IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovPripomočki in nasvetiCenik storitev

CENIK STORITEV

 
 
 
 
 
 
 
 
DELNI CENIKI STORITEV
nadomestilo
 
I. STORITVE Nove KBM OPROŠČENE DDV
Kreditni posli
 
 
 
KREDITNE POGODBE
Stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz naslova kreditnih pogodb
a)
po kreditih*
 
5,00 EUR
 
*velja za vse kredite, sklenjene do in od 1.4.2012 dalje
Skrči
Računi in vloge
 
 
 
TRANSAKCIJSKI RAČUN
ODPIRANJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
a)
odpiranje transakcijskega računa
 
brez nadomestila
 
b)
odpiranje transakcijskega računa za enkratno izplačilo
 
11,16 EUR enkratno ob otvoritvi
 
c)
odpiranje transakcijskega računa s hranilno knjižico
 
25,00 EUR
 
č)
odpiranje drugega in vsakega naslednjega transakcijskega računa (razen za BRŠ, BRD, O'Mega; za namene varčevanja, za račune z oznako F v registru RTRR)
 
25,00 EUR
 
d)
odpiranje transakcijskega računa tuji osebi
 
25 EUR
 
VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
a)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
2,10 EUR mesečno
 
b)
BRŠ, BRD, O'Mega, predšolski otroci
 
brez nadomestila
 
c)
vodenje transakcijskega računa s hranilno knjižico
 
0,79 EUR mesečno
 
č)
transakcijski račun za namene prenosa depozitov in varčevanj
 
brez nadomestila
 
d)
vodenje transakcijskega računa za namen osebnega stečaja (fiduciarni račun stečajnega upravitelja)
 
2,10 EUR mesečno
ali po dogovoru enkraten pavšal 65,00 EUR do zaključka osebnega stečaja (v primeru pavšala banka ne obračunava nadomestila za vpogledni Bank@Net)
 
e)
vodenje paketnega računa Futurist Osnovni
 
4,49 EUR mesečno
 
f)
vodenje paketnega računa Futurist Plus
 
4,99 EUR mesečno
 
g)
vodenje osnovnega plačilnega računa za prejemnike socialnih in varstvenih dodatkov
 
2,31 EUR mesečno
 
h)
vodenje osnovnega plačilnega računa za potrošnike, ki ne prejemajo socialnih in varstvenih dodatkov
 
4,62 EUR mesečno
 
ZAPIRANJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA S HRANILNO KNJIŽICO ODPRTEGA MANJ KOT 12 MESECEV
a)
vsi komitenti (transakcijski račun in transakcijski račun s hranilno knjižico) razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
 
-
po nalogu komitenta
7,80 EUR
 
-
po nalogu banke
do višine razpoložljivega salda na transakcijskem računu, največ 7,80 EUR
 
b)
BRŠ, BRD
 
 
-
po nalogu komitenta
3,90 EUR
 
-
po nalogu banke
do višine razpoložljivega salda na transakcijskem računu, največ 3,90 EUR
 
c)
O'Mega
 
brez nadomestila
 
REAKTIVIRANJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
Reaktiviranje transakcijskega računa
10,70 EUR
 
AŽURIRANJE POOBLASTIL
Ažuriranje pooblastil
brez nadomestila
 
Trajni nalogi
a)
ažuriranje (otvoritev)
 
brez nadomestila
 
b)
spremembe
 
brez nadomestila
 
Izpiski po transkacijskem računu
a)
obveščanje o stanju na transakcijskem računu enkrat v mesecu za vse komitente
 
brez nadomestila
 
b)
drugi in vsak naslednji izpisek v okviru meseca
 
 
-
po pošti
1,90 EUR
 
-
osebni dvig
1,07 EUR
 
c)
ponovitev izpiska na željo komitenta za en mesec (vsak izpisek v okviru enega meseca)
 
1,09 EUR
 
č)
ponovitev izpiska na željo komitenta za več kot en mesec (izpis prometa)
 
1,09 EUR za vsak mesec
 
d)
pošiljanje na naslov v tujino
 
3,10 EUR
 
Pošiljanje SMS sporočil osnovnošolcem, dijakom, študentom in ostalim potrošnikom o stanju na transakcijskem računu
Pošiljanje SMS sporočil osnovnošolcem, dijakom, študentom in ostalim potrošnikom o stanju na transakcijskem računu
0,05 EUR
 
ČEKOVNI BLANKETI
a)
izdaja čekovnih blanketov
 
0,90 EUR za vsak ček
 
b)
pošiljanje čekovnih blanketov po pošti na želeni naslov – priporočeno s povratnico
 
brez nadomestila
 
c)
prijava izgube ali kraje čekovnih blanketov
 
7,10 EUR od prijave
 
č)
preklic prijave izgube ali kraje čekovnih blanketov
 
2,60 EUR
 
Preklic in preklic preklica veljavnosti transakcijskega računa s hranilno knjižico
Preklic in preklic preklica veljavnosti transakcijskega računa s hranilno knjižico
9,00 EUR
 
POSLOVANJE PO TRANSAKCIJSKEM RAČUNU
Priliv sredstev v korist transakcijskega računa (po vseh plačilnih instrumentih)
Priliv sredstev v korist transakcijskega računa (po vseh plačilnih instrumentih)
brez nadomestila
 
Pologi na transakcijske račune
a)
pologi na transakcijske račune (razen na poštnem okencu)
 
brez nadomestila
 
b)
polog kovancev na transakcijske račune, transakcijske račune s hranilno knjižico (razen za varčevanje) v domači valuti
 
 
b1)
vsi komitenti razen šolskih hranilnic in razrednih skupnosti
 
1,00% od zneska, najmanj 1,00 EUR. Do 50 kosov zastonj.
 
b2)
razredne skupnosti
 
brez nadomestila
 
Ostali kovanci in jubilejni kovanci v tuji valuti se ne polagajo
STROŠKI ZARADI NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ALI KATERIHKOLI DRUGIH OBVEZNOSTI DO BANKE
a)
po transakcijskem računu (ob izvedenem obveščanju)
 
5,00 EUR
 
ODOBRITEV PREKORAČITVE
Odobritev osnovne prekoračitve
Odobritev osnovne prekoračitve
brez nadomestila
 
Odobritev dovoljene prekoračitve na transakcijskem računu
Odobritev dovoljene prekoračitve na transakcijskem računu
1,60% od zneska, najmanj 16,00 EUR, največ 50,00 EUR
 
Vodenje prekoračitve sredstev na transakcijskem računu
Stroški dovoljene prekoračitve sredstev na transakcijskem računu (plačajo vsi imetniki transakcijskega računa, razen imetnikov neplačljivih zlatih kartic in v primeru odobritve osnovne prekoračitve)
0,6% od pogodbeno dovoljenega zneska prekoračitve sredstev
 
Obravnava zahtevka za odobritev prekoračitve sredstev na transakcijskem računu, ki ni odobren
Obravnava zahtevka za odobritev prekoračitve sredstev na transakcijskem računu, ki ni odobren
3,99 EUR
 
Odobritev dovoljene prekoračitve na bančnem računu študenta
Odobritev dovoljene prekoračitve na bančnem račun študenta
brez nadomestila
 
IZDAJA POTRDIL O PROMETU IN STANJU TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER OSTALIH POTRDIL O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU V BANKI
V slovenskem jeziku
7,47 EUR
 
V tujem jeziku
14,96 EUR
 
Blokada plačilne kartice Activa Maestro
a)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
6,69 EUR
 
i)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
3,34 EUR
 
Deblokada plačilne kartice Activa Maestro
a)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
1,39 EUR
 
i)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
brez nadomestila
 
Ponovno naročilo (predčasna zamenjava) plačilne kartice Activa Maestro (novi PIN)
a)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
6,69 EUR
 
i)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
3,34 EUR
 
Gotovinski dvig s plačilno kartico Activa Maestro
a)
na bančnem okencu Nove KBM
 
brez nadomestila
 
i)
na POS terminalih banke ali pošte doma in v tujini
 
 
b1)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
2,75 EUR
 
b4)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
brez nadomestila
 
p)
na bankomatih v Sloveniji in v državah EU v EUR, SEK in RON
 
 
c1)
lastni bankomat (Nova KBM, PBS)
 
brez nadomestila
 
c3)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
0,48 EUR
 
c5)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
brez nadomestila
 
q)
na bankomatih v državah EU v ostalih valutah, razen EUR, SEK in RON ter v ostalih državah
 
 
č1)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
2,75 EUR
 
č2)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
brez nadomestila
 
*države članice Evropske Unije (vključno z njihovimi čezmorskimi ozemlji) in podpisnice sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru Norveška, Liechtenstein in Islandija.
Vpogled v stanje transakcijskega računa s plačilno kartico Activa Maestro na bankomatih drugih bank v Sloveniji (razen na bankomatih Nove KBM in PBS)
a)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
0,29 EUR
 
i)
BRŠ, BRD, O'Mega
 
brez nadomestila
 
Mini izpisek za komitente banke na bankomatu s plačilno kartico Activa Maestro
a)
na lastnem bankomatu (Nova KBM)
 
 
a1)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
0,12 EUR
 
a2)
BRŠ, BRD in O'Mega
 
brez nadomestila
 
i)
na bankomatih drugih bank v Sloveniji
 
 
b1)
vsi komitenti razen BRŠ, BRD in O'Mega
 
0,26 EUR
 
b4)
BRŠ, BRD in O'Mega
 
brez nadomestila
 
Prenosi med računi na bankomatih Nove KBM s plačilno kartico Activa Maestro
a)
prenos na TRR v Novi KBM
 
