IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovPripomočki in nasvetiCenik storitevCenik storitev za podjetnike in zasebnike

CENIK STORITEV ZA ZASEBNIKE

 
 
 
 
 
 
 
 
DELNI CENIKI STORITEV
nadomestilo
 
I. STORITVE Nove KBM OPROŠČENE DDV
Kreditni posli
 
 
 
Okvirni krediti
Okvirni krediti, kontokorentni krediti
0,20% – 0,80% za kredite do 5.000,00 EUR,
najmanj 130,00 EUR
0.20% – 0,80% za kredite nad 5.000,00 EUR,
najmanj 200,00 EUR
 
Skrči
Računi in vloge
 
 
 
TRANSAKCIJSKI RAČUN
Odpiranje transakcijskega računa
-
odpiranje transakcijskega računa
brez nadomestila
 
-
odpiranje drugega in vsakega naslednjega transakcijskega računa (razen za račune z oznako F v registru RTRR)
 
25,00 EUR
 
-
odpiranje transakcijskega računa tuji osebi
25,00 EUR
 
Vodenje transakcijskega računa
Vodenje transakcijskega računa za podjetnike in zasebnike
5,70 EUR mesečno
 
b2)
vodenje transakcijskega računa za namen stečaja (fiduciarni račun stečajnega upravitelja)
 
5,70 EUR mesečno
ali po dogovoru enkraten pavšal 150,00 EUR do zaključka osebnega stečaja (v primeru pavšala banka ne obračunava nadomestila za vpogledni Bank@Net)
 
b3)
Vodenje transakcijskega računa za tuje osebe
 
14,00 EUR
 
Zapiranje transakcijskega računa odprtega manj kot 12 mesecev
-
po nalogu komitenta
30,00 EUR
 
-
po nalogu banke
 
do višine razpoložljivega salda na transakcijskem računu, največ 30,00 EUR
 
Mirovanje transakcijskega računa
Mirovanje transakcijskega računa – enkratno nadomestilo
6,00 EUR
 
Reaktiviranje transakcijskega računa
Reaktiviranje transakcijskega računa
30,00 EUR
 
Spremembe matičnih podatkov, ki jih pošiljamo v register transakcijskih računov (RTRR) in / ali ažuriranje pooblastil
-
spremembe matičnih podatkov, ki jih pošiljamo v register transakcijskih računov (RTRR)
5,50 EUR
 
-
ažuriranje pooblastil
 
5,50 EUR
 
Trajni nalogi
a)
ažuriranje (otvoritev)
 
brez nadomestila
 
b)
spremembe
 
brez nadomestila
 
Izpiski po transkacijskem računu
a)
izpiski po transkacijskem računu v okviru meseca
 
 
-
po pošti
0,90 EUR
 
-
osebni dvig
 
1,20 EUR
 
b)
ponovitev izpiska na željo komitenta za en mesec
 
2,30 EUR
 
c)
ponovitev izpiska na željo komitenta za več kot en mesec (izpis prometa)
 
1,00 EUR za vsak mesec
 
č)
pošiljanje na naslov v tujino
 
2,50 EUR
 
Pošiljanje SMS sporočil o stanju na transakcijskem računu
Pošiljanje SMS sporočil o stanju na transakcijskem računu
0,05 EUR
 
Informacija o stanju na TRR na bančnem ali poštnem okencu
Informacija o stanju na TRR na bančnem ali poštnem okencu
brez nadomestila
 
Izdaja raznih potrdil o stanju transakcijskega računa v banki
Izdaja raznih potrdil o stanju transakcijskega računa v banki
2,24 EUR od računa
 
Skrči
Plačilni promet za podjetnike in zasebnike
 
 
 
Domači in regulirani čezmejni plačilni promet v EUR in SEK in druga SEPA plačila
ELEKTRONSKO IN B2B BANČNIŠTVO
Elektronski nalog (BN i n B2B)
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
0,35 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
0,91 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,80 EUR
 
-
nujno plačilo
 
8,40 EUR EUR
 
Množična plačila SEPA
 
-
za zbirni nalog (paket)
6,50 EUR
 
-
posamični nalog
0,18 EUR
 
Papirni nalog
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
1,90 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
2,70 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
7,70 EUR
 
-
nujno plačilo
 
10,50 EUR
 
*Teh tarifnih postavk se ne uporablja
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke),
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB n pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba
-pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM
-pri vplačilih na svoj transakcijski račun potrošnika ter gotovinski polog na transakcijske račune drugega potrošnika, ki ima odprt račun pri Novi KBM
IZVAJANJE SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV ZA PREJEMNIKA PLAČIL
a)
DIREKTNE OBREMENITVE
 
 
Podjetja – člani Zbirnega centra
 
-
direktne obremenitve (stanarine, komunala, vodarina, telefonija)
0,15 EUR
 
-
direktne obremenitve (obročno odplačevanje, zavarovanja)
 
0,30 EUR
 
Podjetja – nečlani Zbirnega centra*
 
-
direktne obremenitve (stanarine, komunala, vodarina, telefonija)
0,20 EUR
 
-
direktne obremenitve (obročno odplačevanje, zavarovanja)
 
0,35 EUR
 
Upoštevajo se uspešno izvršene DB
*če podjetje ne posreduje podatkov v zapisu 04ZC (če prinese podatke na ročnem seznamu), se nadomestilo poveča za 0,10 EUR.
č)
SEPA DIREKTNE OBREMENITVE
 
 
Posredovan nalog SEPA DB preko elektornske banke
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM
0,23 EUR
 
-
za obremenitve računov pri drugih bankah
 
0,30 EUR
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM in drugih bankah za plačilo komunalnih prispevkov, vodarin, elektrike, plinarn, ogrevanja, stanarin, naročnin, storitev upravljavcem stanovanjskih zgradb, vzdrževalnine domovom, varovanja
 
0,16 EUR
 
PLAČILA SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV IN TRAJNIH NALOGOV
SEPA direktne obremenitve
 
-
izvršene direktne obremenitve SEPA
0,23 EUR
 
-
neizvršena direktna obremenitev SEPA
2,14 EUR
 
-
ažuriranje pooblastil za B2B shemo
 
5,35 EUR
 
-
ažuriranje prepovedi izvajanja SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi
 
5,35 EUR
 
* mesečne obveznosti za stanovanje, komunala, …
Trajni nalog
 
-
Pla��ilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune varčevanj in kreditov potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,22 EUR
 
Plačilo na račune pri Novi KBM
 
-
zasebnikov in podjetij (različni imetniki)
1,00 EUR
 
-
podjetij
 
1,00 EUR
 
Plačilo na račune pri drugi banki
1,35 EUR
 
*Teh tarifnih postavk se ne uporablja:
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB d.d. in pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba)
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
OPRAVLJANJE PLAČIL PO POOBLASTILU
Opravljanje plačil po pooblastilu
0,22 EUR po nalogu
 
*npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika, NON STP...
Prilivi
Prilivi
 
-
do 50.000 EUR ali protivredost v SEK
brez nadomestila
 
-
nad 50.000 EUR ali protivredost v SEK
brez nadomestila
 
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo k
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenaca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva, najmanj 5,00 EUR, največ 85,00 EUR
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
-
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
0,25%, najmanj 15,00 EUR, največ 650,00 EUR
 
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
ODLIVI
Ostala čezmejna in druga plačila
 
a)
Plačila na račune pri Novi KBM (razen za depozite - brezplačno)
 
 
-
elektronski nalog
0,35 EUR
 
-
papirni nalog
 
1,90 EUR
 
b)
Na račune pri drugih bankah
 
 
-
elektronski nalog (SHA)
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
papirni nalog (SHA)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
nujni nalog (SHA)
0,20 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
elektronski nalog (OUR)
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
papirni nalog (OUR)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
nujni nalog (OUR)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
z opcijo BEN
 
nadomestilo plača prejemnik
 
PRILIVI
a)
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
 
-
iz drugih bank
 
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove KBM z računov pri Novi KBM
 
brez nadomestila
 
-
plačila z računov Nove KBM
 
brez nadomestila
 
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila, obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila.
c)
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
 
č1)
Druga plačila
 
 
-
za znesek do vključno 50.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti
10,00 EUR
 
-
za znesek nad 50.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti
 
20,00 EUR
 
č2)
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva, min. 5,00 EUR, max. 85,00 EUR
 
č)
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
0,25 %, najmanj 15,00 EUR in največ 650,00 EUR + nadomestilo za priliv iz ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
d)
Odkup deviz – asignacija
 
 
a)
na transakcijske račune pri banki
 
0,01 %, najmanj 15,00 EUR, največ 25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
b)
na transakcijske račune pri drugi banki
 
25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
Podjetja – člani Zbirnega centra
 
Trajni nalog
-
Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune varčevanj in kreditov potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,22 EUR
 
Plačilo na račune pri Novi KBM
 
-
zasebnikov in podjetij (različni imetniki)
1,00 EUR
 
-
Podjetij
1,00 EUR
 
Plačilo na račune pri drugi banki
1,35 EUR
 
Ta tarifna postavka se ne uporablja
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB n pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
Druge storitve za opravljanje plačilnega prometa
REKLAMACIJE, DOPOLNITVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ - PRILIVI/ODLIVI Z DRUGIMI BANKAMI*
Reklamacije v Republiki Sloveniji
dejanski stroški drugih slovenskih bank + 10,70 EUR
 
Reklamacije s tujino
dejanski stroški tujih bank + 21,40 EUR
 
* (npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika oziroma IBAN prejemnika napačen, brez BIC kode prejemnikove banke,...)
v primeru SEPA vračil in v primeru dogovora s prejemnikom, da se priliv ne preusmerja na drugo slovensko banko, se nadomestilo ne obračuna
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.
Izdaja nostro čeka
-
Izdaja nostro čeka
 
0,10%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
Vračilo kritja neunovčenega čeka, preklic čeka
-
Vračilo kritja neunovčenega čeka, preklic čeka
 
stroški tuje banke* + 10,00 EUR
 
*splošna določila, na začetku Tarife
SPREJEM MENICE NA UNOVČENJE
Sprejem menice na unovčenje
25 EUR
 
PISNO POTRDILO O IZVRŠITVI NAKAZILA
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
2,10 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila v tujem jeziku
3,00 EUR
 
POŠILJANJE PO FAKSU
Pošiljanje po faksu
0,60 EUR
 
Pošiljanje po faksu v tujino
1,20 EUR
 
Plačilo stroškov po asignacijski pogodbi (čeki, activa)
PREDČASNA ODPOVED POGODBE O DEPONIRANJU SREDSTEV NA VPOGLED V DOMAČI VALUTI (v celoti)
Predčasna odpoved pogodbe o deponiranju sredstev na vpogled v domači valuti (v celoti)
20,86 EUR
 
KNJIŽENJE TRANSAKCIJ V DOBRO TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV (rezidenti in nerezidenti)
do 1.000 nalogov
0,13 EUR
 
od 1.001 do 10.000 nalogov
0,06 EUR
 
od 10.001 do 50.000 nalogov
0,03 EUR
 
nad 50.000 nalogov
0,02 EUR
 
URGENCA, POIZVEDNICA OZ. ZAHTEVEK NALOGODAJALCA ZA VRAČILO/STORNO ŽE IZVRŠENEGA NALOGA
Banke v Republiki Sloveniji
21,40 EUR
 
Banke v tujini
42,80 EUR
 
VRAČILO plačilnega naloga NA ZAHTEVO NALOGODAJALCA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZAVRNITEV NALOGA BREZ KRITJA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZARADI POMANJKLJIVIH PODATKOV
a)
elektronski nalog in B2B
 
5,40 EUR
 
b)
papirni nalog
 
10,70 EUR
 
c)
nalog na magnetnem mediju
 
7,50 EUR
 
ŠIFRIRANJE IN DEŠIFRIRANJE
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
 
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
12 EUR
 
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
 
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
12 EUR
 
KONVERZIJA VALUT
Konverzija valut
brez nadomestila (opravljamo po podjetniških tečajih)
 
Plačilo v humanitarne namene
Plačilo v humanitarne namene
brez nadomestila
 
Spremljava zastavljenih prilivov in stanj TRR, kadar jih komitent zastavi tretji osebi, banki
-
spremljava za posamezen TRR
110,00 EUR mesečno
 
-
obveščanje zastavnega upnika
11,00 EUR za posamezno obvestilo
 
OBVESTILA O ODLIVIH IN PRILIVIH
po pošti
1,50 EUR
 
po faksu
0,70 EUR
 
GOTOVINSKO POSLOVANJE
Menjava gotovine
a)
zamenjava bankovcev v kovance in obratno
 
 
-
standardno pakiranje v tulce/vrečke
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
-
veliko pakiranje 1000 istovrstnih kovancev v vreči
 
1,50 EUR po vreči
 
b)
zamenjava bankovcev v bankovce
 
0,25 % od zneska, najmanj 2 EUR, največ 150 EUR
 
Dvig gotovine na bančnem ali poštnem okencu
a)
kovanci
 
 
-
standardno pakiranje v tulce/vrečke
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
-
veliko pakiranje 1000 istovrstnih kovancev v vreči
 
1,50 EUR po vreči
 
b)
bankovci
 
do 5.000 EUR po 0,83 EUr po nalogu; nad 5.000 EUR 0,11%od zneska največ 150 EUR
 
Polog iztržka
a)
dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu – velja za polog bankovcev in kovancev
 
 
-
komitenti
0,26 % - 0,30 % od zneska

 
-
nekomitenti
 
0,33 % od zneska

 
b)
na bančnem ali poštnem okencu
 
 
b1)
bankovci
 
 
-
komitenti
0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
-
nekomitenti
 
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b2)
kovanci
 
 
-
komitenti
1,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
-
nekomitenti
 
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
c)
stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
 
5 EUR
 
Stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
d)
izdaja dodatne kartice DNT
 
5 EUR
 
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
8,35 EUR za en amanet
 
Prevzem gotovine pri zasebniku in podjetniku
a)
kovanci
 
 
-
dnevni odvoz
 
0,5 % - 1 % od zneska
 
b)
bankovci
 
 
-
dnevni odvoz
 
0,30% od zneska, 5,80 EUR po enkratnem odvozu, največ 3.000,00 EUR na odvoz
 
Pri dnevnem odvozu kovancev se lahko odda največ 20 kg kovancev. Za storitev dovoza/odvoza kovancev večje količine in prevzem bankovcev na prodajnem mestu se bo cena določala za vsak primer posebej. Cena se oblikuje po posvetu z oddelkom gotovinskega posl
TUJA GOTOVINA
Dvig na bančnem ali poštnem okencu
0,4%, najmanj 5,00 EUR
 
Polog na bančnem ali poštnem okencu
a)
odobritev računa pri Novi KBM (v tuji ali domači valuti)
 
1 %, najmanj 0,83 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna
 
b)
odobritev računa v domači valuti pri drugi slovenski banki
 
1 %, najmanj 0,83 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + cena nakazila po Tarifi
 
c)
odobritev računa v tuji valuti pri drugi slovenski banki
 
1 %, najmanj 0,83 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + 5,01 EUR
 
Skrči
Plačilne kartice
 
 
 
POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO ACTIVA MasterCard in Activa/VISA*
Letna članarina
Letna članarina
33,00 EUR
 
Preklic-Blokacija
Preklic-Blokacija
15,62 EUR
 
Preklic preklica (deblokacija)
Preklic preklica (deblokacija)
1,39 EUR
 
Predčasna zamenjava
Predčasna zamenjava
13,38 EUR
 
Gotovinski dvigi
a)
na bankomatu
 
5 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
b)
na POS terminalih banke ali pošte
 
5 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
Izredno naročilo
Izredno naročilo
13,38 EUR
 
Ponovno novo naročilo
Ponovno novo naročilo
12,52 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
a)
doma in v tujini
 
6,55 EUR
 
b)
poizvednice glede dostave kartic s pošto
 
6,55 EUR
 
Poslovanje s plačilnimi karticami Activa preko spleta
Izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)
10,90 EUR
 
Izpisi prometa na željo komitenta
Izpisi prometa na željo komitenta
2,90 EUR
 
POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO ACTIVA VISA BUSINESS ELECTRON
Izdaja kartice
Izdaja kartice
3,12 EUR
 
Blokada kartice
Blokada
6,69 EUR
 
Deblokada kartice
Deblokada
1,39 EUR
 
Predčasna zamenjava kartice
Predčasna zamenjava kartice
6,69 EUR
 
Ponovno novo naročilo
Ponovno novo naročilo
6,26 EUR
 
Gotovinski dvig s plačilno kartico Activa/VBE in Activa/VBEO
a)
na bankomatu Nove KBM in PBS
 
brez nadomestila
 
b)
na ostalih bankomatih in preko POS (pošta in druge banke doma in v tujini)
 
1,88 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
a)
v državi
 
3,28 EUR
 
b)
v tujini
 
6,55 EUR
 
c)
poizvednice glede dostave kartic s pošto
 
6,55 EUR
 
Izpisi prometa na željo komitenta
Izpisi prometa na željo komitenta
2,90 EUR
 
POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI ACTIVA PREKO SPLETA
Izdaja generatorja gesel
a)
Izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)
 
10,90 EUR
 
SMS OBVEŠČANJE O TRANSAKCIJAH S POSLOVNIMI KARTICAMI
Za posamezno kartico
0,75 EUR/mesečno
 
POSLOVANJE S POSLOVNO PREDPLAČNIŠKO VISO KARTICO
Letna članarina
-
Letna članarina
 
brez nadomestila
 
Izdaja kartice
-
Izdaja kartice
 
10,00 EUR
 
Blokada kartice
-
Blokada
 
6,69 EUR
 
Redna (avtomatska) obnova kartice
-
Redna (avtomatska) obnova kartice
 
10,00 EUR
 
* več o poslovanju s karticami v priloženem ceniku v obliki pdf na levi
Skrči
Sodobne bančne poti
 
 
 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Bank@Net in Telefonsko bančništvo - Telebanka
Pristopnina
Pristopnina
brez nadomestila
 
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel RSA SecurID
a)
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel
 
33,50 EUR
 
b)
Izdaja drugega in vsakega naslednjega generatorja enkratnih gesel
 
112,50 EUR
 
Izredna zamenjava izgubljenega ali poškodovanega generatorja enkratnih gesel RSA Secur ID
-
zamenjava izgubljenega ali poškodovanega generatorja enkratnih gesel (fizična oblika – hard token)
 
112,50 EUR
 
-
ponovno posredovanje QR kode (ponovna instalacija aplikacije – soft token)
 
33,50 EUR
 
Predčasna zamenjava generatorja enkratnih gesel RSA SecurID (v primeru, kadar imamo akcijo brezplačne izdaje generatorja enkratnih gesel, razen kadar generatorja enkratnih gesel poteče v tekočem mesecu)
-
predčasna zamenjava generatorja enkratnih gesel
 
33,50 EUR
 
-
zamenjava fizične oblike (hard token) za aplikacijo (soft token)
 
33,50 EUR
 
-
zamenjava aplikacije (soft token) za fizično obliko (hard token)
33,50 EUR
 
Ponovni pristop k uporabi Bank@Net-a
V primeru ponovnega pristopa k uporabi Bank@Net-a (v roku, ki je krajši od 6 mesecev)
33,50 EUR
 
Mesečno nadomestilo
Bank@Net*
 
-
za račun zasebnika in samostojnega podjetnika
 
2 EUR
 
Mesečno nadomestilo se plačuje za vsak račun, ki je vključen v Bank@net
Telebanka
brez nadomestila
 
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
-
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
2,50 EUR
 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Poslovni Bank@Net
Pristopnina
a)
internetna različica (PBN)
 
21,80 EUR
 
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel RSA SecurID
-
Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel
prvi trije po 65,50 EUR, vsak naslednji po 112,35 EUR
 
Izredna zamenjava izgubljenega ali poškodovanega generatorja enkratnih gesel RSA SecurID
-
Zamenjava izgubljenega ali poškodovanega generatorja enkratnih gesel
112,35 EUR
 
Ponovni pristop k uporabi Poslovnega Bank@Net-a/ ali novi PBN
-
V primeru ponovnega pristopa k uporabi Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN (v roku, ki je krajši od 6 mesecev)
prve tri kartice po 62,50 EUR, naslednje po 112,35 EUR
 
Mesečno nadomestilo
-
Mesečno nadomestilo
 
5,20 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitve nakazila preko Poslovnega Bank@Neta
-
Pisno potrdilo o izvršitve nakazila preko Poslovnega Bank@Neta
 
1,04 EUR
 
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
-
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
 
2,50 EUR
 
Sprememba imetnika generatorja enkratnih gesel RSA SecurID na željo uporabnika
-
Sprememba imetnika generatorja enkratnih gesel na željo uporabnika
 
10,00 EUR
 
MOBILNA BANKA – mBank@Net
a)
pristopnina
 
brez nadomestila
 
b)
mesečno nadomestilo
 
brez nadomestila
 
STORITEV PLAČEVANJA Z MOBILNIKOM MONETA
Poslovna Moneta
Poslovna Moneta
brez nadomestila
 
Izdaja generatorja enkratnih gesel RSA SecurID za Moneto
-
izdaja generatorja enkratnih gesel
 
33,50 EUR
 
b)
zamenjava izgubljenega ali poškodovanjega generatorja enkratnih gesel
 
112,35 EUR
 
Skrči
Druge storitve
 
 
 
