Nova KBM
 

Dolgoročni krediti v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) | NKBM

Naša banka tudi letos sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom. Produkt P1 plus 2016 , ki so ga pripravili letos, je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov.

Dolgoročni krediti v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS)

15 februar 2016
OBVESTILA
Naša banka tudi letos sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom. Produkt P1 plus 2016 , ki so ga pripravili letos, je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov.
 
slovenski podjetniški sklad

Naša banka tudi letos sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom. Produkt P1 plus 2016 , ki so ga pripravili letos, je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast malim in srednjim podjetjem ter omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja in širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbujanje zasebnih vlaganj in krepitev razvojno-tehnoloških rešitev v podjetju.

Prednosti kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada:
  • znižana obrestna mera (0,15 % oz. 0,40 % oz. 0,65 % – odvisno od razpisa),
  • dolga ročnost z možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • garancija Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % (odvisno od razpisa), ki predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Postopek prijave na razpis je enostaven:
  • najprej v naši banki zaprosite za kredit,
  • odobren kredit s strani naše banke je pogoj za prijavo na Slovenskem podjetniškem skladu.

Podrobnejše informacije in pogoji financiranja so opredeljeni v razpisu na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za dodatne informacije o dolgoročnem financiranju vam je na voljo vaš skrbnik.

Vaša Nova KBM 
 
Fotogalerija