Nova KBM
 

Krepimo varnost poslovanja in zaupanje strank | NKBM

V Novi KBM smo uvedli sistem avtomatiziranega - samodejnega zaznavanja prevar, kar bo omogočilo hitrejše in lažje ugotavljanje potencialno nedovoljenih in škodljivih ravnanj ter učinkovitejše ukrepanje. Glavni namen projekta je nadgraditi notranje kontrole na področju obvladovanja tveganj prevar ter zmanjšati možnosti nastanka prevar. Skupaj z že vzpostavljenimi ročnimi kontrolami na posameznih področjih plačilnega prometa se s sistemom avtomatiziranega zaznavanja verjetnost prevar v banki znižuje.

Krepimo varnost poslovanja in zaupanje strank

24 junij 2016
OBVESTILA
V Novi KBM smo uvedli sistem avtomatiziranega - samodejnega zaznavanja prevar, kar bo omogočilo hitrejše in lažje ugotavljanje potencialno nedovoljenih in škodljivih ravnanj ter učinkovitejše ukrepanje. Glavni namen projekta je nadgraditi notranje kontrole na področju obvladovanja tveganj prevar ter zmanjšati možnosti nastanka prevar. Skupaj z že vzpostavljenimi ročnimi kontrolami na posameznih področjih plačilnega prometa se s sistemom avtomatiziranega zaznavanja verjetnost prevar v banki znižuje.
 
Zaznavanje in preprečevanje prevar prinaša koristi našim strankam, vsem nam zaposlenim v banki, lastnikom ter širšemu gospodarskemu in družbenem okolju.  S tem nadgrajujemo našo zavezo, da zagotovljamo varnost sredstev, ki nam jih zaupajo naše stranke. Pomembna pridobitev projekta je, da lahko v banki odslej s pomočjo nove računalniške aplikacije hitreje in enostavneje ugotavljamo odstopanja od običajnega poslovanja, ki bi lahko škodovala našim strankam, sume pranja denarja in financiranja terorizma ter druga nedovoljena ravnanja.
 
S projektom avtomatizirano zaznavanje prevar uresničujemo tako strateške usmeritve banke kot pričakovanja in izkazano zaupanje naših strank. V banki bomo  tudi v prihodnje zagotavljali ničelno toleranco do prevar in preprečevali vsakršno uhajanje denarja iz banke, kar je odgovornost vseh zaposlenih v banki. Zato bomo tudi v prihodnje posvečali ustrezno pozornost prepoznavanju in preprečevanju potencialnih prevar ter  zaščiti interesov in ugleda banke. Pri tem bomo delovali zlasti preventivno in si prizadevali, da bomo vnaprej zmanjšali možne negativne vplive tveganj v banki in izven nje.  
 
Več o obvladovanju nedovoljenih ravnanj preberite tukaj