Nova KBM
 

Izdajanje vrednostnih papirjev | NKBM

Za pravne osebe, ki iščete alternativne možnosti financiranja lastnih investicij, organiziramo in izvedemo vse aktivnosti, ki so potrebne za izdajo vrednostnih papirjev (obveznic, zamenljivih obveznic in delnic).

IZDAJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Za pravne osebe, ki iščete alternativne možnosti financiranja lastnih investicij, organiziramo in izvedemo vse aktivnosti, ki so potrebne za izdajo vrednostnih papirjev (obveznic, zamenljivih obveznic in delnic).

NAROČITE SE NA SVETOVANJE

NAČIN IZDAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

 
  Javna ponudba: izdani vrednostni papirji, nemenjeni širšemu krogu investitorjev.
 
  Nejavna ponudba: vrednostni papirji se prodajo največ 50 vnaprej znanim investitorjem.
 
 

STORITVE IZDAJANJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

 
  Pripravimo vse potrebno za pridobitev dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 
  V sodelovanju z vami izdelamo prospekt in pripravimo ostalo dokumentacijo.
 
  Poskrbimo za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev pri KDD.
 
  Poskrbimo za objavo v medijih.
 
  Poskrbimo za uvrstitev vrednostnih papirjev na organiziran trg.
 

KAKO DO SVETOVALCA?

 
Oglasite se osebno v najbližji poslovalnici Nove KBM ali v prostorih Sektorja investicijskega bančništva v Mariboru, da se dogovorite za sestanek pri enem od finančnih svetovalcev. 

Več informacij o vrednostnih papirjih si lahko ogledate na:


AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV  LJUBLJANSKA BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV  KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA