Nova KBM
 

Fitch povišal bonitetno oceno Nove KBM | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Fitch povišal bonitetno oceno Nove KBM

5 maj 2017
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 

Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je 5. maja 2017 Novi KBM zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke (Long–Term IDR) z 'BB-' na 'BB' ter ji pripisala stabilno oceno obetov (Outlook). Agencija je zvišala tudi oceno vitalnosti banke (Viability Rating), in sicer z 'bb' na 'bb+'.

Kratkoročna ocena kreditnega tveganja (Short–Term IDR) 'B', ocena zunanje podpore (Support Rating) '5' in ocena praga zunanje podpore banke (Support Rating Floor) 'No Floor' ostajajo nespremenjene.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Nove KBM d.d. od 5. maja 2017 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.