Nova KBM
 

Izdan je sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register | NKBM

Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register.

Izdan je sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register

1 september 2016
OBVESTILA
Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register.
 
Z današnjim dnem Poštna banka Slovenije preneha poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prenesene na njeno pravno naslednico, Novo KBM d.d. Stranke združene banke bodo tako pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev po njihovi meri, z mrežo poslovalnic, razvejano po vsej državi, pa jim bo združena banka še bližje in bolj dostopna. Poslovanje za stranke teče nemoteno in jim zaradi te spremembe banke ni treba obiskati.

Združena banka, v katero so prešli tudi zaposleni iz Poštne banke Slovenije, posluje z imenom Nova KBM d.d., njen sedež je še naprej v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 4. Tudi uprava Nove KBM ostaja enaka: predsednik uprave  je Robert Senica, članica uprave pa mag. Sabina Župec Kranjc, kmalu pa se jima bosta v upravi pridružila Josef Gröblacher in Jon Locke, ki ju je kot člana uprave imenoval nadzorni svet banke. Korporativno znamko PBS bo postopoma nadomestila korporativna blagovna znamka Nove KBM in njena celostna grafična podoba.

Vpis pripojitve v sodni register je ključen mejnik v postopku združevanja Poštne banke Slovenije in Nove KBM ter začetek pomembnega obdobja, v katerem se nadaljuje konsolidacija bančnega poslovanja v Skupini Nove KBM.

Z združitvijo Nova KBM utrjuje tržni položaj in sledi strateškemu cilju postati vodilna banka pri nas. K temu bo bistveno prispevala dolgoletna tradicija, celovita ponudba sodobnih bančnih storitev ter strokovnost, zanesljivost in izkušnje obeh bank s poslovanjem prek široke mreže poštnih enot. Tudi s strateškim partnerjem Pošto Slovenije, s katero je Skupina Nove KBM že doslej odlično sodelovala, bo Nova KBM nadgrajevala ponudbo kakovostnih storitev za njune skupne stranke. Združena banka Nova KBM se bo še naprej osredotočala na zagotavljanje in nadaljnji razvoj ponudbe kakovostnih in sodobnih finančnih storitev ter na prispevek k razvoju gospodarskega in družbenega okolja, v katerem banka deluje.
 
Nova KBM