Letno poročilo 2015

LETNO POROČILO 2015 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D. VREDNOTE, KI SEŽEJO DLJE.

LETNO POROČILO

SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D. 2015
VREDNOTE, KI SEŽEJO DLJE

Prenesi letno poročilo Odpri letno poročilo v brskalniku


NAGOVOR UPRAVE
NOVE KBM D.D.

Spoštovani!

V letu 2015 smo v Novi KBM in Skupini Nove KBM nadaljevali stabilno in dobičkonosno poslovanje ter utrjevali temelje za svojo uspešno prihodnost.

Doseženi poslovni rezultati so zlasti odraz izpolnjevanja strateških in drugih poslovnih odločitev, timskega in zavzetega dela sodelavcev v banki in Skupini ter spodbudnejših makroekonomskih gibanj. Kot enega pomembnejših dosežkov minulega obdobja ocenjujemo začetek preobrazbe notranje kulture in poslovnega razmišljanja.

Banka se postopoma odmika od bremen preteklosti, premišljeno upošteva pretekle izkušnje, spoštuje tradicijo ter se, opremljena z znanjem in zavzetostjo vseh sodelavcev, osredotoča na prihodnost.

Vse to se odraža delno v poslovnih rezultatih, delno pa tudi v tem, da se je v letu 2015 po daljšem obdobju stagniranja pokazal pozitiven premik v izmerjenem ugledu banke.

 
mag. Sabina Župec Kranjc
članica uprave
Robert Senica
predsednik uprave

2015

2015

2015


Prenesi letno poročilo undefined            
Odpri letno poročilo v brskalniku undefined