrajne banke.
 
 
 
 
 
1955
 
 
 
 
 • Ustanovitev Komunalne banke Maribor – isto leto preimenovana v Okrajno banko.
 
 
 
 
 
1952
 
 
 
 
 • Ponovna ustanovitev Mestne hranilnice Maribor s sedežem v Mariboru.
 
 
 
 
 
1948
 
 
 
 
 • Ukinitev Mestne hranilnice Maribor.
 
 
 
 
 
1862
 
 
 
 
 • Začetek delovanja Mestne hranilnice Maribor.
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja