Nova KBM

Devetnajsta skupščina delničarjev Nove KBM bo 22. junija | NKBM

Danes je Nova KBM objavila sklic 19. seje skupščine delničarjev. Skupščina bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk. Sklic s predlogi ter drugimi informacijami bo od danes popoldne objavljen na spletnem portalu SeoNet in na spletni strani banke.

Začnite tipkati, kar iščete

Devetnajsta skupščina delničarjev Nove KBM bo 22. junija

21 maj 2010
OBVESTILA
Danes je Nova KBM objavila sklic 19. seje skupščine delničarjev. Skupščina bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk. Sklic s predlogi ter drugimi informacijami bo od danes popoldne objavljen na spletnem portalu SeoNet in na spletni strani banke.
 

Delničarji bodo na skupščini obravnavali 6 točk dnevnega reda. Po ugotovitvi sklepčnosti in izvolitvi organov skupščine se bodo delničarji seznanili s Poročilom o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2009 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2009.


Odločali bodo tudi o sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009. Uprava in nadzorni svet banke delničarjem predlagata, da se dividende ne izplačajo ter da se bilančni dobiček za leto 2009 v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička. Delničarji bodo odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2009 ter informaciji o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009. Nadalje bodo odločali še o sprejetju sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2010, predlogu sprememb in dopolnitev statuta banke ter predlogu izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.. Po odstopu Marka Jazbeca, ki je odstopno izjavo podal novembra lani, za nadomestnega člana nadzorni svet predlaga kot predstavnika delničarjev dr. Aleša Krisperja.


Vodstvo banke je delničarjem predlagalo neizplačilo dividende na podlagi priporočila Banke Slovenije vsem bankam, naj letos ne izplačajo dividend, pač pa krepijo kapital. Nepredvidljivost trgov je namreč skupni imenovalec trenutnega gospodarskega dogajanja, zato mora banka v prvi vrsti tudi v bodoče zagotoviti stabilno in trdno poslovanje. Pri tem je uprava Nove KBM uspešna in učinkovita, saj se je s prilagoditvijo strategije do leta 2013 usmerila predvsem v stabilnost banke in Skupine ter jima dala prednost pred intenzivno rastjo.