Nova KBM

Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune | NKBM

Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune

Začnite tipkati, kar iščete

Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune

23 januar 2023
OBVESTILA
Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju banke), bodo s ponedeljkom, 20. marca 2023 svoj obstoječi račun zamenjale z drugim računom.
 
Kaj pomeni sprememba?

Banke bodo izvedle spremembo oz. zamenjavo starega obstoječega računa z drugim računom (brez potrebnih aktivnosti komitentov):
o    na plačilnih nalogih, ki so bili oddani v izvršitev banki z datumom plačila vnaprej, 
o    na trajnih nalogih.

Komitentom svetujemo, da pri izvajanju plačil v dobro računov bank, že takoj začnejo uporabljati druge račune bank (spodaj navedene),  in ne šele z 20. marcem 2023, ko bodo obstoječi računi ukinjeni.  S tem dnem bodo vsa oddana plačila na obstoječe račune bank zavrnjena.


Spremembe  so prikazane v spodnji tabeli.
 
  Banka / Hranilnica Obstoječi račun Drugi račun
1 Addiko Bank d.d. SI56 0100 0000 3300 023 SI56 3300 0330 0000 034
2 Banka Intesa Sanpaolo, d.d. SI56 0100 0000 1000 153 SI56 1011 1102 0304 044
3 Banka Sparkasse d.d. SI56 0100 0000 3400 030 SI56 3400 0500 0500 035
4 BKS Bank AG, Bančna podružnica SI56 0100 0000 3500 134 SI56 3500 1350 0100 091
5 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana SI56 0100 0000 6100 025 SI56 6100 0610 0000 062
6 Deželna banka Slovenije d.d. SI56 0100 0000 1910 013 SI56 1900 2000 1910 033
7 Gorenjska banka d.d., Kranj SI56 0100 0000 0700 035 SI56 0700 0000 2911 448
8 Lon d.d., Kranj SI56 0100 0000 6000 018 SI56 6000 0000 6000 006
9 Nova Kreditna banka Maribor d.d. SI56 0100 0000 0400 014 SI56 0400 0070 0000 150
10 Nova Ljubljanska banka d.d. SI56 0100 0000 0200 097 SI56 0290 0000 0200 020
11 Primorska hranilnica Vipava d.d. SI56 0100 0000 6400 046 SI56 6400 0000 6400 071
12 N Banka d.d. SI56 0100 0000 3029 005 SI56 3090 9009 1000 083
13 SKB banka d.d. Ljubljana SI56 0100 0000 0300 007 SI56 0372 1000 1000 102
14 UniCredit Banka Slovenije d.d. SI56 0100 0000 2900 092 SI56 2900 0190 0030 037
15 SID banka, d.d., Ljubljana SI56 0100 0000 3800 058 SI56 3800 0380 0000 039