Nova KBM

Delničarji Nove KBM potrdili izdajo hibridnega dolžniškega inštrumenta | NKBM

Na današnji skupščini Nove KBM so delničarji sprejeli sklepe, na podlagi katerih bo banka okrepila svojo kapitalsko ustreznost. Na skupščini je bilo prisotnih 27,4 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. S potrditvijo izdaje konvertibilne delnice, prodajo 51-odstotnega deleža v Zavarovalnici Maribor in delnim odkupom hibridnih obveznic bo banka do konca leta predvidoma dosegla kapitalski količnik najbolj čistega temeljnega kapitala (Core Tier 1) nad 9 odstotkov. Z novim kapitalom bo Nova KBM izpolnila zahteve Banke Slovenija in evropskega regulatorja EBA ter s tem zagotovila finančno stabilnost in temelje za nadaljnji razvoj banke in Skupine Nove KBM.

Začnite tipkati, kar iščete

Delničarji Nove KBM potrdili izdajo hibridnega dolžniškega inštrumenta

11 december 2012
OBVESTILA
Na današnji skupščini Nove KBM so delničarji sprejeli sklepe, na podlagi katerih bo banka okrepila svojo kapitalsko ustreznost. Na skupščini je bilo prisotnih 27,4 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. S potrditvijo izdaje konvertibilne delnice, prodajo 51-odstotnega deleža v Zavarovalnici Maribor in delnim odkupom hibridnih obveznic bo banka do konca leta predvidoma dosegla kapitalski količnik najbolj čistega temeljnega kapitala (Core Tier 1) nad 9 odstotkov. Z novim kapitalom bo Nova KBM izpolnila zahteve Banke Slovenija in evropskega regulatorja EBA ter s tem zagotovila finančno stabilnost in temelje za nadaljnji razvoj banke in Skupine Nove KBM.
 

Skupščina ni glasovala o predlagani drugi točki dnevnega reda o povečanju osnovnega kapitala oziroma dokapitalizaciji, saj je njen umik z dnevnega reda predlagalo Društvo malih delničarji Slovenije, delničarji pa so ta predlog sprejeli z 86,5 odstotki. K tretji točki dnevnega reda je podal delničar East Capital nasprotni predlog, po katerem se upravo pooblašča, da lahko v obdobju petih let s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 100 milijonov evrov. Delničarji so nasprotni predlog podprli z 95,1 odstotki


Nadzorni svet in uprava banke sta poudarila, da so vse aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke potekale strokovno, kakovostno in v skladu z akcijskim načrtom ter s sprejetimi sklepi junijske skupščine. Uspešnost izvedenih aktivnosti potrjujejo tudi izdaja hibridnega dolžniškega inštrumenta, današnji podpis pogodbe o prodaji 51-odstotnega deleža v Zavarovalnici Maribor ter uspešna ponudba za delni odkup oziroma zamenjavo hibridnih obveznic, ki se bo zaključila predvidoma v petek, 14. decembra.


Uprava banke je delničarjem predstavila pomembnejše izvedene aktivnosti in poslovne dogodke od junijske skupščine. Predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc je poudaril, da je banka solidna, likvidna in plačilno sposobna in da kljub še vedno zaostrenim pogojem posluje normalno ter ima ambiciozne razvojne načrte. V pripravi je nova strategija banke in Skupine, hkrati pa v banki potekajo optimiziranje kreditnega portfelja, reorganizacija in racionalizacija stroškov ter ostali pomembni projekti, ki bodo izboljšali poslovanje banke, okrepili njeno tržno pozicijo in njen odnos s strankami. Uprava banke predvideva, da bo za nadaljnjo rast in razvoj predvidoma potrebno pridobiti dodaten kapital v letu 2013, s čimer bi dosegli trajno raven kapitalske ustreznosti nad 9 odstotkov. Predsednik uprave je delničarjem povedal tudi, da je forenzična revizija posameznih preteklih dejanj pod prejšnjim vodstvom v sklepni fazi. Poročilo bo končano predvidoma januarja, potem ko ga bo obravnaval nadzorni svet, bo uprava z morebitnim sumom oškodovanj in kaznivih dejanj seznanila tudi organe pregona.


Predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica je predstavil delovanje nadzornikov banke in poudaril, da delo opravljajo kakovostno, strokovno in izključno v interesu družbe in njenih delničarjev. Tudi v prihodnje si bosta, tako vodstvo banke kot tudi nadzorni svet, prizadevala izpeljati najpomembnejše naloge, izboljšati poslovanje in okrepiti zaupanje in ugled banke na finančnih trgih.