POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiFinančne informacijeKljučni finančni podatki

Ključni finančni podatki

 
 

Ključni finančni podatki poslovanja za Skupino Nove KBM in Novo KBM

 
 
 
 
Izkaz finančnega položaja Skupine Nove KBM
 
 
 
 
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE NOVA KBM (V TISOČ EVROV) 31.12.2013 31.12.2014 INDEKS 2014/2013
Bilančna vsota 4.810.793 4.369.010 91
Skupni znesek vlog nebančnega sektorja, merjenih po odplačni vrednosti 3.079.299 3.076.875 100
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju, merjenih po odplačni vrednosti 2.231.765 1.920.875 86
Celotni kapital 560.028 616.357 110
Oslabitev finančnih sredstev in rezervacije 805.048 754.972 94
Obseg zunajbilančnega poslovanja 725.706 718.120 99
 
 
 
 
 
 
Izkaz poslovnega izida Skupine Nove KBM
 
 
 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE NOVA KBM (V TISOČ EVROV) 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2014 INDEKS
Čiste obresti 74.603 110.726 148
Čisti neobrestni prihodki (vključeni neto dobički/izgube iz ustavljenega poslovanja) 101.063 55.996 55
- od tega čiste opravnine 56.553 55.959 99
Stroški dela, splošni in administrativni stroški (97.883) (89.146) 91
Amortizacija (15.628) ((14.462) 93
Oslabitve in rezervacije (720.735) (44.514) 6
Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja (658.580) 18.600 -
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja (26.328) 4.681 -
Čisti dobiček/izguba poslovnega obdobja (684.908) 23.281 -
Število zaposlenih 1.856 1.751 94
Število delnic 10.000.000 10.000.000 100
Število delničarjev 1 1 100
 

 
 
 
 
 
Kazalniki za Skupino Nove KBM
 
 
 
 
KAZALNIKI SKUPINE NOVA KBM 31.12.2013 31.12.2014
Čisti dobiček/izguba na delnico v tisoč evrih* (63,05) 2,19
Knjigovodska vrednost delnice v evrih 56,67 61,34
Kapitalska ustreznost na skupnii kapital (v %) 18,13 23,30
Kapitalska ustreznost na temeljni kapital (v %) 18,06 23,30
Kapitalska ustreznost na navadni lastniški temeljni kapital (v %) 18,06 23,30
Donos na sredstva pred obdavčitvijo (12,74) 0,40
Donos na kapital pred obdavčitvijo (v %) (221,22) 3,07
Operativni stroški / povprečna aktiva 2,20 2,23
Operativni stroški / prihodki - CIR 64,62 62,14
Obrestna marža 1,44 2,38
Marža finančnega posredništva 3,40 3,59
Neto krediti/depoziti strank, ki niso banke - LTD 72,48 62,43
Krediti (nebančni sektor) / celotna sredstva 46,39 43,97
 

*Pri izračunu izgube na delnico je pri letu 2013 v imenovalcu upoštevano 10.000.000 delnic KBMS, pri letu 2014 pa tehtano število delnic KBMR


 


 
 
 
 
 
Izkaz finančnega položaja Nove KBM
 
 
 
 
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NOVE KBM (V TISOČ EVROV) 31.12.2013 31.12.2014 2014/2013
Bilančna vsota 3.909.983 3.608.215 92
Skupni znesek vlog nebančnega sektorja, merjenih po odplačni vrednosti 2.364.102 2.466.097 104
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju, merjenih po odplačni vrednosti 1.826.371 1.593.294 87
Celotni kapital 517.712 580.347 112
Oslabitve finančnih sredstev in rezervacije 583.006 525.531 90
Obseg zunajbilančnega poslovanja 630.100 640.600 102
 
 
 
 
 
 
Izkaz poslovnega izida Nove KBM
 
 
 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA NOVE KBM (V TISOČ EVROV) 01.01.-31.12.2013 01.01. - 31.12.2014 INDEKS
Čiste obresti 60.628 93.591 154
Čisti neobrestni prihodki (vključeni neto dobički/izgube iz ustavljenega poslovanja) 74.666 54.364 73
- od tega čiste opravnine 41.755 42.122 101
Stroški dela, splošni in administrativni stroški (71.242) (63.179) 89
Amortizacija (11.788) (10.866) 92
Oslabitve in rezervacije (985.758) (43.079) 6
Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja (633.494) 30.831 -
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja (23.006) 5.085 -
Čisti poslovni izid (656.500) 35.916 -
Število zaposlenih 1.201 1.124 94
Število delnic 10.000.000 10.000.000 100
Število delničarjev 1 1 100
 

 
 
 
 
 
Kazalniki Nove KBM
 
 
 
 
KAZALNIKI NOVE KBM 31.12.2013 31.12.2014
Čisti dobiček/izguba na delnico v tisoč evrov* (65,65) 3,59
Knjigovodska vrednost delnice v evrih 51,77 58,03
Kapitalska ustreznost na skupni kapital (v %) 20,49 25,75
Kapitalska ustreznost na temeljni kapital (v %) 20,45 25,75
Kapitalska ustreznost na navadni lastniški temeljni kapital (v %) 20,45 25,75
Donos na sredstva pred obdavčitvijo (v %) (15,03) 0,82
Donos na kapital pred obdavčitvijo (v %) (249,42) 5,57
Operativni stroški / povprečna aktiva 1,97 1,96
Operativni stroški / prihodki - CIR 61,37 50,05
Obrestna marža 1,44 2,48
Marža finančnega posredništva 3,21 3,92
Neto krediti/depoziti strank, ki niso banke - LTD 77,25 64,61
Krediti/Sredstva 46,71 44,16
 

*Pri izračunu izgube na delnico je pri letu 2013 v imenovalcu upoštevano 10.000.000 delnic KBMS, pri letu 2014 pa tehtano število delnic KBMR
 

  


 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja