Nova KBM

Matej Falatov član uprave Nove KBM s polnimi pooblastili | NKBM

Matej Falatov član uprave Nove KBM s polnimi pooblastili

Začnite tipkati, kar iščete

Matej Falatov član uprave Nove KBM s polnimi pooblastili

6 julij 2018
OBVESTILA
 

Nova KBM je 29. junija 2018 prejela obvestilo Evropske centralne banke, da sme Matej Falatov opravljati funkcijo člana uprave Nove KBM. Skladno s sklepom nadzornega sveta banke je Matej Falatov svojo novo funkcijo nastopil danes, 6. julija 2018.

 

Matej Falatov je magister ekonomije in finančni strokovnjak z več kot 20 letnimi izkušnjami v bančništvu. Svoje znanje je nabiral na različnih vodstvenih funkcijah. Zadnjih sedem let je bil član uprave, sprva na Hypo Alpe Adria Bank, nato pa predsednik uprave na Addiko banki. Od 21. marca letos je v Novi KBM deloval kot prokurist.

 

Uprava Nove KBM od 6. julija 2018 deluje v sestavi: John Denhof, predsednik uprave (CEO); Jon Locke, podpredsednik uprave odgovoren za upravljanje tveganj (CRO); Matej Falatov, član uprave odgovoren za poslovanje z gospodarskimi družbami (CMO); mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave odgovorna za finance in finančne trge (CFO) in Josef Gröblacher, odgovoren za operativno poslovanje banke (COO).

Uprava Nove KBM