Nova KBM
 

Poslovno investicijsko svetovanje | NKBM

Za podjetnike, ki bi želeli kupiti ali prodati vrednostne papirje za potrebe svojega podjetja, pa pri tem potrebujete nasvet.

AKTIVNO INVESTICIJSKO SVETOVANJE

Za podjetnike, ki bi želeli kupiti ali prodati vrednostne papirje za potrebe svojega podjetja, pa pri tem potrebujete nasvet.

NAROČITE SE NA SVETOVANJE

Za vaše investicijske odločitve so potrebne številne informacije, ki vam bodo omogočile čim bolj kvaliteten vpogled v pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na vaše odločitve pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev. Zato vam v Novi KBM nudimo kvalitetno investicijsko svetovanje – na osnovi tržnih analiz in analiz podjetij vam svetujemo pri kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložbah.
 
Naši strokovnjaki vam posredujejo kvalitetne informacije, na podlagi katerih boste lažje sprejeli prave odločitve pri investiranju v vrednostne papirje.

 
Posredujemo pri prodaji in nakupu vrednostnih papirjev na domačem in najpomembnejših svetovnih trgih. V oporo pri naložbenih odločitvah vam bodo naši strokovnjaki, ki vam bodo na podlagi analiz in večletnih izkušenj pomagali sprejeti odločitev.
 

POSREDUJEMO NA NASLEDNJIH TRGIH:

 
  na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev,
 
  na trgih zahodne in jugovzhodne Evrope,
 
  na trgih Severne in Južne Amerike,
 
  na trgih Balkana,
 
  na trgih Azije.
 

CENIK POSLOVANJE Z VP
 
 
 

V NOVI KBM VAM NUDIMO VSE STORITVE KDD


 
Nova KBM je pooblaščeni član Centralne klirinško depotne družbe (KDD) in vam nudi vse storitve KDD:
 • vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev,
 • izvrševanje nalogov imetnikov za prenos vrednostnih papirjev na osnovi prodajne, darilne ali druge pogodbe,
 • vpis in izbris zastavnih pravic,
 • preknjižbe vrednostnih papirjev,
 • hramba vrednostnih papirjev.
 
Več informacij o vrednostnih papirjih si lahko ogledate na:

LJUBLJANSKA BORZA    KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA
 
 

KAKO KUPITI/PRODATI?

POSTOPEK NAKUPA/PRODAJE?
 
Pred prvim nakupom ali prodajo vrednostnih papirjev preko Nove KBM sklenete Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
 
Ko ali če že imate odprt trgovalni račun pri Novi KBM, podate naročilo za nakup/prodajo vrednostnega papirja. Naročilo za prodajo ali nakup podate osebno v poslovalnicah Nove KBM in/ali v prostorih Sektorja investicijskega bančništva v Mariboru. Vsi, ki z nami sodelujete pogosto, pa lahko naročilo podate tudi po telefonu na številko 02 229 2081 ali faksu na številko 02 229 2329.
 
Pri nakupu vrednostnih papirjev nakažete avans na poravnalni račun Nove KBM 01502-0007280070 s sklicem: 00 + vaša davčna številka.
 
Po opravljenem poslu boste prejeli obračun, ki vsebuje vse pomembne podatke o opravljeni transakciji (nakup ali prodaja, vrsta vrednostnega papirja, cena, provizija in drugi stroški).


Dobro je vedeti:
Zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev priporočamo, da odprete poslovni račun pri Novi KBM.  
KAJ POTREBUJETE ZA ODPRTJE TRGOVALNEGA RAČUNA?
 • izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
 • davčno številko pravne osebe,
 • številko poslovnega računa,
 • osebni dokument zakonitega zastopnika,
 • davčno številko zakonitega zastopnika,
 • obrazec s podatki o fizičnih osebah, ki imajo najmanj 20% upravljalskih pravic v pravni osebi.
Dokumenti
 
  Vloga za odprtje trgovalnega računa 
  Obrazec za vpis zastave VP 
  Obrazec za izbris zastave VP 
  Obrazec 600 za prenos VP 
  Obrazec 120 za prenos VP 
  Obrazec za vpis upravljalskih pravic 

Splošni pogoji
 
  Pravila Nove KBM d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti - veljavna od 1. decembra 2016
  Pravila Nove KBM d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti - veljavna od junija 2015 do 30. novembra 2016