0,48 EUR
 
i)
prenos na TRR druge banke
 
0,87 EUR
 
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta (transakcijo je opravil imetnik-nima slipa)
6,55 EUR
 
Poslovanje s plačilnimi karticami ACTIVA preko spleta
Izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)
10,90 EUR
 
POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO DEBETNA VISA
Izdaja kartice
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
3,12 EUR
 
b)
vladarska
 
brez nadomestila
 
Blokada kartice
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
6,69 EUR
 
b)
vladarska
 
3,34 EUR
 
Deblokada kartice
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
1,39 EUR
 
b)
vladarska
 
brez nadomestila
 
Redna (avtomatska) obnova kartice
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
3,12 EUR
 
b)
vladarska
 
brez nadomestila
 
Predčasna zamenjava kartice
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
6,69 EUR
 
b)
vladarska
 
3,34 EUR
 
Naročilo novega PIN - a za obstoječo kartico
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
5,54 EUR
 
b)
vladarska
 
2,27 EUR
 
Gotovinski dvig s plačilno kartico Debetna VISA
a)
na bančnem okencu Nova KBM
 
brez nadomestila
 
b)
na POS terminalih doma in v tujini
 
 
-
Vsi komitenti razen vladarska
2,75 EUR
 
-
vladarska
brez nadomestila
 
c)
na bankomatihv Sloveniji in v državah EU v EUR, SEK in RON
 
 
-
lastni bankomati (Nova KBM, PBS)
brez nadomestila
 
-
Vsi komitenti razen vladarska
0,48 EUR
 
-
vladarska
brez nadomestila
 
č)
na bankomatih v državah EU v ostalih valutah, razen EUR, SEK in RON ter v ostalih državah
 
 
-
Vsi komitenti razen vladarska
2,75 EUR
 
-
vladarska
brez nadomestila
 
Vpogled v stanje transakcijskega računa s plačilno kartico Debetna VISA na bankomatih drugih bank v Sloveniji (razen na bankomatih Nove KBM in PBS)
a)
Vsi komitenti razen vladarska
 
0,29 EUR
 
b)
vladarska
 
brez nadomestila
 
Mini izpisek za komitente banke na bankomatu s plačilno kartico Debetna VISA
a)
na lastnih bankomatih (Nova KBM)
 
 
-
vsi komitenti razen vladarska
0,12 EUR
 
-
vladarska
brez nadomestila
 
b)
na bankomatih drugih bank v Sloveniji
 
 
-
vsi komitenti razen vladarska
0,26 EUR
 
-
vladarska
brez nadomestila
 
Prenosi med računi na bankomatih Nove KBM s plačilno kartico Debetna VISA
a)
prenos na TRR v Novi KBM
 
0,48 EUR
 
b)
prenos na TRR druge banke
 
0,87 EUR
 
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta
a)
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta (transakcijo je opravil imetnik-nima slipa)
 
6,55 EUR
 
Izbrani motiv kartice
-
Izbrani motiv kartice
 
6,00 EUR
 
-
Redna (avtomatska) obnova izbranega motiva kartice
6,00 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
a)
v državi in tujini
 
6,55 EUR
 
b)
poizvednice glede dostave kartic s pošto
 
6,55 EUR
 
TRANSAKCIJE OPRAVLJENE NA POŠTNEM OKENCU (PBS)*
a)
vsi komitenti razen razrednih skupnosti
 
 
a1)
dvigi
 
brez nadomestila
 
a2)
vpogledi v stanje transakcijskega računa
 
brez nadomestila
 
b)
razredne skupnosti
 
brez nadomestila
 
Ostali kovanci in jubilejni kovanci v tuji valuti se ne polagajo.
Konverzija valut na hranilnih vlogah (evro in deviznih)
Konverzija valut na hranilnih vlogah (evro in deviznih)
menjalniški tečaj tečajnice banke
 
OSEBNO BANČNIŠTVO
-
Pristopnina
brez nadomestila
 
-
Izvajanje storitve
brez nadomestila
 
Zamenjava polne in poškodovane hranilne knjižice transakcijskega računa s hranilno knjižico
HRANILNE VLOGE
Odpiranje hranilne vloge
a)
brez hranilne knjižice
 
brez nadomestila
 
b)
s hranilno knjižico
 
brez nadomestila
 
Vodenje hranilnih vlog
a)
brez hranilne knjižice
 
brez nadomestila
 
b)
s hranilno knjižico
 
brez nadomestila
 
Preklic in preklic preklica veljavnosti hranilnih vlog s hranilno knjižico
a)
Preklic in preklic preklica veljavnosti hranilnih vlog s hranilno knjižico
 
9,00 EUR
 
Pošiljanje izpiskov po hranilnih vlogah (brez hranilne knjižice) na željo komitenta
a)
Pošiljanje izpisa prometa po hranilnih vlogah (brez hranilne knjižice) na željo komitenta
 
4,99 EUR
 
Zapiranje hranilne vloge odprte manj kot 12 mesecev
a)
po nalogu komitenta
 
7,80 EUR
 
b)
po nalogu banke
 
največ 7,80 EUR
 
Pologi na hranilne vloge
a)
pologi na hranilne vloge
 
brez nadomestila
 
b)
polog kovancev na hranilno vlogo (razen za varčevanje) v domači valuti
 
1,00 % od zneska, najmanj 1,00 EUR.
Do 50 kosov zastonj.
 
Polog kovancev in jubilejnih kovancev v tuji valuti
USD, GBP, CHF in HRK
42,80 % od protivrednosti kovancev v domači valuti
 
Konverzija valut na transakcijskih računih (evro in deviznih)
Konverzija valut na transakcijskih računih (evro in deviznih)
menjalniški tečaj tečajnice banke
 
Zamenjava polnih in poškodovanih hranilnih knjižic
a)
polnih in poškodovanih hranilnih knjižic
 
12,00 EUR
 
Skrči
Plačilni promet
 
 
 
Domači in regulirani čezmejni plačilni promet v EUR in SEK in druga SEPA plačila
PAPIRNI NALOG*
a)
Plačila s plačilnim nalogom na bančnem okencu
 
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
1,90 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
2,15 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
6,75 EUR
 
-
nujno plačilo
9,50 EUR
 
b)
Negotovinska plačila s plačilnim nalogom na bančnem okencu z računa upokojenca
 
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM
0,59 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi slovenski banki do vključno 50.000 EUR
0,59 EUR
 
c)
Plačila s plačilnim nalogom na bankomatu
 
 
c1)
na bankomatu Nove KBM s čitalcem
 
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM
0,45 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki
0,48 EUR
 
c2)
na bankomatu druge banke v Sloveniji s čitalcem
 
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM
0,98 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki
1,20 EUR
 
*Teh tarifnih postavk se ne uporablja:
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke),
-pri nakazilih iz skupne hranilne knjižice šolskih hranilnic,
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB in pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritn
-pri vplačilih na transakcijske račune potrošnikov, ki ima odprt račun pri Novi KBM
-pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM (varčevanja, depoziti, krediti...)
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO*
a)
Elektronski nalog (Bank@Net) in Telefonska banka
 
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
0,35 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
0,38 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,00 EUR
 
-
nujno plačilo
7,50 EUR
 
Za prenose na transakcijske račune potrošnikov pri Novi KBM nadomestila ne zaračunavamo.
*Teh tarifnih postavk se ne uporablja:
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke),
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB
- pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper
-pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM (varčevanja, depoziti, krediti...)
b)
SMS sporočila o opravljeni transakciji
 
 
-
SMS sporočila o opravljeni transakciji
0,06 EUR
 
c)
Pošiljanje potrdila o plačilu po pošti na željo komitenta
 
 
-
Pošiljanje potrdila o plačilu po pošti na željo komitenta
2,10 EUR
 
PLAČILA SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV IN TRAJNIH NALOGOV
a)
SEPA direktne obremenitve
 
 
-
izvršene direktne obremenitve SEPA
0,26 EUR
 
-
neizvršena SEPA direktna obremenitev
 
2,14 EUR
 
-
ažuriranje prepovedi izvajanja SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi
 
5,35 EUR
 
* mesečne obveznosti za stanovanje, komunala, …
c)
Trajni nalog
 
 
-
Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune kreditov in varčevanj potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
c)
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
 
0,22 EUR
 
-
Plačilo na račune zasebnikov in podjetnikov (različni imetniki) pri Novi KBM
0,81 EUR
 
-
Plačilo na račune podjetij pri Novi KBM
0,81 EUR
 
e)
Plačilo na račune pri drugi banki
 
1,13 EUR
 
Te tarifne postavke se ne uporabljajo:
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB in pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
PRILIVI
a)
Prilivi
 
 
-
do 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
brez nadomestila
 
-
nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
brez nadomestila
 
b)
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva. min 5,00 EUR, max. 85,00 EUR
 
Devizni priliv v tuji gotovini za nekomitenta Nove KBM
-
Devizni priliv v tuji gotovini za nekomitenta Nove KBM
 
3% od zneska priliva
 
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
ODLIVI
a)
plačila na račune pri Novi KBM (razen za depozite brezplačno)
 
 
-
elektronski nalog
0,35 EUR
 
-
papirni nalog
 
1,90 EUR
 
b)
plačila na račune pri drugih bankah
 
 
-
elektronski nalog (SHA)
0,09%, najmanj 7,50 EUR, največ 75,00 EUR
 
-
papirni nalog (SHA)
0,17%, najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
nujni nalog (SHA)
0,20 %, najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
elektronski nalog (OUR)
0,09%, najmanj 7,50 EUR, največ 75,00 EUR + 7 EUR
 
-
papirni nalog (OUR)
0,17%, najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR + 7 EUR
 
-
nujni nalog (OUR)
0,20 %, najmanj 9,50 EUR, največ 150,00 EUR + 7 EUR
 
-
z opcijo BEN
nadomestilo plača prejemnik
 
PRILIVI
a)
Ostala čezmejna plačila in druga plačila iz drugih bank
 
 
-
do 1.000 EUR oz. ustrezni protivrednosti v tuji valuti
brez nadomestila
 
-
nad 1.000 EUR oz. ustrezni protivrednosti v tuji valuti
4,30 EUR
 
-
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove KBM z računov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
plačila z računov Nove KBM
brez nadomestila
 
b)
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva, min. 5,00 EUR, max. 85,00 EUR
 
TRAJNI NALOG
-
Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune kreditov in varčevanj potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,22 EUR
 
-
Plačilo na račune zasebnikov in podjetnikov (različni imetniki) pri Novi KBM
0,81 EUR
 
-
Plačilo na račune podjetij pri Novi KBM
0,81 EUR
 
-
Plačilo na račune pri drugi banki
1,13 EUR
 
Te tarifne postavke se ne uporabljajo:
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB in pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
Druge storitve za opravljanje plačilnega prometa
REKLAMACIJE, DOPOLNITVE PLAČILNIH TRANSAKCIJI - PRILIVI/ODLIVI Z DRUGIMI BANKAMI
a)
za plačilne naloge znotraj R Slovenije
 
dejanski stroški drugih slovenskih bank + 5,40 EUR
 
b)
za plačilne naloge s tujino
 
dejanski stroški tujih bank + 10,70 EUR
 
(npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika oziroma IBAN prejemnika napačen, brez BIC prejemnikove banke, NON STP...)*, **
*za prilive po osnovi rent, v primeru SEPA vračil in v primeru dogovora s prejemnikom, da se priliv ne preusmerja na drugo slovensko banko, se nadomestilo ne obračuna
**Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.
Izdaja nostro čeka
izdaja nostro čeka
0,10%, najmanj 10,00 EUR, največ 75,00 EUR
 
Vračilo kritja neunovčenega čeka, preklic čeka
Vračilo kritja neunovčenega čeka, preklic čeka
dejanski stroški tuje banke + 3,50 EUR
 
SPREJEM MENICE NA UNOVČENJE
Sprejem menice na unovčenje
25,00 EUR
 
PISNO POTRDILO O IZVRŠITVI NAKAZILA
a)
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
 
2,10 EUR
 
b)
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila v tujem jeziku
 
3,00 EUR
 
POŠILJANJE PO FAKSU
a)
Pošiljanje po faksu
 
0,60 EUR
 
b)
Pošiljanje po faksu v tujino
 
1,20 EUR
 
URGENCA, POIZVEDNICA OZ. ZAHTEVEK NALOGODAJALCA ZA VRAČILO/STORNO ŽE IZVRŠENEGA NALOGA
a)
Banke v Republiki Sloveniji
 
21,40 EUR
 
b)
Banke v tujini
 
42,80 EUR
 
VRAČILO PLAČINEGA NALOGA NA ZAHTEVO NALOGODAJALCA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZAVRNITEV NALOGA BREZ KRITJA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZARADI POMANJKLJIVIH PODATKOV
a)
elektronski nalog
 
5,40 EUR
 
b)
papirni nalog
 
10,70 EUR
 
SPREMLJAVA ZASTAVLJENIH PRILIVOV IN STANJ NA TRR, KADAR JIH KOMITENT ZASTAVI TRETJI OSEBI, BANKI
a)
spremljava za posamezen TRR
 
