Nova KBM
 

Prejmite brezplačno arhitekturno svetovanje | NKBM

Sklenite namenski stanovanjski kredit za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine v naši poslovalnici do konca oktobra.

PREJMITE BREZPLAČNO ARHITEKTURNO SVETOVANJE

Sklenite namenski stanovanjski kredit za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine v naši poslovalnici do konca oktobra.


 

O SVETOVANJU
 

Ob sklenitvi namenskega stanovanjskega kredita v poslovalnici, boste prejeli bon za svetovanje pri arhitekturnem biroju Celovito.si.

Svetovanje bo potekalo prek spleta in bo trajalo 30 minut. Z arhitektom se lahko dogovorite tudi za posvet v živo na sedežu biroja v Ljubljani. Arhitekt vam bo svetoval glede ekonomičnosti gradenj in/ali prenov, podajal stilsko in oblikovalsko mnenje ter odgovarjal na vprašanja o gradbenem zakonu ter pravni regulativi povezani z gradnjo, legalizacijo in prenovo objektov.

Da bo svetovanje potekalo učinkovito, se boste ob naročanju na posvet z arhitektom dogovorili glede informacij in materialov, ki jih boste posredovali vnaprej.

Nova KBM


 

Bon vključuje 30 minutno svetovanje. Morebitno nadaljnje svetovanje je stvar individualnega dogovora stranke z arhitektom in ni del bona.

Darilni bon za arhitekturno svetovanje predstavlja ugodnost po 7. tč. 19. člena ZDoh-2. Ta ugodnost se ne šteje za dohodek po ZDoh-2, kar pomeni, da se ne všteva v davčno osnovo.NAZAJ NA STANOVANJSKI KREDIT