Nova KBM
 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev družbe Agis Zavore d.d. | NKBM

Nova Kreditna banka Maribor d.d. skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d., in DUTB d.d.(v nadaljevanju: Prodajalci) objavljajo

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev družbe Agis Zavore d.d.

11 julij 2016
OBVESTILA
Nova Kreditna banka Maribor d.d. skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d., in DUTB d.d.(v nadaljevanju: Prodajalci) objavljajo
 
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev družbe Agis Zavore d.d. Ptuj
 
Prodajalec objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Agis Zavore d.d. Ptuj, Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj. 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.7.2016.

Osnovni podatki o terjatvah, obvezne sestavine ponudbe in ostali pogoji  ter informacije so objavljeni v priponki spodaj.


Public tender for binding bids for purchase of its claims in a company Agis Zavore d.d. Ptuj
 
Seller publish public tender for binding bids for purchase of its claims of company Agis Zavore d.d. Ptuj, Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj. 

Tenor for binding bids is until including 19.7.2016.
 
Basic information's about claims, mandatory components of the bids, other conditions and information's are published in the attachment below.