IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovPripomočki in nasvetiCenik storitevCenik storitev za pravne osebe

CENIK STORITEV ZA PRAVNE OSEBE

 
 
 
 
 
 
 
 
DELNI CENIKI STORITEV
nadomestilo
 
I. STORITVE Nove KBM OPROŠČENE DDV
Kreditni posli
 
 
 
Okvirni krediti, kontokorentni krediti
Okvirni krediti, kontokorentni krediti
0,20 – 0,80% za kredite do 5.000,00 EUR,
najmanj 130,00 EUR,
0,20 – 0,80% za kredite nad 5.000,00 EUR,
najmanj 200,00 EUR
 
Skrči
Računi in vloge
 
 
 
TRANSAKCIJSKI RAČUN
Odpiranje transakcijskega računa
a)
volilni računi
 
25,00 EUR
 
b)
ostali računi
 
brez nadomestila
 
c)
odpiranje drugega in vsakega naslednjega transakcijskega računa (razen za račune z oznako F v registru RTRR)
 
25,00 EUR
 
č)
odpiranje transakcijskega računa tuji osebi
 
25,00 EUR
 
Vodenje transakcijskega računa
Vodenje poslovnega računa za pravne osebe, druge finančne organizacije in enote centralne, lokalne ravni države
10,50 EUR mesečno
 
Gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike (vodenje se računa le v primeru, ko je v mesecu opravljena najmanj ena transakcija)
5,50 EUR mesečno
 
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
3,00 EUR mesečno
 
vodenje transakcijskega računa za tuje osebe
14,00 EUR
 
Zapiranje transakcijskega računa odprtega manj kot 12 mesecev
a)
po nalogu komitenta
 
30,00 EUR
 
b)
po nalogu banke
 
do višine razpoložljivega salda na transakcijskem računu, največ 30,00 EUR
 
Mirovanje transakcijskega računa
Mirovanje transakcijskega računa – enkratno nadomestilo
6,00 EUR
 
Reaktiviranje transakcijskega računa
Reaktiviranje transakcijskega računa
30,00 EUR
 
Spremembe matičnih podatkov, ki jih pošiljamo v register transakcijskih računov (RTRR) in / ali ažuriranje pooblastil
a)
spremembe matičnih podatkov, ki jih pošiljamo v register transakcijskih računov (RTRR)
 
5,50 EUR
 
b)
ažuriranje pooblastil
 
5,50 EUR
 
Trajni nalogi
a)
ažuriranje (otvoritev)
 
brez nadomestila
 
b)
spremembe (umik) trajnega naloga
 
0,10 EUR
 
Izpiski po transkacijskem računu
a)
izpiski po transkacijskem računu v okviru meseca
 
 
-
po pošti
0,90 EUR
 
-
osebni dvig
 
1,20 EUR
 
b)
ponovitev izpiska na željo komitenta – vsak izpisek v okviru enega meseca
 
2,30 EUR
 
c)
pošiljanje na naslov v tujino
 
2,50 EUR
 
Informacija o stanju na TRR na bančnem ali poštnem okencu
Informacija o stanju na TRR na bančnem ali poštnem okencu
brez nadomestila
 
Skrči
Plačilni promet za pravne osebe
 
 
 
DOMAČI IN REGULIRANI ČEZMENJI PLAČILNI PROMET V EUR IN SEK in druga SEPA plačila
ELEKTRONSKO IN B2B BANČNIŠTVO
Elektronski nalog (BN in B2B)
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
0,35 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
0,91 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,80 EUR
 
-
nujno plačilo
8,40 EUR
 
Množična plačila SEPA
-
za zbirni nalog (paket)
6,50 EUR
 
-
posamični nalog
 
0,18 EUR
 
Papirni nalog
-
plačilo na račune pri Novi KBM
1,90 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
2,70 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
7,70 EUR
 
-
nujno plačilo
 
10,50 EUR
 
Nalog na podatkovnem mediju
-
plačilo na račune pri Novi KBM
0,75 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
1,23 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,90 EUR
 
-
nujno plačilo
9,00 EUR
 
Tarifnih postavk se za Elektronski nalog (BN in B2B), papirni nalog in nalog na podatkovnem mediju ne uporablja:
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke),
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB,
- pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper
- pri plačilih na depozite pri Novi KBM
IZVAJANJE SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV
Prejemnik plačila
Posredovan nalog SEPA direktne obremenitve preko elektronske banke
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM
0,23 EUR
 
-
za obremenitve računov pri drugih bankah
 
0,30 EUR
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM in drugih bankah za plačilo komunalnih prispevkov, vodarin, elektrike, plinarn, ogrevanja, stanarin, naročnin, storitev upravljavcem stanovanjskih zgradb, vzdrževalnine domovom, varovanja
 
0,16 EUR
 
Plačnik
a)
izvršene direktne obremenitve SEPA
 
0,23 EUR
 
b)
obvestilo o neizvršenih direktnih obremenitvah SEPA
 
2,14 EUR
 
c)
ažuriranje soglasij za B2B shemo
 
5,35 EUR
 
-
ažuriranje prepovedi izvajanja SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi
 
5,35 EUR
 
OPRAVLJANJE PLAČIL S TRAJNIM NALOGOM ALI PO POOBLASTILU
a)
v dobro poravnalnega računa Nove KBM za depozite
 
brez nadomesrila
 
b)
v dobro poravnalnega računa Nove KBM*
 
0,22 EUR
 
c)
na račune pri Novi KBM
 
1,00 EUR
 
č)
na račune pri drugi banki
 
1,35 EUR
 
* Tarifne postavke v dobro poravnalnega računa Nove KBM se ne uporabljajo za:
- poravnavo nadomestil banki, članarin in drugih stroškov po poslovnih karticah in Moneti
- transkacije s poslovnimi karticami in Moneto
PRILIVI
Prilivi
 
-
do vključno 50.000 EUR ali protivrednost SEK
brez nadomestila
 
-
nad 50.000 EUR ali protivrednost SEK
 
brez nadomestila
 
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih banke in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); druga slovenska banka obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05 % od zneske priliva,
najmanj 5,00 EUR, največ 85,00 EUR
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
-
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
0,25 %, najmanj 15,00 EUR, največ 650,00 EUR
 
OSTALA ČEZMEJNA PLAČILA IN DRUGA PLAČILA
ODLIVI
Plačila na račune pri Novi KBM (razen za depozite brezplačno)
 
-
elektronski nalog
0,35 EUR
 
-
papirni nalog
 
1,90 EUR
 
Na račune pri drugih bankah
 
-
elektronski nalog (SHA)
0,09 %, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
papirni nalog (SHA)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
nujni nalog (SHA)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
elektronski nalog (OUR)
0,09 %, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR + 17 EUR
 
-
papirni nalog (OUR)
0,17%, najman 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17 EUR
 
-
nujni nalog (OUR)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 + 17 EUR
 
-
z opcijo BEN
nadomestilo plača prejemnik
 
PRILIVI
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
-
iz drugih bank
 
0,09% najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove KBM z računov pri Novi KBM
 
brez nadomestila
 
-
plačila z računov Nove KBM
 
brez nadomestila
 
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila, obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila.
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
-
druga plačila za znesek do vključno 50.000 EUR oziroma protivrednosti v drugi valuti
10,00 EUR
 
-
druga plačila za znesek nad 50.000 EUR oziroma protivrednosti v drugi valuti
20,00 EUR
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
0,05% od zneska priliva, najmanj 5,00 EUR, največ 85,00 EUR
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
tarifa iz točke Ostala čezmejna plačila in druga plačila + 0,25 %, najmanj 15,00 EUR in največ 650,00 EUR
 
Odkup deviz – asignacija
a)
na transakcijske račune pri banki
 
0,01 %, najmanj 15,00 EUR, največ 25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
b)
na transakcijske račune pri drugi banki
 
25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
OPRAVLJANJE PLAČIL S TRAJNIM NALOGOM ALI PO POOBLASTILU
-
V dobro poravnalnega računa Nove KBM za depozite
brez nadomestila
 
