Nova KBM
 

Javne objave | NKBM

Javne objave

Javne objave

Arhiv:
22 dec Nova KBM in KBS banka prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo: 16 dec Josef Gröblacher in Jon Locke pridobila dovoljenje za člana uprave Nove KBM V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo: 30 nov Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje Januar - September 2016 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 14 nov Nadzorni svet Nove KBM imenoval Johna Denhofa za predsednika uprave Nove KBM S ciljem preoblikovati Novo KBM v vodilno univerzalno banko v Sloveniji, je Nova KBM danes za predsednika uprave imenovala Johna Denhofa. Denhof bo svojo funkcijo v upravi prevzel potem ko bo za opravljanje funkcije prejel vsa potrebna regulatorna dovoljenja. 28 okt Nova KBM in KBS banka podpisali pogodbo o pripojitvi Upravi obeh bank sta danes podpisali pogodbo o pripojitvi KBS banke k Novi KBM. To je pomemben mejnik pri preoblikovanju Nove KBM v eno vodilnih univerzalnih bank na slovenskem bančnem trgu. 17 okt Vabilo za zbiranje ponudb Družba GORICA LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji, s sedežem v Novi Gorici, Kromberk, Cesta 25. junija 1J, 5000 Nova Gorica, Republika Slovenija, z matično številko: 5389739000, (v nadaljevanju Družba), objavlja naslednje 7 sep Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Nova KBM d.d. objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev. Izdan je sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register 1 sep Izdan je sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register. 31 avg Nerevidirano poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. Januar - Junij 2016 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 23 avg Uprava Nove KBM kmalu štiričlanska Nadzorni svet Nove KBM je imenoval novega člana uprave banke. 26 jul Nova KBM in Poštna banka Slovenije prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev Po pripojitvi Poštne banke Slovenije (PBS) k Novi KBM, ki bo predvidoma 1. septembra 2016 in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Poštna banka Slovenije d.d. bo z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa bodo prenesene na njeno pravno naslednico Novo KBM d.d. Ob združitvi bo poslovanje za stranke nemoteno in obisk banke za komitente zaradi te spremembe ni potreben. Nova KBM z združitvijo pomembno krepi svoj položaj in bo po podatkih s konca marca 2016 ponovno druga največja banka v Sloveniji po tržnem deležu v odstotkih bilančne vsote. 26 jul Nadzorni svet Nove KBM imenoval novega člana uprave Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 18 jul Obvestilo o sklepih 31. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 31. skupščine delničarjev, ki je bila dne 14.7.2016. 14 jul Sklic 31. Skupščine Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 11 jul Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev družbe Agis Zavore d.d. Nova Kreditna banka Maribor d.d. skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d., in DUTB d.d.(v nadaljevanju: Prodajalci) objavljajo 30 jun Sklic 30. Skupščine Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 24 jun Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev in/ali poslovnih deležev / Javni natječaj za prikupljanje ponuda za otkup tražbina i/ili poslovnih udjela Nova KBM d.d. objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev in/ali poslovnih deležev 16 jun 29. skupščina delničarjev Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 29. skupščine delničarjev, ki je bila dne 15.6.2016. 15 jun Sklic 29. Skupščine Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 3 jun Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev oz. poslovnega deleža v družbi MARIFARM Nova KBM d.d., skupaj z družbami v Skupini Nove KBM (v nadaljevanju: prodajalec) objavlja 31 maj Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - marec 2016 V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo: 31 maj Znesek zajamčene vsote vlog 31 maj Nova KBM in Skupina v prvem letošnjem četrtletju z dobičkom in stabilnimi tržnimi deleži Nova KBM je prvo četrtletje letošnjega leta zaključila s čistim dobičkom v višini 19,8 milijona, Skupina Nove KBM pa z 18,7 milijona evrov čistega dobička. Danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju izkazuje, da je banka v primerjavi z istim obdobjem lani povečala prihodke, ostala stroškovno učinkovita ter povečala tržni delež po bilančni vsoti, pri kreditiranju in varčevanju pa ohranila stabilne tržne deleže. Tudi poslovanje in nadaljnje prestrukturiranje Skupine v zadnjih dveh mesecih je skladno z načrti, hkrati pa banka širi in posodablja svojo ponudbo ter ohranja svojo družbeno odgovorno vlogo. 20 maj Predložitev pogodbe o pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d. registrskemu sodišču Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in druge veljavne zakonodaje, objavlja Nova KBM d.d. naslednje obvestilo: 12 maj Sprememba bonitetne ocene Nove KBM d.d. Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 26 apr Obvestilo o sklepih 28. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 28. skupščine delničarjev, ki je bila dne 21.4.2016. 25 apr Obvestilo o spremembi pomembnih deležev Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, družba Nova KBM d.d. objavlja: 21 apr Sklic 28. skupščine Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 14 apr Zaključek prodaje 89.53% deleža v KBM Banki d.d. Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 29 mar Nova KBM in Poštna banka Slovenije podpisali pogodbo o pripojitvi Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo: 25 mar Razkritja Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 25 mar Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 18 feb Podpis kupoprodajne pogodbe za 89.53% KBM Banke d.d. Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: