Domov Delnice in obveznice Delnice

Delnice

 
 
Delnica Nove KBM z oznako KBMR je bila 18. decembra 2013 na podlagi uredbe Banke Slovenije izbrisana in umaknjena z Ljubljanske in Varšavske borze. Hkrati so bile izdane nove delnice z oznako KBMS. Skupno je izdanih 10.000.000 delnic KBMS. Vse delnice so v lasti Republike Slovenije.