-
V dobro poravnalnega računa Nove KBM*
0,22 EUR
 
-
na račune pri Novi KBM
1,00 EUR
 
-
na račune pri drugi banki
 
1,35 EUR
 
* Tarifne postavke v dobro poravnalnega računa Nove KBM se ne uporabljajo za:
- poravnavo nadomestil banki, članarin in drugih stroškov po poslovnih karticah in Moneti
- transkacije s poslovnimi karticami in Moneto
DRUGE STORITVE ZA OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA
REKLAMACIJE, DOPOLNITVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ - PRILIVI/ODLIVI
Reklamacije za plačine naloge znotraj Republike Slovenije
dejanski stroški drugih slovenskih bank + 10,70 EUR
 
Reklamacije za plačine naloge s tujino
dejanski stroški tujih bank + 21,40 EUR
 
(npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika oziroma IBAN prejemnika napačen, brez BIC kode prejemnikove banke,...)*, **
*v primeru SEPA vračil in v primeru dogovora s prejemnikom, da se priliv ne preusmerja na drugo slovensko banko, se nadomestilo ne obračuna.
**Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.
SPREJEM MENICE NA UNOVČENJE
Sprejem menice na unovčenje
25,00 EUR
 
PISNO POTRDILO O IZVRŠITVI NAKAZILA
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
2,10 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila v tujem jeziku
3,00 EUR
 
POŠILJANJE PO FAKSU
Pošiljanje po faksu
0,60 EUR
 
Pošiljanje po faksu v tujino
1,20 EUR
 
PLAČILO STROŠKOV PO ASIGNACIJSKI POGODBI (čeki, ACTIVA)
Plačilo stroškov po asignacijski pogodbi (čeki, Activa)
12,00 EUR
 
UMIK NALOGOV IZ ČAKALNE VRSTE NA ŽELJO KOMITENTOV IN/ALI SPREMEMBA PRIORITETE PLAČILNEGA NALOGA
Umik nalogov iz čakalne vrste na željo komitentov (zaračuna se po presoji skrbnika oz. vodje organizacijske enote) in/ali sprememba prioritete plačilnega naloga
1,30 EUR po nalogu
 
KNJIŽENJE TRANSAKCIJ V DOBRO TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV (rezidenti in nerezidenti)
-
do 1.000 nalogov
0,13 EUR
 
-
od 1.001 do 10.000 nalogov
0,06 EUR
 
-
od 10.001 do 50.000 nalogov
0,03 EUR
 
-
nad 50.000 nalogov
0,02 EUR
 
URGENCA, POIZVEDNICA OZ. ZAHTEVEK NALOGODAJALCA ZA VRAČILO/STORNO ŽE IZVRŠENEGA NALOGA
-
Banke v Republiki Sloveniji
21,40 EUR
 
-
Banke v tujini
 
42,80 EUR
 
VRAČILO PLAČILNEGA NALOGA NA ZAHTEVO NALOGODAJALCA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZAVRNITEV NALOGA BREZ KRITJA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZARADI POMANJKLJIVIH PODATKOV
-
elektronski nalog in B2B
5,40 EUR
 
-
papirni nalog
10,70 EUR
 
-
nalog na podatkovnem mediju
 
7,50 EUR
 
obvestila o odlivih in prilivih
-
po pošti
1,50 EUR
 
-
po faksu
 
0,70 EUR
 
ŠIFRIRANJE IN DEŠIFRIRANJE
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
12,00 EUR
 
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
12,00 EUR
 
KONVERZIJA VALUT
Konverzija valut
brez nadomestila (opravljamo po podjetniških tečajih)
 
Plačilo v humanitarne namene
Plačilo v humanitarne namene
brez nadomestila
 
SPREMLJAVA ZASTAVLJENIH PRILIVOV IN STANJ NA TRR, KADAR JIH KOMITENT ZASTAVI TRETJI OSEBI, BANKI
-
Spremljava za posamezen TRR
110,00 EUR mesečno
 
