Nova KBM
 

Bonitetna agencija Fitch Ratings izboljšala bonitetno oceno Nove KBM | NKBM

Bonitetna agencija Fitch Ratings izboljšala bonitetno oceno Nove KBM

Bonitetna agencija Fitch Ratings izboljšala bonitetno oceno Nove KBM

1 april 2021
OBVESTILA
 

Bonitetna agencija Fitch Ratings je Novi KBM zvišala oceno dolgoročnega kreditnega tveganja (LT IDR) z 'BB+' na 'BBB-' s stabilnimi obeti. Izboljšala je tudi kratkoročno oceno kreditnega tveganja (ST IDR) z 'B' na 'F3' in oceno vitalnosti banke (Viability Rating) z 'bb+' na 'bbb-'. Ocena zunanje podpore (Support Rating) '5' in ocena praga zunanje podpore banke (Support Floor) 'NF' ostajata nespremenjeni.

Izboljšanje bonitetne ocene Nove KBM in stabilni obeti so posledica uspešnega dokončanja ključnih korakov v operativni združitvi Nove KBM z nekdanjo Abanko januarja letos, trdne kapitalske pozicije in nizkega deleža nedonosnih posojil.

Fitch ob tem ocenjuje, da bo vpliv prednosti, ki so posledica združitve v močnejšo banko, na kakovost kapitala in dobičkonosnost Nove KBM večji od vpliva srednjeročnih negativnih tveganj, povezanih s pandemijo Covida-19. Prav tako ta tveganja naj ne bi oslabila kapitaliziranosti Nove KBM. Višja bonitetna ocena odraža tudi osvežene obete glede poslovnega okolja v Sloveniji z negativnega na stabilno.

Višja bonitetna ocena je potrditev, da smo v Novi KBM uspešno na poti uresničevanja naše strategije in vizije – biti najboljša banka. Po največji združitvi v zgodovini slovenskega bančništva Nova KBM zdaj povezuje najboljše iz obeh bank. Smo najbolj dostopna banka v Sloveniji, ki ponuja enostavne in sodobne bančne produkte ter vrhunske digitalne storitve, od katerih jih je vse več na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Marca letos smo osvežili še celostno grafično podobo in logotip združene banke, te spremembe pa pospremili z oglaševalsko kampanjo, katere protagonista sta Primož Roglič in Lora Klinc, ambasadorja banke.

Kljub zahtevnim razmeram tudi med pandemijo Covida-19 v Novi KBM nemoteno zagotavljamo finančne storitve. Razvoj digitalnih storitev smo še pospešili in tudi tako prispevamo, da je bančno poslovanje naših strank hitro, varno in udobno.