Nova KBM

Bank@Net com – Izjava o varovanju zasebnosti | NKBM

Bank@Net com – Izjava o varovanju zasebnosti

Začnite tipkati, kar iščete

Bank@Net com – Izjava o varovanju zasebnosti

V Novi KBM d.d. (v nadaljevanju upravljavec podatkov oz. Nova KBM) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Kot upravljavec vaših osebnih podatkov smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov in k spoštovanju vaše zasebnosti. V Izjavi o varovanju zasebnosti Bank@Net com (v nadaljevanju Izjava o zasebnosti) je opisano, katere osebne podatke v zvezi z vašo uporabo aplikacije Bank@Net com (v nadaljevanju storitev) zbiramo in zakaj, kako jih zbiramo in s kom jih lahko delimo. Izjava o zasebnosti določa tudi načine, kako se lahko obrnete na nas, če imate vprašanja ali skrbi glede zasebnosti podatkov.

S sprejemom Splošnih pogojev poslovanja za uporabo elektronske banke eBank@Net com, spletne banke Bank@Net com in mobilne banke mBank@Net com, katerih sestavni del je ta Izjava o zasebnosti, se strinjate z zbiranjem in uporabo oziroma obdelavo osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o zasebnosti.
 
1. Kaj je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste in na katero se nanašajo osebni podatki. Upravljavec podatkov je v skladu s pogodbo dolžan zagotavljati storitve, ki so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja za uporabo elektronske banke eBank@Net com, spletne banke Bank@Net com in mobilne banke mBank@Net com.
 
2. Katere podatke zbiramo in obdelujemo pri storitvi Bank@Net com?
Ko dostopate in uporabljate Bank@Net com, zbiramo določene osebne in anonimizirane podatke za zagotavljanje pravilnega delovanja storitev, opisanih v Splošnih pogojih poslovanja za uporabo elektronske banke eBank@Net com, spletne banke Bank@Net com in mobilne banke mBank@Net com.
 
Zbiramo naslednje osebne podatke:

 • Vrsta operacijskega sistema: Zbiramo informacije o vrsti operacijskega sistema, ki ga uporabljate, na primer Windows, macOS, itd.
 • Različica operacijskega sistema: Zbiramo informacije o različici vašega operacijskega sistema, da zagotovimo združljivost in uporabniško izkušnjo brez težav.
 • Vrsta brskalnika: Zbiramo informacije o vrsti spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, na primer Chrome, Firefox, Safari itd.
 • Uporabniški agent: Zbiramo niz uporabniškega agenta, ki vsebuje informacije o vašem brskalniku, napravi in operacijskem sistemu, da izboljšamo varnost in odpravljamo tehnične težave.
 • Datum dostopa: Zbiramo datum in čas dostopa do Bank@Net com za spremljanje delovanja sistema, identifikacijo morebitnih varnostnih groženj in zagotavljanje podpore, če je potrebno.
 • Lokacija: Zbiramo splošne informacije o približni lokaciji (npr. država ali mesto), da zagotovimo skladnost z regionalnimi zakoni in predpisi ter zagotovimo lokalizirane storitve, če je to primerno.
 • IP naslov: Zbiramo vaš IP naslov za zaznavanje in preprečevanje goljufij, vzdrževanje varnosti sistema in analizo trendov.
 
Zbiranje anonimiziranih podatkov:
 • Statistika uporabe: Zbiramo anonimno statistiko o vaših interakcijah z aplikacijo, na primer območja aplikacije, na katera klikate, uporabljene funkcije, trajanje seje in podobne vzorce uporabe.
 • Analiza trendov: Zbrane anonimne podatke lahko uporabimo za analizo trendov in izboljšanje uporabniške izkušnje aplikacije. To nam pomaga prepoznati področja za izboljšave, optimizirati delovanje in izboljšati funkcionalnost.
 
3. Za kakšen namen uporabljamo zbrane podatke
Podatke, vključno z osebnimi podatki, o vas in vaši napravi uporabljamo, hranimo in obdelujemo zato, da vam zagotovimo storitve v okviru Splošnih pogojev poslovanja za uporabo elektronske banke eBank@Net com, spletne banke Bank@Net com in mobilne banke mBank@Net com.
 
4. S kom delimo podatke
Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, ne oddajamo v najem in ne posredujemo tretjim osebam za njihove tržne namene. Vendar pa lahko osebne podatke razkrijemo v naslednjih primerih:
 • Ponudniki storitev: Osebne podatke lahko delimo s zaupanja vrednimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo pri delovanju, vzdrževanju in varovanju aplikacije. Ti ponudniki storitev so zavezani s pogodbenimi obveznostmi za zaščito zaupnosti in varnosti vaših informacij.
 • Zakonske zahteve: Osebne podatke lahko razkrijemo, če to zahteva zakon, sodna odredba ali regulativa vlade, ali če verjamemo, da je takšna razkritja potrebna za varovanje naših pravic, varnosti uporabnikov ali za izpolnjevanje sodnega postopka ali pravnega postopka.
 • Poslovni prenosi: V primeru združitve, prevzema ali prodaje celotnega ali dela naših sredstev se lahko vaši osebni podatki prenesejo na prevzemajoče podjetje ali vpletene stranke kot del transakcije.

 
5. Anomizirani podatki
Anonimne informacije lahko delimo z zaupanja vrednimi ponudniki storitev in poslovnimi partnerji za namene, navedene v tej Izjavi o varovanju zasebnosti. Te entitete so pogodbeno zavezane k ohranjanju zaupnosti in varnosti informacij ter so prepovedane uporabe za druge namene.
 
6. Varnost
V Novi KBM dajemo poudarek na varnosti vaših osebnih podatkov. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa ali razkritja vaših osebnih podatkov smo sprejeli fizične, tehnične, elektronske, organizacijske in postopkovne zaščitne ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo. Dostop do vaših osebnih podatkov dovolimo le osebam, ki so pooblaščene za obdelavo tovrstnih podatkov in se morajo z njimi seznaniti zato, da vam zagotovijo storitev. Te osebe so zavezane varovanju zaupnosti.
 
7. Hramba
Osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namenov, navedenih v tej Izjavi o varovanju zasebnosti, razen če je zakonodaja določa daljše obdobje hrambe. Ko osebni podatki niso več potrebni, jih bomo varno odstranili v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
 
8. Kje lahko dobite več informacij o varstvu osebnih podatkov
Če imate kakršnakoli vprašanja, povezana z varstvom oz. obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu »dpo@nkbm.si«. Nova KBM je kot upravljavec vaših osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila tudi Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki vam na enem mestu omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij katere se nanašajo na vaše osebne podatke.
 
9. Spremembe te izjave o varovanju zasebnosti
Pridržujemo si pravico, da to Izjavo o zasebnosti kadar koli spremenimo skladno s tem členom. Če jo spremenimo, bomo spremenjeno Izjavo o zasebnosti objavili na svojem spletnem mestu.