-
obveščanje zastavnega upnika
 
11,00 EUR za posamezno obvestilo
 
GOTOVINSKO POSLOVANJE
GOTOVINSKO POSLOVANJE V EUR
Dvig gotovine na bančnem ali poštnem okencu
 
a)
kovanci
 
 
a1)
standardno pakiranje v tulce/vrečke
 
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
b)
bankovci
 
 
b1)
elektronski nalog
 
brez nadomestila
 
b2)
papirni nalog
 
0,11% od zneska, najmanj 2,60 EUR in največ 150,00EUR
 
Polog iztržka
 
a)
dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu – velja za polog bankovcev in kovancev
 
 
a1)
komitenti
 
0,26 % - 0,30 % od zneska
 
a2)
nekomitenti
 
0,33 % od zneska
 
b)
Na bančnem ali poštnem okencu
 
 
b1)
polog bankovcev za komitente
 
0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b2)
polog bankovcev za nekomitente
 
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b3)
polog kovancev za komitente
 
1,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
b4)
polog kovancev za nekomitente
 
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
c)
stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
 
5,00 EUR
 
č)
izdaja dodatne kartice DNT
 
5,00 EUR
 
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
 
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
8,35 EUR za en amanet
 
Polog iztržka in dvig gotovine za občine, javne zavode in druge proračunske uporabnike na občinskem in državnem nivoju
 
a)
dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu
 
 
-
bankovci
0,26 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
-
kovanci
0,26 % zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b)
vplačilo na bančnem okencu
 
 
-
bankovci
0,26% od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
-
kovanci
 
0,26% od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
c)
dvig na bančnem okencu – bankovci in kovanci
 
0,26% od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
č)
stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
 
dejanski stroški
 
Za DNT vrečko je nadomestilo 0,21 EUR, za blok- specifikacijo je nadomestilo 1,67 EUR
Vračilo neprevzete gotovine na dan nakazila – gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike
 
Vračilo neprevzete gotovine na dan nakazila – gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike
tarifa za papirnat nalog glede na znesek
 
TUJA GOTOVINA
Dvig na bančnem ali poštnem okencu
 
-
elektronski nalog
0,4 %, najmanj 5,00 EUR
 
-
papirni nalog
 
2,0 %, najmanj 10,00 EUR
 
Dvig tuje gotovine drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju
 
-
Dvig tuje gotovine drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju
 
1 %, najmanj 0,83 EUR po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna
 
Polog tuje gotovine pravnih oseb in drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju na bančnem ali poštnem okencu
 
-
odobritev računa pri Novi KBM (v tuji ali domači valuti)
1 %, najmanj 0,83 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna
 
-
odobritev računa v domači valuti pri drugi slovenski banki
1 %, najmanj 0,83 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + cena nakazila po Tarifi
 
-
odobritev računa v tuji valuti pri drugi slovenski banki
 
1 %, najmanj 0,83 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + 5,01 EUR
 
na bančnem okencu
 
a)
bankovci
 
 
-
komitenti
0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR

 
-
nekomitenti
 
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR + 1,67 EUR za blok-specifikacije
 
b)
kovanci
 
 
-
komitenti
1,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR + 1,67 EUR za blok-specifikacije
 
-
nekomitenti
 
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR + 1,67 EUR za blok-specifikacije
 
Skrči
Plačilne kartice
 
 
 
POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO ACTIVA Mastercard/MasterCard in VISA*
Letna članarina
Letna članarina
33,00 EUR
 
Preklic veljavnosti (blokacija)
Preklic
15,62 EUR
 
Preklic preklica (deblokacija)
Preklic preklica (deblokacija)
1,39 EUR
 
Redna (avtomatska) obnova kartice
Redna (avtomatska) obnova kartice
27,00 EUR
 
Ponovno naročilo kartice (novi PIN)
Ponovno naročilo kartice (novi PIN)
13,38 EUR
 
Ponovno naročilo kartice (brez novega PIN-a)
Ponovno naročilo kartice (brez novega PIN-a)
12,52 EUR
 
Izredno naročilo
Izredno naročilo
13,38 EUR
 
Gotovinski dvigi
a)
na bankomatu
 
5 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
b)
na POS terminalih banke ali pošte
 