110,00 EUR mesečno
 
b)
obveščanje zastavnega upnika
 
11 EUR za posamezno obvestilo
 
HITER PRENOS DENARJA »WESTERN UNION« (NAKAZILO V TUJINO)
Hiter prenos denarja »Western Union« (nakazilo v tujino)
po ceniku WU
 
Stroški telefonskega nadomestila, stroški dostavnega nadomestila, strošek sporočila in strošek takse se zaračunajo po tarifi WU in so odvisni tudi od države, v kateri se bo opravila dodatna plačljiva storitev.
Plačilo v humanitarne namene
Plačilo v humanitarne namene
brez nadomestila (seznam humanitarnih organizacij je dostopen v poslovalnicah)
 
OBVESTILA O ODLIVIH IN PRILIVIH
a)
po pošti
 
1,50 EUR
 
b)
po faksu
 
0,70 EUR
 
GOTOVINSKO POSLOVANJE
Gotovinsko poslovanje v EUR
Menjava gotovine
 
-
zamenjava bankovcev v kovance in obratno brez pologa, zamenjava bankovcev v kovance in obratno s pologom in istočasnim dvigom do 50 kosov
brez nadomestila
 
-
zamenjava bankovcev v kovance in obratno brez pologa, zamenjava bankovcev v kovance in obratno s pologom in istočasnim dvigom nad 50 kosov
2,00 % od zneska, najmanj 1,00 EUR
 
-
zamenjava bankovcev v bankovce
 
Do 10 kosov brez nadomestila, nad 10 kosov 2,00 EUR
 
-
menjava večjih apoenov bankovcev (500 EUR, 200 EUR) v manjše apoene – za nekomitente
 
1,00% od zneska
 
Dvig gotovine
 
-
bankovci
brez nadomestila
 
-
kovanci: standardno pakiranje v tulce/vrečke
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
-
Kovanci: veliko pakiranje 1000 istovrstnih kovancev v vreči
 
1,50 EUR po vreči
 
Tuja gotovina
Odkup
 
-
od potrošnikov
 
menjalniški tečaj tečajnice banke
 
-
kovancev in jubilejnih konavcev USD, GBP, CHF IN HRK
40% od protivrednosti kovancev v domači valuti
 
Ostali kovanci in jubilejni kovanci v tuji valuti se ne odkupujejo
Prodaja tuje gotovine potrošnikom
menjalniški tečaj tečajnice banke
 
Zamenjava kovancev v bankovce in obratno
 
-
USD, GBP, CHF IN HRK
 
40% od protivrednosti v domači valuti, najmanj 4,17 EUR, največ 166,92 EUR
 
Skrči
Plačilne kartice
 
 
 
POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO ACTIVA, ACTIVA Mastercard, VISA in KARANTA
Letna članarina
-
plačilna kartica Karanta
17,00 EUR
 
-
plačilna kartica ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in Visa
24,00 EUR
 
-
zlata kartica ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA - plačljiva
60 EUR
 
-
zlata plačilna kartica ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA - neplačljiva
brez nadomestila
 
-
posojilna kartica Karanta
brez nadomestila
 
-
predplačniška kartica Visa
brez nadomestila
 
Blokacija-Preklic kartic
-
plačilna kartica, klasična in posojilna kartica Karanta ter predplačnička VISA
6,69 EUR
 
-
plačilna kartica ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA
8,93 EUR
 
-
zlata kartica ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA - plačljiva in neplačljiva
15,62 EUR
 
Deblokada plačilne kartice ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard, VISA in predplačniška VISA
Deblokada
1,39 EUR
 
Predčasna zamenjava (na željo komitenta)
-
plačilna kartica ACTIVA, ACTIVA Mastercard in Activa/VISA, klasična in posojilna kartica Karanta ter Mastercard, VISA in predplačniška VISA
6,69 EUR
 
-
zlata kartica ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA - plačljiva in neplačljiva
13,38 EUR
 
Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico Mastercard in VISA
a)
Naročilo novega PIN-a za obstoječo kartico
 
5,54 EUR
 
Ponovno naročilo kartice (brez novega PIN-a)
-
plačilna kartica Mastercard in Activa VISA, klasična in posojilna kartica Karanta
6,26 EUR
 
-
zlata kartica Mastercard in VISA - plačljiva in neplačljiva
12,52 EUR
 
Gotovinski dvigi z vsemi vrstami plačilnih kartic ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA
a)
na bankomatu
 
5,0 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
b)
na POS terminalih banke ali pošte
 
