Nova KBM
 

Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2014 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo

Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2014

3 marec 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo
 
Nova KBM d.d. objavlja Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2014.
 
Poročilo je v pripetem dokumentu. 
 
 
Letno poročilo 2014 (pdf, 4.906,63 kb)