Nova KBM

Komentar Nove KBM k znižanju ocene agencije Fitch | NKBM

Znižanje bonitetne ocene Nove KBM agencije Fitch je bilo pričakovano glede na predhodno znižanje bonitete države za dve stopnji (27. januarja letos), glede na metodologijo, ki jo bonitetna agencija uporablja in dejstvo, da banka potrebuje svež kapital za nadaljnji razvoj, kar je banka že sama sporočala in v zvezi s tem že potekajo ustrezne aktivnosti.

Začnite tipkati, kar iščete

Komentar Nove KBM k znižanju ocene agencije Fitch

5 april 2013
OBVESTILA
Znižanje bonitetne ocene Nove KBM agencije Fitch je bilo pričakovano glede na predhodno znižanje bonitete države za dve stopnji (27. januarja letos), glede na metodologijo, ki jo bonitetna agencija uporablja in dejstvo, da banka potrebuje svež kapital za nadaljnji razvoj, kar je banka že sama sporočala in v zvezi s tem že potekajo ustrezne aktivnosti.
 

Banka  je likvidna, solventna in varna ter izpolnjuje regulatorno kapitalsko ustreznost. Bonitetna ocena ne vpliva na redno poslovanje ali na varnost prihrankov naših strank niti banki ne daje nobenih novih zahtev. Prav tako bonitetna ocena ne bo vplivala na obseg financiranja na mednarodnih finančnih trgih, saj smo tam že poravnali večino obveznosti, banka pa ima dovolj lastnih virov za potrebe financiranja svojih strank.


S predvidenimi aktivnostmi v prihodnjih mesecih, med katerimi je tudi dokapitalizacija, banka načrtuje zagotavljanje priporočene kapitalske ustreznosti po zahtevah Evropskega bančnega organa EBA.  Med drugimi prednostnimi nalogami banke so prestrukturiranje banke in skupine, dezinvestiranje, čiščenje kreditnega porfelja, aktivno reševanje slabih kreditov,  zniževanje stroškov in povečanje dobičkonosnosti in  donosa na kapital, pri čemer velja poudariti, da je banka v lanskem letu izkazovala dobiček pred rezervacijami in slabitvami.


Bonitetne agencije spremljajo tudi pripravljenost in sposobnost lastnikov bank. Na uresničevanje ukrepov in razvojnih prioritet banke bodo zagotovo pozitivno vplivale hitre odločitve vlade, ki bodo pospešile sanacijo finančnega sistema v Sloveniji. Vsaka aktivnost v smeri stabilizacije državnega proračuna in krepitve gospodarstva bo pozitivno vplivala na ocene bank v državni lasti.