5,0 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
Gotovinski dvigi s posojilno kartico Karanto
na POS terminalih banke
5,0 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta (neupravičene reklamacije)
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oz. pridobitev le-tega od prodajnega mesta (transkacijo je opravil imetnik-nima slipa)
6,55 EUR
 
Poslovanje s plačilnimi karticami Activa preko spleta
Izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)
10,90 EUR
 
Odobritev prekoračitev imetnikom zlate kartice ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA – neplačljive in plačljive
Odobritev prekoračitev imetnikom zlate kartice ACTIVA Mastercard in Activa/VISA ter Mastercard in VISA – neplačljive in plačljive
brez nadomestila
 
Izpisi prometa po plačilnih karticah ACTIVA, ACTIVA Mastercard, ACTIVA Visa in Karanta ter Mastercard in VISA na željo komitenta
Izpisi prometa po plačilnih karticah ACTIVA, ACTIVA Mastercard, ACTIVA Visa in Karanta na željo komitenta
2,90 EUR
 
Stroški odplačevanja za posojilno kartico Karanta
Stroški odplačevanja za posojilno kartico Karanta
1,5 % od odobrenega zneska okvirnega kredita (enako kot stroški odplačevanja za kratkoročne komercialne potrošniške kredite)
 
Sprememba višine limita na željo komitenta
a)
Sprememba višine limita na željo komitenta
 
3,00 EUR
 
Izpis prometa s predplačniško VISO
a)
izpisek preko spletne banke
 
brez nadomestila
 
b)
drugi in vsak naslednji izpisek v okviru meseca (na zahtevo)
 
 
-
osebni dvig
1,07 EUR
 
c)
ponovitev izpiska na željo za en mesec
 
0,89 EUR
 
č)
ponovitev izpisek na željo za več kot en mesec
 
0,89 EUR
 
d)
pošiljanje na naslov v tujino
 
2,14 EUR
 
Nakuop na obroke s plačilno kartico
a)
Strošek obroka
 
1,40 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
a)
v državi
 
3,28 EUR
 
b)
v tujini
 
6,55 EUR
 
c)
poizvednice glede dostave kartic s pošto
 
6,55 EUR
 
SMS OBVEŠČANJE O TRANSAKCIJAH S PLAČILNIMI KARTICAMI
SMS OBVEŠČANJE O TRANSAKCIJAH S PLAČILNIMI KARTICAMI
-
za posamezno kartico
0,75 EUR/mesečno
 
-
za dve kartici
1,25 EUR/mesečno
 
-
za vse kartice, ki so vezane na isti transakcijski račun
1,55 EUR/mesečno
 
-
zlata plačilna kartica (ACTIVA) Mastercard in (ACTIVA) VISA
brez nadomestila*
 
* za vsako nadaljnjo kartico, ki ni zlata, se plača v skladu s to točko
POSLOVANJE S PREDPLACNIŠKO VISA KARTICO
IZDAJA PREDPLACNIŠKE VISA KARTICE
-
Izdaja predplačniške kartice Visa
 
10,00 EUR ob izdaji (enkratno)
 
-
Predplačniška Virtualna Visa
 
5,00 EUR
 
-
Predplačniška Visa z lastno sliko
 
16,00 EUR
 
-
Redna (avtomatska) obnova kartice
10,00 EUR
 
Izbrani motiv kartice
-
Izbrani motiv kartice
6,00 EUR
 
Redna (avtomatska obnova izbranega motiva kartice)
-
Redna (avtomatska) obnova izbranega motiva kartice
6 EUR
 
Vpogled v stanje predplačniškega računa
-
na lastnih bankomatih (Nova KBM, PBS)
brez nadomestila
 
-
na bankomatih drugih bank v Sloveniji
0,29 EUR
 
Skrči
Sodobne bančne poti
 
 
 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Bank@Net in TELEFONSKO BANČNIŠTO - Telebanka
Pristopnina
Pristopnina
brez nadomestila
 
Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice Secur ID
a)
za študente, dijake in osnovnošolce
 
13,40 EUR
 
b)
za ostale potrošnike
 
33,50 EUR
 
c)
izdaja druge in vsake naslednje identifikacije kartice za ostale potrošnike
 
112,35 EUR
 
Zamenjava izgubljene ali poškodovane identifikacijske kartice
Zamenjava izgubljene ali poškodovane identifikacijske kartice
112,35 EUR
 
Predčasna zamenjava identifikacijske kartice (v primeru, kadar imamo akcijo brezplačne izdaje kartice, razen kadar identifikacijska kartica poteče v tekočem mesecu)
a)
za študente, dijake in osnovnošolce
 
