Nova KBM

Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je pozitiven signal | NKBM

Danes je zasedal nadzorni svet Nove KBM, ki se je med drugim seznanil z rezultati poslovanja banke v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Ti potrjujejo, da banka kljub zaostrenim gospodarskim razmeram posluje normalno, je likvidna in solventna ter pripravljena na prihodnje izzive. Banka je dosegla dobiček iz tekočega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami v višini 30,4 milijona evrov in ohranila 9,8 odstotni tržni delež. Dobiček so zmanjšale oslabitve in rezervacije iz naslova kreditnega tveganja, zaradi katerih je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 101, 4 milijonov evrov. Med številnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja banke bo uprava dala poudarek nadaljnjemu čiščenju kreditnega portfelja, krepitvi kapitalske ustreznosti in prestrukturiranju banke, s ciljem krepitve tržnega položaja in odnosov s strankami.

Začnite tipkati, kar iščete

Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je pozitiven signal

25 oktober 2012
OBVESTILA
Danes je zasedal nadzorni svet Nove KBM, ki se je med drugim seznanil z rezultati poslovanja banke v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Ti potrjujejo, da banka kljub zaostrenim gospodarskim razmeram posluje normalno, je likvidna in solventna ter pripravljena na prihodnje izzive. Banka je dosegla dobiček iz tekočega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami v višini 30,4 milijona evrov in ohranila 9,8 odstotni tržni delež. Dobiček so zmanjšale oslabitve in rezervacije iz naslova kreditnega tveganja, zaradi katerih je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 101, 4 milijonov evrov. Med številnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja banke bo uprava dala poudarek nadaljnjemu čiščenju kreditnega portfelja, krepitvi kapitalske ustreznosti in prestrukturiranju banke, s ciljem krepitve tržnega položaja in odnosov s strankami.
 

Uprava banke je nadzornike med drugim seznanila tudi z napredkom prodaje Zavarovalnice Maribor in drugimi aktivnostmi za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke, ki potekajo skladno s časovnim načrtom. Ob predstavitvi rezultatov v zadnjih treh četrtletjih predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc poudarja: »V banki intenzivno čistimo in preoblikujemo kreditni portfelj in ga nameravamo v celoti konsolidirati predvidoma v dveh letih. Tudi ob koncu letošnjega leta pričakujemo dobiček pred oslabitvami in rezervacijami,  kar bo ponovno pozitiven signal delničarjem in vsem deležnikom banke za uspešno poslovanje banke v prihodnosti.«


Poslovanje Nove KBM še vedno močno obremenjujejo zaostrene gospodarske razmere, katerih posledica je tudi oteženo poslovanje komitentov banke. Kljub zaostrenim razmeram je banka ob koncu septembra izkazala dobiček pred oblikovanimi rezervacijami in oslabitvami v višini 30,4 milijona evrov. Poslovni izid banke še naprej znižujejo predvsem dodatne neto oslabitve in rezervacije, ki so v prvih treh četrtletjih dosegle neto vrednost 131,5 milijona evrov.


Bilančna vsota banke je konec letošnjega septembra  znašala nekaj več kot 4,5 milijarde evrov, kar  je v primerjavi z začetkom leta za 4,9 odstotkov nižje,  pri čemer je banka ohranila 9,8-odstotni tržni delež. Pri kreditih strankam, ki niso banke, se je tržni delež zmanjšal za 0,4 odstotka in je bil ob koncu septembra 9,7 odstoten, kar gre pripisati predvsem upadu povpraševanja zaradi varčevalne naravnanosti in slabšim socialnim razmeram, zaradi katerih stranke težje izpolnijo pogoje za odobritev kredita.  Pri depozitih je banka ohranila 12,5 odstotni tržni delež.


Banka je imela konec septembra kapital v višini 283,6 milijonov evrov in 8,79 odstotno kapitalsko ustreznost, merjeno s celotnim kapitalom. Predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica v zvezi s kapitalsko ustreznostjo pojasnjuje: » Uprava banke uspešno izpolnjuje tudi načrte v zvezi s krepitvijo  kapitalske ustreznosti, merjene s čistim temeljnim kapitalom Core Tier 1. Aktivnosti v zvezi s tem potekajo skladno z načrtom in v  nadzornem svetu pričakujemo, da bo banka do konca leta dosegla 9-odstotno kapitalsko ustreznost ter tako okrepila svoj položaj na kapitalskih in finančnih trgih. «