Nova KBM
 

Kodeks | NKBM

Kodeks

KODEKS RAVNANJA


Predstavljamo vam naše temeljne etične standarde, vrednote in pravila ravnanja, s katerimi gradimo in uresničujemo korporativno kulturo banke in članic Skupine Nove KBM.

KODEKS RAVNANJA