13,40 EUR
 
b)
za ostale potrošnike
 
33,50 EUR
 
Ponovni pristop k uporabi Bank@Net-a (v roku, ki je krajši od 6 mesecev)
a)
za študente, dijake in osnovnošolce
 
13,40 EUR
 
b)
za ostale potrošnike
 
33,50 EUR
 
Mesečno nadomestilo
a)
Bank@Net*
 
 
a1)
za račun fizične osebe, katerega imetnik je uporabnik, transakcijski Bank@Net
 
0,60 EUR
 
a2)
za račun fizične osebe, katerega imetnik je uporabnik, vpogledni Bank@Net
 
0,60 EUR
 
a3)
za pooblaščen račun fizične osebe, transakcijski Bank@Net ali vpogledni Bank@Net
 
0,60 EUR
 
a4)
za študente, dijake in osnovnošolce
 
brez nadomestila
 
b)
Telebanka
 
brez nadomestila
 
*mesečno nadomestilo se plačuje za vsak račun, ki je vključen v Bnk@Net
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
2,50 EUR
 
MOBILNA BANKA – mBank@Net
-
pristopnina
brez nadomestila
 
-
mesečno nadomestilo
brez nadomestila
 
STORITEV PLAČEVANJA Z MOBILNIKOM MONETA
-
Moneta za osnovnošolce, dijake, študente
brez nadomestila
 
-
Moneta za ostale potrošnike
brez nadomestila
 
Skrči
Druge storitve
 
 
 
IZVRŠITEV SODNIH SKLEPOV TER NALOGOV DRUGIH ORGANOV IN PLAČILO TERJATEV
Obdelava prejetega sklepa o izvršbi
a)
obdelava prejetega sklepa o izvršbi
 
38 EUR
 
b)
dnevni stroški za izvajanje nakazil
 
11 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
c)
dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino
 
20 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
Dodatni vnosi v evidenco (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi) in spremembe podatkov (sprememba upnika, dolžnika, pooblaščenca)
Obdelava prejetega dodatnega sklepa v izvršilnem postopku, v kolikor je potrebno izvesti nov obračun terjatve
17,00 EUR
 
Nakazila po sklepu sodišča iz računa dolžnika v osebnem stečaju na fiduciarni račun stečajnega upravitelja oz. druga nakazila po nalogu pristojnega organa (predhodne odredbe ipd.) za vsako posamezno nakazilo
dnevni stroški za izvajanje nakazil
11 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
Prejem in unovčevanje izvršnic
a)
obdelava prejete izvršnice
 
38,00 EUR
 
b)
nalog za nakazilo sredstev (dnevni stroški za izvajanje nakazil)
 
11 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
c)
dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino
 
20 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
IZVRŠITEV SKLEPA O DEDOVANJU
Izvršitev sklepa o dedovanju
10,00 EUR po dediču
 
IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE NA ŽELJO UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in fotokopij dokumentacije na željo uporabnika
1,50 EUR od strani
 
Skrči
II. OBDAVČENE STORITVE Nove KBM
Cene nadomestil za obdavčene storitve ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV znaša 22% po trenutno veljavni zakonodaji.
Domači plačilni promet
 
 
 
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a)
standardna poročila in potrdila
 
5,00 EUR od strani
 
b)
zahtevnejša poročila in potrdila
 
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
 
Skrči
Čezmejna in druga plačila (rezidenti in nerezidenti)
 
 
 
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a)
standardna poročila in potrdila
 
5,00 EUR od strani
 
b)
zahtevnejša poročila in potrdila, poročila in potrdila v tujem jeziku
 
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
 
Skrči
Druge storitve
 
 
 
PISNA INFORMACIJA O TEČAJIH, OBRESTNIH MERAH IN PODOBNO ZA PRETEKLA OBDOBJA
O obrestnih merah
4,17 EUR za posamezni produkt za leto, najmanj 20,86 EUR
 
O tečajih
0,42 EUR za informacijo o tečaju na dan, najmanj 4,17 EUR
 
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov.
IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
0,92 EUR od strani
 
SVETOVANJE IN IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
Vsaka začeta ura se smatra kot cela
12,52 EUR
 
Skrči
III. STORITVE Nove KBM, IZVZETE IZ SISTEMA DDV
STROŠKI OPOMINA
a)
po kreditih*
 
do višine zamudnih obresti, največ 5,00 EUR
 
* velja za vse kredite, sklenjene do in od 01. aprila 2012 dalje
Podrobnejše informacije o naših storitvah in višini nadomestil lahko dobite v vseh poslovalnicah naše banke ali nas pokličite na brezplačno številko 080 17 50.
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja