Nova KBM
 

Depoziti in kreditno poslovanje | NKBM

Depoziti in kreditno poslovanje

 

DEPOZITI IN KREDITNO POSLOVANJE

 

Pri predčasni prekiniti depozitov se upošteva nadomestilo, skladno s Cenikom nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki, podjetniki in društvi

Vsi pogoji kreditnih pogodb ostajajo nespremenjeni do odplačila kredita. Avtomatske bremenitve oz. interni trajni nalogi za plačilo obveznosti po kreditni pogodbi se bodo na dan plačila izvedli že zjutraj oz. večkrat dnevno, če zjutraj na računu ne bo zagotovljenih dovolj sredstev za plačilo.


VEČ O FINANCIRANJU POSLOVANJA 
 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.