Nova KBM
 

Javne objave | NKBM

Javne objave

Javne objave

Arhiv:
VSE
30 nov Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - september 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 26 nov Skupina Nove KBM posluje stabilno, razrešuje nedonosne terjatve in je dejavna na trgu Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 25 nov Predčasen odkup in izbris dela obveznic Nove KBM z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 2 nov Pričetek aktivnosti za celovito združitev PBS in Nove KBM Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo: 30 okt Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – september 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 16 okt Odkup obveznic Nove KBM z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) v višini do 45.285.000,00 EUR Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 15 okt Ukrepi in postopki v letu 2014 in 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 2 sep NS Nove KBM: Pozitivni trendi poslovanja se nadaljujejo, banka objavlja podatke iz pogodb Nadzorniki so se na današnji redni 36.seji seznanili s poročilom o poslovanju družb Skupine Nove KBM za obdobje januar-julij 2015, postopkom prodaje banke in s soglasjem Evropske komisije kupcu, finančnemu skladu Apollo. Seznanili so se tudi z nedavno sodbo Upravnega sodišča glede razkrivanja pogodb po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). V banki so vidni pozitivni trendi pri kreditiranju in depozitih, povečuje se tudi obseg poplačil nedonosnih terjatev. 28 avg Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 20 avg Obvestilo o sklepih 27. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 27. skupščine delničarjev, ki je bila dne 20.8.2015. 20 avg Sklic 27. skupščine Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 31 jul Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – junij 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 10 jul V prvih petih mesecih uspešno poslovanje in pozitivni trendi pri kreditiranju Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 30 jun Podpisana pogodba o prodaji Nove KBM Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 29 maj Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - marec 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 20 maj Fitch Ratings spremenil bonitetno oceno Nove KBM Bonitetna agencija Fitch Ratings je dne 19. 5. 2015 znižala oceno dolgoročnega kreditnega tveganja (IDR) Nove KBM z 'BB-' na 'B+', obeti so stabilni. Obenem je agencija za eno stopnjo zvišala oceno vitalnosti banke (Viability Rating) na 'b+' (z 'b'). Ocena zunanje podpore je bila znižana s '3' na '5', ocena praga zunanje podpore pa je bila spremenjena z 'BB-' na 'No Floor' ('brez praga'). 24 apr Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – marec 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 3 mar V letu 2014 dobičkonosno poslovanje tako v Novi KBM kot njeni Skupini Nadzorni svet Nove KBM d.d. je na včerajšnji seji potrdil revidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2014. Banka danes objavlja letno poročilo 2014, obenem pa po več letih ugotavlja pozitiven poslovni izid. 3 mar Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2014 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo 3 mar Razkritja Nove KBM d.d. na podlagi njenega konsolidiranega finančnega položaja za leto 2014 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 27 feb Izjava nadzornega sveta Nove KBM d.d. ob 31. redni seji Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 9 feb Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - december 2014 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: 28 jan Prva informacija o nerevidiranih rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – december 2014 in povzetek Finančnega plana Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za 2015 Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: