Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
Telefon: (02) 229 22 90
Telefax: (02) 252 43 33
Velikost pisave
KontaktPomočDomovKazalo Pošlji prijatelju Natisni
Slovensko English
Osebne finance
Poslovne finance
Informacije za vlagatelje
Skupščina
Delnice
Dividende
Obveznice
Lastniška struktura
Javne objave
Finančna poročila in dokumenti
Upravljanje družbe
O banki
Kontakt za podrobnejše informacije
Poti do banke
Bančne poslovalnice
Mreža bankomatov
Bank@Net
Poslovni Bank@Net
mBank@Net
TeleBanka
SMS sporočila
Informacije
Informativni izračuni
Obrestne mere
Cenik storitev
Tečajne liste
Menjalnica
Bančni slovarček


Objava povzetka revidiranega letnega poročila Skupine Nova KBM in letnega poročila Nove KBM d.d. Maribor z revizorjevim poročilom, namenjenim javni objavi povzetkov računovodskih izkazov za leto 2007
Revizija poslovanja
 
Revizijo poslovanja in računovodskih izkazov Skupine Nova KBM in Nove KBM d.d. za leto 2007 je opravila revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o. in o njih izrazila pritrdilno mnenje.
 
Revizorjevo poročilo za Skupino Nova KBM je banka prejela 28.4.2008, revizorjevo poročilo za Novo KBM d.d. pa 25.4.2008. Obe revizorjevi poročili sta objavljeni v letnem poročilu 2007.
 
Revizorjevo poročilo, namenjeno javni objavi povzetkov računovodskih izkazov, je v prilogi 1.
 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. je obravnaval in potrdil letno poročilo Skupine Nova KBM in letno poročilo Nove KBM d.d. na svoji 44. seji dne 21.5.2008. 
 
Vpogled v revidirano letno poročilo Skupine Nova KBM in letno poročilo Nove KBM d.d.
 
Celotno revidirano letno poročilo Skupine Nova KBM in letno poročilo Nove KBM d.d je na vpogled na sedežu banke: Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.
 
Predložitev letnega poročila Skupine Nove KBM in letnega poročila Nove KBM d.d. Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES-u)
 
V skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah bo revidirano letno poročilo Skupine Nove KBM in letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2007, posredovano AJPES-u najkasneje do izteka zakonskega roka.

Copyright 2006, NKBM d.d. Vse pravice pridržane. Grafično oblikovanje in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.