5 % od zneska, najmanj 12,00 EUR
 
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oziroma pridobitev le-tega od prodajnega mesta
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oziroma pridobitev le-tega od prodajnega mesta (transkacijo je opravil imetnik-nima slipa)
6,55 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
a)
v državi
 
3,28 EUR
 
b)
v tujini
 
6,55 EUR
 
c)
poizvednice glede dostave kartic s pošto
 
6,55 EUR
 
Izpisi prometa na željo komitenta
Izpisi prometa na željo komitenta
2,90 EUR
 
Poslovanje s plačilnimi karticami Activa preko spleta
Izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)
10,90 EUR
 
* več o poslovanju s karticami v priloženem ceniku v obliki pdf na levi
POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO ACTIVA VISA BUSINESS ELECTRON
Izdaja kartice
Izdaja kartice
3,12 EUR
 
Preklic veljavnosti (blokacija)
Preklic veljavnosti
6,69 EUR
 
Preklic preklica (deblokacija)
Preklic preklica (deblokacija), če nova kartica še ni bila naročena
1,39 EUR
 
Ponovno novo naročilo (novi PIN)
Ponovno naročilo kartice (novi PIN)
6,26 EUR
 
Ponovno naročilo kartice (brez novega PIN-a)
Ponovno naročilo kartice (brez novega PIN-a)
5,01 EUR
 
Gotovinski dvig s plačilno kartico Activa/VBE in Activa/VBEO
a)
na bankomatu Nove KBM in PBS
 
brez nadomestila
 
b)
na ostalih bankomatih in preko POS (pošta in druge banke doma in v tujini)
 
1,88 EUR
 
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oziroma pridobitev le-tega od prodajnega mesta
Izdelava reprodukcije potrdila o nakupu oziroma pridobitev le-tega od prodajnega mesta (transkacijo je opravil imetnik-nima slipa)
6,55 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
a)
v državi
 
3,28 EUR
 
b)
v tujini
 
6,55 EUR
 
c)
poizvednice glede dostave kartic s pošto
 
6,55 EUR
 
Izpisi prometa na željo komitenta
Izpisi prometa na željo komitenta
2,90 EUR
 
Poslovanje s plačilnimi karticami Activa preko spleta
Izdaja generatorja gesel (prenosni čitalec)
10,90 EUR
 
POSLOVANJE S POSLOVNO PREDPLAČNIŠKO VISA KARTICO
Letna članarina
Letna članarina
brez nadomestila
 
Izdaja kartice
Izdaja kartice
10,00 EUR
 
Preklic veljavnosti (blokacija)
Preklic veljavnosti
brez nadomestila
 
Preklic preklica (deblokacija)
Preklic preklica (deblokacija)
1,39 EUR
 
Redna (avtomatska) obnova kartice
Redna (avtomatska) obnova kartice
10,00 EUR
 
Naročilo novega PINa za obstoječo kartico
Naročilo novega PINa za obstoječo kartico
5,54 EUR
 
Gotovinski dvig
-
na bančnih okencih Nove KBM
1,14 EUR
 
-
na POS terminalih banke ali pošte doma in v tujini
1,88 EUR
 
-
Na bankomatih v Sloveniji in v državah EU v EUR, SEK in RON
 
-
lastni bankomat Nove KBM
brez nadomestila
 
-
na bankomatih drugih bank
 
1,88 EUR
 
-
Na bankomatih v državah EU v ostalih valutah, razen EUR, SEK in RON ter v ostalih državah
1,88 EUR
 
Stroški neupravičenih reklamacij
-
doma in v tujini
6,55 EUR
 
-
poizvednice glede dostave kartic s pošto
6,55 EUR
 
Vpogled v stanje predplačniškega računa na
-
lastnih bankomatih Nove KBM
brez nadomestila
 
-
bankomatih drugih bank v Sloveniji
0,29 EUR
 
Mini izpisek na bankomatu
-
na lastnih bankomatih Nove KBM
0,27 EUR
 
Polnjenje predplačniškega računa
-
spletna banka ali na bančnem okencu
brez nadomestila
 
Prenos iz predplačniškega računa na transakcijski račun v banki
-
spletna banka
brez nadomestila
 
-
na bančnem okencu
1,14 EUR
 
Izpisi prometa
-
preko spletne banke
brez nadomestila
 
-
drugi in vsak naslednji izpisek v okviru meseca na zahtevo in osebni dvig
1,07 EUR
 
-
ponovitev izpiska na željo za en mesec
0,89 EUR
 
-
ponovitev izpiska na željo za več kot en mesec (izpis prometa)
0,89 EUR za vsak mesec
 
-
pošiljanje na naslov v tujino
2,14 EUR
 
Izbrani motiv kartice
-
Izbrani motiv kartice
6,00 EUR
 
-
redna (avtomatska) obnova izbranega motiva kartice
6,00 EUR
 
SMS OBVEŠČANJE O TRANSAKCIJAH S POSLOVNIMI KARTICAMI
Za posamezno kartico
0,75 EUR/mesečno
 
za Poslovno predplačniško Visa kartico, po sklepu uprave do konca leta 2013 nadomestila ne zaračunavamo
PROVIZIJA PRODAJNEGA MESTA (POSLOVANJE S PLAČILNO KARTICO ACTIVA)
Provizija prodajnega mesta (poslovanje s plačilno kartico Activa)
po pogodbi
 
* več o poslovanju s karticami najdete v prilogi na levi strani v pdf dokumentu
Skrči
Sodobne bančne poti
 
 
 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Poslovni Bank@Net
Pristopnina
a)
internetna različica (EPP web in/ali EPP mobile/ novi PBN)
 
21,80 EUR
 
Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice Secur ID
Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice Secur ID
prve tri kartice po 65,50 EUR, naslednje po 112,35 EUR
 
Zamenjava izgubljene ali poškodovane identifikacijske kartice SecurID
Zamenjava izgubljene ali poškodovane identifikacijske kartice SecurID
112,35 EUR
 
Ponovni pristop k uporabi Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN
V primeru ponovnega pristopa k uporabi Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN (v roku, ki je krajši od 6 mesecev)
prve tri kartice po 65,50 EUR, naslednje po 112,35 EUR
 
Mesečno nadomestilo
Mesečno nadomestilo
5,20 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila preko Poslovnega Bank@Net-a
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila preko Poslovnega Bank@Net-a
2,10 EUR
 
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
2,50 EUR
 
Sprememba imetnika ID kartice SecureID na željo uporabnika
Sprememba imetnika ID kartice SecureID na željo uporabnika
5,50 EUR
 
STORITEV PLAČEVANJA Z MOBILNIKOM MONETA
Poslovna Moneta
Poslovna Moneta
2,00 EUR mesečno
 
Po sklepu uprave do konca leta 2014 nadomestila ne zaračunavamo.
Kartica SECUR ID za Moneto
a)
izdaja
 
33,50 EUR
 
b)
zamenjava izgubljene ali poškodovane kartice SECUR ID za Moneto
 
112,35 EUR
 
Skrči
Druge storitve
 
 
 
IZVRŠITEV SODNIH SKLEPOV TER NALOGOV DRUGIH ORGANOV IN PLAČILO TERJATEV
Izvrševanje sklepov o izvršbi, sklepov o zavarovanju ter ostalih prisilnih odredb
Obdelava prejetega sklepa
-
obdelava prejetega sklepa o izvršbi
38,00 EUR
 
-
dnevni stroški za izvajanje nakazil
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
-
dnevni stroški za izvajanje nakazil v tujino
20,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
Prejem in unovčevanje izvršnic
a)
obdelava prejete izvršnice
 
38,00 EUR
 
b)
nalog za nakazilo sredstev
 
11,00 EUR, ne glede na število izvedenih nalogov v enem dnevu
 
IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
1,50 EUR od strani
 
LETNA UPORABA DNEVNO NOČNEGA TREZORJA
Letna uporaba dnevno nočnega trezorja
brez nadomestila
 
NADOMESTILO ZA VODENJE PROSTO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev pri banki nad mesečnim povprečnim stanjem 5 milijonov EUR
0,4% letno od višine seštevka mesečnega povprečnega stanja vseh prosto razpoložljivih sredstev pri banki v valuti EUR, ki presegajo 5 mio EUR
 
Skrči
II. OBDAVČENE STORITVE Nove KBM
Cene nadomestil za obdavčene storitve ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV znaša 22% po trenutno veljavni zakonodaji.
Domači plačilni promet
 
 
 
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a)
standardna poročila in potrdila (vključen tudi obračunski izpisek prometa po transakcijskem računu)
 
5,00 EUR od strani
 
b)
zahtevnejša poročila in potrdila
 
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
 
Skrči
Čezmejna in druga plačila (rezidenti in nerezidenti)
 
 
 
IZDELAVA POROČIL IN POTRDIL NA ZAHTEVO KOMITENTA
a)
standardna poročila in potrdila
 
5,00 EUR od strani
 
b)
zahtevnejša poročila in potrdila, poročila in potrdila v tujem jeziku
 
20,00 EUR od strani, največ 100,00 EUR
 
Skrči
Plačilne kartice
 
 
 
NAJEMNINA ZA UPORABO POS TERMINALA
Najemnina za uporabo POS terminala na prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo POS terminala na prodajnem mestu Nove KBM
8 EUR mesečno oz. po pogodbi
 
Najemnina za uporabo prenosnega POS terminala ali statičnega z GPRS modulom na prodajnem mestu Nove KBM
Najemnina za uporabo prenosnega POS terminala ali statičnega z GPRS modulom na prodajnem mestu Nove KBM
13 EUR mesečno oz. po pogodbi
 
Najemnina za uporabo virtualnega POS terminala za elektronsko trgovino
Najemnina za uporabo virtualnega POS terminala za elektronsko trgovino
45,90 EUR mesečno oz. po pogodbi
 
Skrči
Druge storitve
 
 
 
PISNA INFORMACIJA O TEČAJIH, OBRESTNIH MERAH IN PODOBNO ZA PRETEKLA OBDOBJA
O obrestnih merah
8,35 EUR za posamezni produkt za leto, najmanj 41,73 EUR
 
O tečajih
0,42 EUR za informacijo o tečaju na dan, najmanj 4,17 EUR
 
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov
IZDELAVA PREPISOV, MIKROFILMSKIH IZPISOV IN FOTOKOPIJ DOKUMENTACIJE, NA ŽELJO UPORABNIKA
Izdelava prepisov, mikrofilmskih izpisov in fotokopij dokumentacije, na željo uporabnika
0,92 EUR od strani
 
IZDAJA OBRAZCA S PODATKI O PLAČILNI SPOSOBNOSTI (BON 2)
Izdaja obrazca s podatki o plačilni sposobnosti (BON 2)
12,52 EUR
 
POSREDOVANJE TEČAJNIC BANKE SLOVENIJE ALI MENJALNIŠKE TEČAJNICE Nove KBM TER INFORMACIJE O GIBANJU TEČAJEV IN OBRESTNIH MER NA SVETOVNIH TRGIH
Posredovanje tečajnic Banke Slovenije ali menjalniške tečajnice Nove KBM ter informacije o gibanju tečajev in obrestnih mer na svetovnih trgih
0,63 EUR za posamezno tečajnico ali informacijo 12,52 EUR
mesečno naročilo, 62,59 EUR polletno naročilo
 
Tarifna postavka se ne uporablja za zaprosila, primeroma po Zakonu o državnem tožilstvu in v primeru, ko zakon ali podzakonski akt ne dopuščata zaračunavanja teh stroškov.
Skrči
III. STORITVE Nove KBM, IZVZETE IZ SISTEMA DDV
Opomini
 
 
 
Opomini
Pošiljanje opominov
8,35 EUR
 
Skrči
Podrobnejše informacije o naših storitvah in višini nadomestil lahko dobite v vseh poslovalnicah naše banke ali nas pokličite na brezplačno številko 080 17 50.
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja