Nova KBM
 

Dolgoročni kredit | NKBM

Za zasebnike in podjetja, ki iščete možnosti za financiranje naložb v osnovna in trajna obratna sredstva, ponujamo dolgoročne kredite do deset let za uresničitev poslovnih načrtov in novih poslovnih idej.

DOLGOROČNI KREDIT

Za financiranje naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.

Nova KBM

Kredit od 1 do 10 let.
 

Nova KBM

Namenska poraba sredstev.
 

Nova KBM

Glavnico plačujete po dogovoru, obresti mesečno.
 

ZNAČILNOSTI

 
  Odplačilna doba kredita je praviloma od enega do desetih let.
 
  Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, poslovanja podjetja (preteklega in sedanjega ter ocene bodočega), ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko na drugih področjih.
 
  Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
 

VRSTE KREDITOV

 
  krediti za nakup oziroma izgradnjo poslovnih in proizvodnih prostorov,
 
  krediti za nakup zemljišč, z namenom nadaljnje gradnje,
 
  krediti za nakup opreme,
 
  krediti za trajna obratna sredstva,
 
  krediti za financiranje projektov na domačem in tujem trgu,
 
  blagovni krediti za druge namene (nakup patentov, licenc know-howa, ...).
 

CELOVIT PRISTOP ZA PAMETNO POSLOVANJE


Kot del ponudbe paketa SMART BUSINESS vam bo na voljo vaš skrbnik poslovnega računa. Ta bo na enem mestu poskrbel za vaše nemoteno in celovito finančno poslovanje.


KONTAKTI SKRBNIKOV


 

 
 

KAKO DO DOLGOROČNEGA KREDITA?

Nova KBM

POSVETUJTE SE Z NAMI


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagajo pri vaši končni odločitvi.


 
 
Nova KBM

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME