Nova KBM

Aleš Hauc se bo trudil vrniti Novi KBM ugled in konsolidirati Skupino Nove KBM | NKBM

Potem ko je v petek Nadzorni svet Nove KBM imenoval Aleša Hauca na položaj predsednika uprave banke, ga je predsednik Nadzornega sveta Nove KBM javnosti predstavil na današnji novinarski konferenci.

Začnite tipkati, kar iščete

Aleš Hauc se bo trudil vrniti Novi KBM ugled in konsolidirati Skupino Nove KBM

12 marec 2012
OBVESTILA
Potem ko je v petek Nadzorni svet Nove KBM imenoval Aleša Hauca na položaj predsednika uprave banke, ga je predsednik Nadzornega sveta Nove KBM javnosti predstavil na današnji novinarski konferenci.
 

Dr. Dušan Jovanovič, predsednik Nadzornega sveta Nove KBM je uvodoma povedal, da je po odstopu mag. Andreja Plosa na podlagi osebnih vabil Nadzorni svet pričel postopek imenovanja nove uprave. Kandidati so bili povabljeni k razgovorom, pretekli petek pa so soglasno potrdili Aleša Hauca. »Funkcijo predsednika uprave Nove KBM s petletnim mandatom bo nastopil po pridobitvi licence Banke Slovenije, kot kandidat pa nas je prepričal predvsem s konkretnimi rešitvami za izboljšanje poslovanja banke.«


»Po pridobitvi te licence bom šele lahko javno spregovoril tudi o možnih kandidatih za člane uprave,« je ob predstavitvi povedal Aleš Hauc, ki meni, da je Nova KBM banka z ugledom, varna in stabilna, pa ne le banka, tudi Skupina. »Banka ima dober mednarodni ugled, za katerega sem prepričan, da ga bo v prihodnje še povečevala. Bo pa potrebno redefinirati dejavnosti banke in Skupine, torej pregledati tiste dejavnosti, ki poslujejo donosno in katere ne,« je še predstavil svoj pogled na prihodnje aktivnosti Hauc in dodal, da bodo nedonosne aktivnosti izločene, tako znotraj banke kot tudi znotraj Skupine. Zožati namerava organizacijsko strukturo, morda celo znižali število zaposlenih in na ta način strukturno konsolidirati banko in Skupino, morda tudi združiti nekatere hčerinske družbe in okrepiti močne članice znotraj Skupine. »Na ta način pričakujemo tudi doseganje boljših poslovnih rezultatov in povečanje konkurenčnosti. Danes ni problem, kako delati, temveč kaj delati: financirali bomo perspektivne gospodarske projekte, ki prinašajo tudi odpiranje novih delovnih mest,« je še pojasnil Hauc, ki tudi meni, da za enkrat dokapitalizacija banke ne bo potrebna. Banka mora po njegovem mnenju ustvariti tudi posebno organizacijsko enoto, ki bo aktivno spremljala komitente ves čas trajanja pogodbenega razmerja in bila zraven pri vseh pomembnih poslovnih odločitvah. Večina bank, ki izkazuje slabe kredite, ni bila pripravljena na krizo in na pojave nesposobnosti vračanja kreditov s strani komitentov.

 
Prav tako razmišlja o organizacijski enoti, ki bo sposobna tudi informacijsko konsolidirati razvoj in tehnologijo novih storitev, saj meni, da je tu še veliko razvojnega prostora. »Brez aktivnega ukvarjanja s komitenti, kreditno tveganje ne more biti nižje,« je prepričan Hauc, ki namerava v prihodnje politiko naložb usmeriti v tržne niše, ki jih Nova KBM po njegovem prepričanju bo našla, predvsem take, z možnostjo visoke dodane vrednosti, novih tehnologij ipd. »Časi, ko so podjetja hodila na banko, so mimo, sedaj mora banka aktivno tržiti svoje storitve,«je v zaključku predstavitve povedal Hauc, ki je tudi napovedal, da bodo v prihodnje odnosi z vlagatelji in delničarji intenzivnejši, saj ocenjuje, da bodo lahko z novo ekipo tudi na ta način izboljšali ugled banke, ki mora kot resna institucija vlivati zaupanje, od katerega je odvisna tudi cena delnice.