Nova KBM
 

Josef Gröblacher in Jon Locke pridobila dovoljenje za člana uprave Nove KBM | NKBM

V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo:

Josef Gröblacher in Jon Locke pridobila dovoljenje za člana uprave Nove KBM

16 december 2016
OBVESTILA
V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM je 8. decembra 2016 prejela obvestilo Evropske centralne banke, da je Josefu Gröblacherju  in Jonu Locku podelila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove KBM.

Svoji funkciji bosta nastopila s 1. januarjem 2017. Josef Gröblacher bo zadolžen za operativno poslovanje banke (Chief Operating Officer), Jon Locke bo zadolžen za upravljanje tveganj (Chief Risk Officer). Do nastopa funkcij članov uprave ostajata prokurista banke