Nova KBM
 

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev in/ali poslovnih deležev / Javni natječaj za prikupljanje ponuda za otkup tražbina i/ili poslovnih udjela | NKBM

Nova KBM d.d. objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev in/ali poslovnih deležev

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev in/ali poslovnih deležev / Javni natječaj za prikupljanje ponuda za otkup tražbina i/ili poslovnih udjela

24 junij 2016
OBVESTILA
Nova KBM d.d. objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev in/ali poslovnih deležev
 
Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 05.07.2016.
Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.07.2016.
 
Osnovni podatki o terjatvah, obvezne sestavine ponudbe in pogoji ter informacije so objavljene v priponki.

in v HR jeziku

Prodavatelj objavljuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za otkup tražbina i/ili poslovnih udjela.
 
Rok za predaju neobavezujućih ponuda je do uključivo 05.07.2016.
Rok za predaju obavezujućih ponuda je do uključivo 27.07.2016.
 
Osnovni podatci o tražbinama, obavezni sastojci ponude i ostale informacije objavljene su u prilogu.