IZVRŠITEV SODNIH SKLEPOV TER NALOGOV DRUGIH ORGANOV IN PLAČILO TERJATEV
Obdelava prejetega sklepa
a)
obdelava prejetega sklepa o izvršbi
 
38,00 EUR
 
b)
dnevni stroški za izvajanje nakazil
 
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
c)
dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino
 
20,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
Prejem in unovčevanje izvršnic
a)
obdelava prejete izvršnice
 
38,00 EUR
 
b)
Nalog za nakazilo sredstev
 
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
c)
dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino
 
20,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
Ostale izvršnice
a)
obdelava prejete izvršnice
 
60,00 EUR
 
b)
nalog za nakazilo sredstev
 
11 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
IZVRŠITEV SKLEPA O DEDOVANJU
Izvršitev sklepa o dedovanju
10,00 EUR po dediču
 
IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
1,50 EUR od strani
 
LETNA UPORABA DNEVNO NOČNEGA TREZORJA
Letna uporaba dnevno nočnega trezorja
brez nadomestila
 
NADOMESTILO ZA VODENJE PROSTO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev pri banki nad mesečnim povprečnim stanjem 5 milijonov EUR
0,4% letno od višine seštevka mesečnega povprečnega stanja vseh prosto razpoložljivih sredstev pri banki v valuti EUR, ki presegajo 5 mio EUR
 
Skrči
II. OBDAVČENE STORITVE Nove KBM
Domači plačilni promet
 
 
 
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a)
standardna poročila in potrdila
 
5,00 EUR od strani
 
b)
zahtevnejša poročila in potrdila
 
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
 
Skrči
Čezmejna in druga plačila (rezidenti in nerezidenti)
 
 
 
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a)
standardna poročila in potrdila
 
5,00 EUR od strani
 
b)
zahtevnejša poročila in potrdila, poročila in potrdila v tujem jeziku
 
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
 
Skrči
Plačilne kartice
 
 
 
NAJEMNINA ZA UPORABO POS TERMINALA
Najemnina za uporabo POS terminala na prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo POS terminala na prodajnem mestu Nove KBM
8,00 EUR mesečno oz. po pogodbi
 
Najemnina za uporabo prenosnega POS terminala ali statičnega z GPRS modulom na prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo prenosnega POS terminala ali statičnega z GPRS modulom na prodajnem mestu Nove KBM
13,00 EUR mesečno oz. po pogodbi
 
Najemnina za uporabo virtualnega POS terminala za elektronsko trgovino
Najemnina za uporabo virtualnega POS terminala za elektronsko trgovino
45,90 EUR mesečno oz. po pogodbi
 
Skrči
Druge storitve
 
 
 
PISNA INFORMACIJA O TEČAJIH, OBRESTNIH MERAH IN PODOBNO ZA PRETEKLA OBDOBJA
O obrestnih merah
8,35 EUR za posamezni produkt za leto, najmanj 41,73 EUR
 
O tečajih
0,42 EUR za informacijo o tečaju na dan, najmanj 4,17 EUR
 
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov
IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
0,92 EUR od strani
 
IZDAJA OBRAZCA S PODATKI O PLAČILNI SPOSOBNOSTI (BON 2)
Izdaja obrazca s podatki o plačilni sposobnosti (BON 2)
8,35 EUR
 
POSREDOVANJE TEČAJNIC BANKE SLOVENIJE ALI MENJALNIŠKE TEČAJNICE Nove KBM TER INFORMACIJE O GIBANJU TEČAJEV IN OBRESTNIH MER NA SVETOVNIH TRGIH
Posredovanje tečajnic Banke Slovenije ali menjalniške tečajnice Nove KBM ter informacije o gibanju tečajev in obrestnih mer na svetovnih trgih
0,63 EUR za posamezno tečajnico ali informacijo 12,52 EUR mesečno naročilo, 62,59 EUR polletno naročilo
 
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov.
Skrči
Cene nadomestil za obdavčene storitve ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV znaša 22% po trenutno veljavni zakonodaji.
III. STORITVE Nove KBM, IZVZETE IZ SISTEMA DDV
Opomini
 
 
 
Opomini
a)
Po transakcijskem računu
 
5,00 EUR
 
b)
Pošiljanje opominov
 
8,35 EUR
 
Skrči
Podrobnejše informacije o naših storitvah in višini nadomestil lahko dobite v vseh poslovalnicah naše banke ali nas pokličite na brezplačno številko 080 17 50.
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja