Nova KBM
 

Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015

25 marec 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM d.d. objavlja Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015.
 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. je na seji 16. 3. 2016 potrdil revidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2015.

Poročilo je v pripetem dokumentu.

  
 
 
Letno poročilo 2015 (pdf, 19.584,18 kb)