Nova KBM
 

Vzhodna Slovenija | NKBM

Na tem mestu najdete kontaktne informacije skrbnikov za vzhodno Slovenijo.

VZHODNA SLOVENIJA

Na tem mestu najdete kontaktne informacije skrbnikov pravnih oseb za vzhodno Slovenijo. 
 

SKRBNIKI VZHODNA SLOVENIJA

CELJE - CANKARJEVA
Marija Sorčan Hriberšek
03 620 30 72
030 482 257
msorcan@nkbm.si
Alenka Požlep
03 620 30 78
030 705 228
apozlep@nkbm.si
LENART
Rovena Jesenšek
02 229 15 95
030 362 439
 rjesensek@nkbm.si
MARIBOR - CENTRALA
Žiga Pernat
02 229 16 12
041 361 249
zpernat@nkbm.si
Rok Neuvirt
02 229 27 06
031 325 670
rneuvirt@nkbm.si
Maja Rihtarič
02 229 16 28
031 354 004
mrihtaric@nkbm.si
Petra Zec
02 229 16 20
041 361 326
pzec@nkbm.si
Zmaga Nedog
02 229 19 06
040 902 832
znedog@nkbm.si
Tomas Gider
02 229 23 74
041 327 411
tgider@nkbm.si
Iris šteinbauer
02 229 15 93
041 358 967
isteinbauer@nkbm.si
Romana Janžekovič
02 229 16 26
051 385 691
rjanzekovic@nkbm.si
Mojca Bergauer Jarc
02 229 17 94
041 487 956
mbergauerjarc@nkbm.si
Meznarič Nataša
02 229 25 25
041 358 809
nmeznaric@nkbm.si
Branka Kozar
02 229 16 29
041 361 283
bkozar@nkbm.si
Aleksandra Müller
02 229 21 45
041 360 011
amuller@nkbm.si
Danijela Klement Zorec
02 229 21 02
030 705 174
dazorec@nkbm.si
MURSKA SOBOTA - KOCLJEVA
 
Monika Vrbnjak
02 229 17 73
041 358 705
mvrbnjak@nkbm.si
Andreja Sečko
02 229 17 75
051 694 064
asecko@nkbm.si
Mateja Matko
02 229 17 72
051 399 109
matmatko@nkbm.si
Olga Geč
02 229 17 72
041 361 464
ogec@nkbm.si
ORMOŽ
Jožica Cvetko
02 229 18 77
041 360 849
jcvetko@nkbm.si
PTUJ - NOVI TRG
Suzana Petek
02 229 19 16
031 602 017
spetek@nkbm.si
Mira Gašparič
02 229 19 07
041 361 068
mgasparic@nkbm.si
Lucijan Lotrič
02 229 19 11
041 361 174
llotric@nkbm.si
Majda Žuran
02 229 19 10
041 361 019
mzuran@nkbm.si
Darjan Šterbal
02 229 31 74
051 378 123
dsterbal@nkbm.si
SLOVENSKA BISTRICA - LJUBLJANSKA
Bogdan Samastur
02 229 17 99
031 683 869
bsamastur@nkbm.si
Jana Babnik Robnik
02 229 18 23
030 636 533
jbabnik@nkbm.si
Alenka Košič
02 229 18 25
041 360 175
akosic@nkbm.si
Mitja Marguč
02 229 17 97
041 360 185
mmarguc@nkbm.si
Nataša Breznik
02 229 18 24
041 359 182
nbreznik@nkbm.si
Sanja Jerinić
02 229 24 61
030 636 533
sjerinic@nkbm.si
RUŠE
Marko Kramberger
02 229 26 82

051 363 051

mkramberger@nkbm.si