POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiKorporativno upravljanjeInformacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

 
 
Dne 21.4. 2016 je Nova KBM d.d.postala zasebna delniška družba in kot taka ni več pod prevladujočim vplivom države ali drugih oseb javnega prava. Na podlagi navedenega Nova KBM d.d. ni več zavezanka v skladu z 10. a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet. Kljub temu pa je v skladu z 4. odstavkom 1.a člena , zavezana za informacije javnega značaja, ki so nastale v času ko je Nova KBM d.d. bila pod prevladujočim vplivom za obdobje 5 let po prenehanju.
 

Tako so objavljeni podatki v skladu z 11. odstavkom 10.a člena iz pogodb, ki jih je Nova KBM d.d. sklenila do 21.4.2016 in podatki v skladu z 12. odstavkom 10.a člena.
 

Postopek pridobitve informacije

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) določa postopek pridobitve informacije.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo s pisno zahtevo ali pa z neformalno – ustno zahtevo. Pravno varstvo ima le prosilec, ki je podal pisno zahtevo.

 


Zahteva mora vsebovati:

 • navedbo banke, 
 • podatke o prosilcu (osebno ime oz. naziv in naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca), 
 • informacijo, s katero se želi prosilec seznaniti,
 • način seznanitve.


V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti: 

 • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti, 
 • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa), 
 • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oziroma nepridobitni namen).
 


O zahtevi mora banka odločiti v roku 20 delovnih dni, sicer se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Če zahtevi ugodi, prosilcu posreduje zahtevano informacijo, v nasprotnem primeru pa prosilca s pisnim odgovorom obvesti o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati.

 

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.

 


Osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja, sta Anita Perko in Jasmina Šetinc Šebek.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ali po pošti na naslov Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.

 

Vprašanja medijev

Vprašanja lahko pošljete svetovalki za komuniciranje na ali telefonsko na številki 02 229 27 16 in  041 729 341 (Karidia Toure Zagrajšek).

Kljub temu, da je Nova KBM d.d. od 21.4.2016 v zasebni lasti pa zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) v 3. odstavku 64. člena določa obveznost, da mora biti vsaka javno objavljena vsebina dostopna še vsaj pet let po objavi. Na podlagi navedenega v skladu z 64. členom objavljamo spodnjo vsebino.

 
Objava informacij javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10. a člena ZDIJZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objava informacij javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10. a člena ZDIJZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objava informacij v skladu s 64. členom ZSDH-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja